MVE425A, Matematik, del A, 2017/18

Aktuella meddelanden

Stort tack för er uppmärksamhet och energi på denna kurs!

Tentavisning kl. 17.15 i Styrbord onsdag 22 november.

                                                    /Torbjörn

Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Torbjörn Lundh  i rum 465 på våning 4 i Jupiter

Övningsledare:

övn. grupp 1

Emma Darebro

övn. grupp 2

Albin Skilje

övn. grupp 3

Elisabeth Sax

övn. grupp 4

Hussein Hamoodi

övn. grupp 5

Elisabeth Sax

övn. grupp 6

Måns Wallner (On),Annika Lundqvist (Fr)

övn. grupp 7

Raad Salman / Anna Källsgård (fr.o.m. 11 sep)

övn. grupp 8
Veronica Idebohn

övn. grupp 9

Måns Wallner (On),Annika Lundqvist (Fr)

Kurslitteratur

Håkan Blomqvist: Matematik för tekniskt basår, del 1, Matematiklitteratur, ISBN: 978-91-977075-5-8
Finns att köpa på Bokcaféet, Lindholmen.

Program

Föreläsningar

Vecka
Kap Innehåll
35
1,2
Grundläggande begrepp som talmängder, logiska begrepp och notation, samt olika bevismetoder. Visa att roter ur två inte är ett rationellt tal.
Räkning med reella tal, bråk och lösning av förstagradsekvationer. 
36
3,5,6
Linjära ekvationssystem 
Plan geometri
Trigonometri
37
4, 8.1-8.4
Potenser och rötter
Räkneregler för binom
38
8.5-8.6, 9
Andragradsekvationer
Polynom 
39
10,11
Algebraiska förenklingar
Olikheter
40 12,13 Räta linjen
Absolutbelopp
41 7,14 Rymdgeometri
Kägelsnitten
42 14 Kägelsnitt forts.
Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka
Uppgifter
35
Övningsuppgifter: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5ab, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
Övningsuppgifter: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.8b, 2.10, 2.11
36
Övningsuppgifter: 3.1, 3.2, 3.4acd, 3.6, 3.7, 3.8bd, 3.9abcd, 3.10, 3.11, 3.12a, 3.13c, 3.14, 3.16bc
Övningsuppgifter: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19,
                                    5.21, 5.23, 5.26, 5.27, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 
Övningsuppgifter: 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.19, 6.17, 6.21, 6.23, 6.26, 6.27, 6.28, 6.31, 6.34
37
Övningsuppgifter: 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6ei, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
Övningsuppgifter: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
38
Övningsuppgifter: 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.21
Övningsuppgifter: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7
39
Övningsuppgifter: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11
Övningsuppgifter: 11.1, 11.2
40 Övningsuppgifter: 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 12.15, 12.17, 12.18, 12.19
Övningsuppgifter: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7
41 Övningsuppgifter: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13
Övningsuppgifter: 14.1, 14.2acd, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10, 14.14, 14.15
42 Reserv/repetition

Studieresurser
Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Delkurs A, MVE425 0114, 7,5 hp: Räkneregler för reella tal, faktorisering, rötter, första- och andragradsekvationer, ekvationssystem, olikheter, polynom och rationella uttryck. Grundläggande trigonometri.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå hur matematiken är uppbyggd av definitioner och satser
- förenkla algebraiska uttryck 
- lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden
- använda potenslagarna
- grundläggande geometri och analytisk geometri
- grundläggande trigonometri
- lösa trigonometriska ekvationer
- lösa olikheter
- definiera och använda absolutbelopp


Examination

Kursen examineras genom en sluttentamen v. 44, se Programplanen för aktuellt datum.
Maxpoäng på tentan är 50 poäng, varav ca 10 poäng kommer från uppgifter av teoretisk karaktär. 
Se teorilistan för vilka bevis/härledningar som gällde förra året. Denna lista kommer att justeras under kursens gång.

Betygsgränser:
Betyg 3: 20 - 31
Betyg 4: 32 - 41 
Betyg 5: 42 - 50

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Dessa fem studenter är genom fru Fortuna utsedda till studeranderepresentanter:

elibert@student.chalmers.se
ELIN BERTHAG

 jenfred@student.chalmers.se
JENNIFER FREDBERG             

danhedlu@student.chalmers.se
DANIEL HEDLUND         

erickarl@student.chalmers.se
ERIC KARLSSON      

nilseni@student.chalmers.se
ISABELLA NILSEN

 

Gamla tentor