MVE535 Matematisk analys, del 1, 2018/19

Aktuella meddelanden

Här är andra omtentan med lösningar: Tenta_270819, Lösningar_270819

Här är första omtentan med lösningar: Tenta_120619, Lösningar_120619

Tentan är nu färdigrättad. Granskning sker på torsdag 11/4, under lunchtid kl. 12:00-12:45 utanför studieexpeditionen på våning 4 i Jupiter.

Här är ordinarie tentan med lösningar: Tenta_210319, Lösningar_210319

Inför tentan kan man förbereda sig med följande Övningstenta (Lösningar)


Välkomna till kursen!


Undervisningen startar måndag 21/1 med föreläsning kl. 10.15 – 12.00 i Babord. Kursens schema finns i TimeEdit. Sök på Kurs och välj MVE535.Lärare

Kursansvarig: Hossein Raufi (också examinator och föreläsare, nås enklast via: raufi "vid" chalmers.se)
Övningsledare: Hossein Raufi

Kurslitteratur

James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, 8:e upplagan. Kap 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.8, 3.1 – 3.6, 3.8 – 3.10, 4.1 – 4.5, 4.7 – 4.9. Förkortas med S nedan. ISBN 9781305272378.

Var noga med att få rätt variant av boken när du skaffar den.

Den första föreläsningen och övningen utgår från Review Algebra och Review Analytic Geometry (förkortas med RA respektive RAG nedan) som finns på bokens hemsida.

Program

Preliminär plan för föreläsningar

Behandlade moment markeras med grönt.
Dag
Stoff Avsnitt
21/1
Algebraiska förenklingar. Olikheter. Absolutbelopp. Linjer och Cirklar.
Föreläsning1.1, Övning1.1
RA, RAG
22/1
Ellipser. Funktioner. Nya funktioner ur gamla.
Föreläsning1.2, Övning1.2
S sid. 676-677, 1.1 – 1.3
24/1 Inversa funktioner. Exponential- och logaritmfunktioner.
Föreläsning1.3
S 1.4 – 1.5


28/1
Gränsvärden - definition och räkneregler.
Föreläsning2.1
S 2.1 – 2.3
30/1
Kontinuitet. Formell definition av gränsvärde.
Föreläsning2.2, Övning2.1
S 2.4 – 2.6
1/2
Derivatans definition. Tangenter. Derivator av potens- och exponentialfunktioner.
Föreläsning2.3, Övning2.2
S 2.7 – 2.8, 3.1


4/2
Deriveringsregler. Implicit derivering.
Föreläsning3.1, Övning3.1
S 3.2, 3.4 – 3.5
5/2
Trigonometriska funktioner och deras derivator.
Föreläsning3.2, Övning3.2
S Appendix D, 3.3


11/2
Arcusfunktioner och deras derivator. Exponentiell tillväxt och avtagande.
Föreläsning4.1
S 1.5, 3.6, 3.8
12/2
Relaterade hastigheter. Linjär approximation. Extremvärden.
Föreläsning4.2, Övning4.1
S 3.9 – 3.10, 4.1
14/2 Extremvärden (forts.) Medelvärdessatsen. Växande och avtagande funktioner.
Föreläsning4.3, Övning4.2
S 4.1 – 4.3


19/2 Konvexitet och konkavitet. l'Hopitals regel.
Föreläsning5.1, Övning5.1
S 4.3 – 4.4


26/2 l'Hopitals regel. Kurvkonstruktion.
Föreläsning6.1
S 4.4 – 4.5
27/2 Optimering.
Föreläsning6.2, Övning6.1
S 4.7


5/3 Newtons metod. Primitiv funktion.
Föreläsning7.1
S 4.8 – 4.9
6/3 Reserv/Repetition
Föreläsning7.2, Övning7.111/3 Reserv/Repetition
Föreläsning8.1, Övning8.1

