Inledande diskret matematik för D (TMV210) ht -14Granskning av tentorna On 26 nov kl 12.30-13 i MVL14


Kurslitteratur:Jonasson,Lemurell: Algebra och diskret matematik 2:a uppl. (Studentlitteratur) 1-6 (utom 3.8) och 7.1,7.2,7.7    Överhoppade delar av 3 och 7 hinns inte med men kan rekommenderas
 
Undervisningen består av föreläsningar, storgruppsdemonstrationer (på torsdagstiderna,utom vecka 1) och gruppövningar i 8-grupper.
Uppgifter som demonstreras på torsdagarna förtecknas nedan. Uppgifter för smågruppsövningarna (med ambulerande lärare) får ni dels välja själva ur läroboken, dels ta från vecko-pm (länkar nedan)

Preliminär plan för verksamheten

v1  Logik och bevis       1.1-1.8

v2  Mängder, funktioner, relationer  1.9,2.1-2.4  3.1-3.7   Demo:3.40, 3.36 ,3.22 ,3.44                                                   
v3  Induktion, rekursion            4.1-4.4  5.1                    Demo:  4.2, 4.21, 4.5, 4.15                                                                                              
v4  El. talteori ,  primtal            5.1-5.3                            Demo:  5.36, 5.37, 5.14, 5.9
                                                                                               
v5  Kongruenser, kinesiska restsatsen  5.4-5.7                Demo: 5.17, 5.18, 5.48, 6.2
                                                                                                  
v6  RSA-krypto , kombinatorik  6.1-6.3  7.1                  Demo: 6.2, 6.3 , 6.4, 6.7, 6.8, 6.9
                                                                                                   
v7  Grafer, Eulercykler            7.2-7.4                            Demo:  förra årets tenta

Lärare:
Examinator: Johan Karlsson ankn 3568

Grupp M/To    Åse Fahlander
                        Anders Martinsson                   
                 
Grupp  Ti/F     Johan Karlsson
                       Åsa Lideström
   
Kursutvärderare: Johannes Backlund         johbakl@student.chalmers.se
                                 Emma Cindrak               cindrak
                                 Martin Johnsson             martjohn
                                 Kevin Nordenhög           nkevin
                                 Oskar Åkergren             akergren        
                  

tentan är inga hjälpmedel tillåtna. Tentan kommer att ha maxpoäng 50 och betygsgränserna
är 20, 30 och 40p.  Betygsgränser för MMGD10  20 och 36 p

I Chalmers studentportal finns information om när tentor ges och om regler kring tenterandet.
Vid tentamen skall du kunna visa upp giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift. Normalt
ordnas granskning i anslutning till ett matematikundervisningstillfälle i läsperiod två. Tidpunkt
för detta meddelas på denna hemsida. Annars visas tentor på Matematiska vetenskapers expedition,
öppen 11-13. Eventuella klagomål där görs skriftligt på en särskild blankett.