Matematisk analys i en variabel V, TMV 130, ht -06

Kurslitteratur
Adams:Calculus; a complete course 6th ed
Kompletterande matrial om numeriska metoder (Huitfeldt)

Examination
En kombinerad teori- och problemtentamen om ca 8 uppgifter. Maxpoäng 50, betygsgränser 20,30 och 40p
Inga hjälpmedel (ett formelblad kommer att medfölja tentan)
En obligatorisk Matlab-uppgift delad i två delar: ekavationslösning (e) och integration (i).
Lab-tiderna i schemat utnyttjas enl följande:
m 27/11 13-15 (e) grupp a  15-17 (e) grupp b
to 30/11 15-17 (e) grupp c  17-19 (e) grupp d
f 1/12   10-12  (i) grupp a   13-15  (i) grupp b
ti 5/12  13-15  (i) grupp c   15-17  (i)  grupp d
to 7/12 15-19   reservtid för dem som missat tillfällen
eller ännu ej blivit godkända. Godkännande sker vid datorn.

Preliminär tidsplan

v1 Integralens definition och integralkalkylens huvudsats  5.1-5.6,2.10
v2  Integrationsteknik  5.7,6.1-6.5
v3  Tillämpningar av integration 7.1-7.4,7.6, 8.2-4
v4  Numeriska metoder , Ordinära  diffekvationer 4.6,6.6-6.7,2.10,7.9,3.7
v5  Allmänt om ODE, Taylors formel  17.1,17.3,4.7-8
v6  Användning av taylors formel, serier  4.9,9.1-9.5
v7  reserv

typtalslista (stryk area av polart givna omraden)
Examinator
Johan Karlsson  ankn 3568
Lärare
Johan Karlsson
Peter Lindroth
Peter Niitenberg
Jacob Sznajdman
Jana Madjarova
Gunhild Lindskog (lab)
Kursutvecklare
Sofia Helte
Terese Löfberg
Laila Olsson