12/3 Reserv/Repetition
Föreläsning8.2, Övning8.2
 


21/3
Tentamen. 14.00  


Rekommenderade övningsuppgifter

Avsnitt
Rekommenderat minimum              
Extra övningar          
Överbetyg        
RA
29, 39, 49, 55, 56, 61, 63, 77, 85, 87, 127, 134, 135 34, 43, 50, 59, 65, 80, 140
147, 148, 156
RAG
1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 23, 25, 29, 33, 37, 39,42 2, 4, 19, 28, 35, 38, 40,
44
S 10.5
11, 15, 17 13, 30
65
S 1.1
1, 3, 9, 27, 31, 45, 73 11, 29, 34, 49, 61, 71, 75 2, 53
S 1.2 3, 15 5, 9, 17 7
S 1.3 3, 31, 33, 35 13, 37, 45 39, 63
S 1.4 11, 23 13, 15 17, 21
S 1.5 1, 3, 5, 7, 9, 21, 49, 51, 63 15, 19, 23, 25, 53 13, 17, 47, 61, 69, 71
Review 1
Concept check
Exercises
True-False QuizS 2.2 3, 5, 11, 31, 35 1, 7, 9, 33 15, 17
S 2.3 1, 3, 9, 11, 25 5, 7, 15, 19, 23, 27, 29, 41, 49ab 39, 51, 57, 59, 63
S 2.4 13 3 21
S 2.5 3, 11, 15, 17, 25, 35, 55 1, 19, 21, 53 5, 7, 23, 45, 47, 61, 65
S 2.6 3, 5, 15, 25, 47 7, 9, 19, 33, 37, 43a, 61 (35), 57, 59
S 2.7 3, 5, 11, 13, 17, 21, 33, 51 7, 9ab, 15, 23, 35 37, 39, 45, 53
S 2.8 1, 3, 5, 13, 17, 21, 39, 43 7, 23, 25 35, 51
Review 2 Concept check Exercises
True-False Quiz


S 3.1 9, 13, 17, 33, 71, 73 3, 5, 11, 19, 25, 31, 35 51, 57, 61, 69, 75, 77, 79
S 3.2 1, 3, 11, 17, 25, 27, 33 7, 9, 13, 15, 19, 21, 41 43, 45, 47, 49, 53, 55, 59
S 3.3 1, 3, 11, 21, 25a, 29, 39 5, 9, 13, 15 33, 41, 45, 47, 49, 51, 53
S 3.4 5, 9, 11, 17, 21, 31, 47, 51 1, 3, 13, 15, 19, 23, 35, 41 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 95
S 3.5 1, 5, 11, 15, 27, 43, 49 3, 7, 9, 13, 19, 25, 31, 51, 53 21, 47, 63, 67, 73, 77, 79
S 3.6 3, 9, 15, 23, 27, 31, 33, 43 5, 11, 13, 17, 29, 47 19, 37, 55
S 3.7 1(ej h), 7 3(ej h)
S 3.8 3, 11, 21 5, 9, 13, 15
S 3.9 1, 5, 11 3, 7 13, 15, 17, 21, 23, 31
S 3.10 13, 15, 19, 23 11, 17, 31 33, 43
Review 3 Concept check Exercises
True-False Quiz


S 4.1 1, 5, 9, 25, 35, 51 13, 15, 41, 43, 55, 59 73, 77, 80
S 4.2 3, 5, 9 25 17, 19, 23, 27, 29
S 4.3 1, 9, 19, 25, 41, 49, 67, 69 11, 15, 27, 47 51, 71
S 4.4 11, 19, 31 13, 25, 45, 51, 57, 61 55, 59, 73
S 4.5 9, 19, 29, 57, 61 11, 13, 25, 45, 51
S 4.7 3, 15, 19
25, 27, 31, 35, 39, 41, 47, 59, 67
S 4.9 1, 5, 21, 33, 41, 53 7, 9, 11, 13, 15, 25, 29, 47 49, 61, 75
Review 4 Concept check Exercises
True-False Quiz

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 3 duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius. Dessa är inte obligatoriska men varje helt avklarad dugga ger 1 bonuspoäng att lägga till den skriftliga tentamens godkäntdel. Bonusen är giltig under innevarande läsår (tenta i mars 2019, omtentor i juni och augusti 2019.)

För duggorna i Möbius gäller följande öppettider:

Äldre studenter som vill vara med på duggor ska snarast omregistrera sig på kursen. Kontakta Studentcentrum.

Du loggar in i Möbius via pingpong

"Äldre" studenter som vill göra duggor på kursen:

Syftet med duggorna är att ge dig en chans att kontrollera att du kan det som för tillfället är aktuellt i kursen. Det är tillåtet att ta hjälp av andra kursdeltagare, men det är förstås inte tillåtet att låta någon annan göra ens dugga, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Varje exemplar av din dugga är giltigt fram till stängning. Du kan välja att arbeta med samma dugga hela tiden, eller få en ny. För att få ett nytt exemplar (det är ingen fördel!) klickar du på Submit Assignment på det gamla exemplaret och öppnar sedan ett nytt. För att arbeta med samma dugga hela veckan låter du bli att klicka på Submit Assignment förrän du känner dig färdig. REKOMMENDERAS!

För varje uppgift på duggan gäller att du kan kontrollera ditt svar genom att i uppgiften klicka på länken HOW DID I DO? . I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift.

Du kan göra duggan hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma.

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Vill du avsluta klickar du på Quit & Save. När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Högst upp till höger på duggan kan du se den tid som är kvar till stängning.

För att rätta duggan (dvs lämna in) klickar du på Submit Assignment. Rekommendationen är att arbeta med samma dugga hela tiden och inte klicka på Submit Assignment förrän man har klarat alla uppgifter.

På sidan i Möbius där du öppnar duggan finns också länken GRADEBOOK längst upp. Om du klickar där kan du se dina registrerade resultat.

Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare.
Tänk på att

I många uppgifter finns en länk PREVIEW. Använd den för att se att Möbius uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Extramaterial

Här dyker eventuellt extramaterial upp under kursens gång.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen. Skrivningstiden är fyra timmar. Tentamen omfattar 50 poäng och är uppdelad i två delar: en godkänd-del (del 1) och en överbetygs-del (del 2)
Del 1 (38 poäng) testar läromålen för godkänt. Del 2 (12 poäng) testar läromålen för överbetyg.

För betyg 3 krävs 23 poäng på del 1.
För betyg 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 23 poäng på del 1 samt minst 4 poäng på del 2.
För betyg 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 23 poäng på del 1 samt minst 6 poäng på del 2.

Till skrivningspoängen läggs bonuspoäng från de elektroniska duggorna. Varje helt avklarad sådan ger 1 poäng. Bonuspoängen är giltig under detta läsår (ordinarie tentamen i mars 2019, omtentor i juni och augusti 2019).

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Vid tentamen ska man kunna definiera, förstå och kunna använda alla begrepp och funktioner som ingår i kurslitteraturen. Alla satser som ingår ska kunna formuleras och användas vid problemlösning.

 

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna visa giltig legitimation och kvitto på betald kåravgift.

Via inloggning i Studentportalen kan du själv i Ladok se dina resultat, när de rapporterats av examinator.

Granskning vid ordinarie tentamen:
När det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av rättning av skrivningar. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta då kan senare hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella synpunkter på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett för detta.

Vid granskningen kan man få förklarat hur ens lösningar bedömts och uppenbara misstag i rättningen kan korrigeras. Det är inte ett tillfälle för förhandling kring bedömning och betygsättning.

Granskning vid omtentamen:
Skrivningar granskas och hämtas på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella synpunkter på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett för detta.

Studieresurser

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Övningstenta (Lösningar kommer att läggas upp på eftermiddagen 19/3)