MAN 040 Linjär Algebra, 10p, del 2, VT 99
Innehållsförteckning den 22 mars 99

Aktuella meddelanden
Lokalschema
Föreläsningsschema
Veckoprogram


Aktuella meddelanden

Lösningar till sista tentan i Del 1, 98-1-27.
Kompendiet om Hermiteska matriser kan du få här:
i postscriptformat (ps) eller
i portabelt dataformat (pdf)
Kompendiet är 13 sidor långt!Kursansvarig och examinator

Alexei Heintz (heintz@ math. chalmers. se)
Tel: 772 52 29

Sidan ändrades senast: Mars 22 09:57.