Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
All information om kursen finns som pdf-fil i kurs-pm.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Tentan 22 april med lösningsförslag

Tentan 13 mars med lösningsförslag.

Lärare
Kursansvarig: Håkan Samuelsson Kalm (gr. 1-5), Sverker Mattsson (gr. 6-10)
Övningsledare: Sebastian Stolze (gr. 1, 10), Andreas Peterson (gr. 2), Peter Zoltan (gr. 3), Daniel Johansson (gr. 4),
Christian Leppänen (gr. 5), Sebastian Andersson (gr. 6), ??? (gr. 7), Jenny Larsson (gr. 8), Daniel Andersson (gr. 9)
Kurslitteratur
Håkan Blomqvist: Matematik för tekniskt basår del 2, HB Matematiklitteratur i Göteborg 2013, 3e upplagan.


Program

OBS: Vecka 7 är undervisningsfri

Föreläsningar
Vecka
Avsnitt
Innehåll
4
6.5
Deriveringsregler
4
5.3
Ett viktigt trigonometriskt gränsvärde
5
6.6
De elementära funktionernas derivator
6
6.7
Sammansatta funktioners derivator
8
6.8
Implicit derivering
8
8.1, 8.2
Andraderivata
9
7.3, 7.4
Kurvkonstruktion
10

Repetition


Rekommenderade övningsuppgifter
Vecka
Uppgifter
4
6.8, 6.10, 6.12
4
5.4 acd
5
6.13 abcdghij, 6.16 a
6
6.14, 6.15 ac, 6.16 bc, 6.17, 6.18, 6.19 abfgikl, 6.20 b, 6.21
8
6.23, 6.24 a
8
8.1 achi, 8.2, 8.4 acf, 8.5 acf, 8.6, 8.7
9
7.12 bdklm, 7.15, 7.16
10
Repetition och gamla tentor

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination
Kursen avslutas med en tentamensskrivning.
Två omtentor kommer att ges.
Glöm inte att anmäla er till tentan i tid!
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tentan består av 8 uppgifter varav 6 problem och 2 teoriuppgifter.
För problem krävs fullständiga, korrekta och riktigt formulerade lösningar för full poäng.
Teoriuppgifterna gäller formulering och bevis av en sats.
Listan med teoriuppgifter finns i kurs-pm.


Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor