MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Inledande matematik E, lp I, läsåret 2006-2007.


Denna hemsida kommer att byggas ut och uppdateras under kursens gång.
Viktig aktuell information kommer att stå här överst på sidan.
Aktuellt:
Tentan 2007-01-19 med lösningar.  Nu något utförligare lösningar med figurer.
Tentan 2007-08-29 med lösningar.


Examinator och föreläsare Tel E-post (* istället för @ för att undgå att registreras av spamtillverkarna)
Lennart Falk 772 35 64 falk*math.chalmers.se
Övningsledare
Ville Adolfsson (grupp a) 772 53 07 vilhelm*math.chalmers.se
Magnus Goffeng (grupp b) goffeng*student.chalmers.se
Lennart Falk (grupp c) 772 35 64 falk*math.chalmers.se
Gymnasielärare som medverkar i kursen
Sven Hörbeck Frölundagymnasiet sven.horbeck*gbgsd.se
Ole Lundgren Hvitfeldska gymnasiet ole.lundgren*gbgsd.seKurslitteratur Calculus, a Complete Course, sixth edition 2006 av Robert A Adams. (Säljs på DC för 675 kr.) Denna bok används även i senare kurser (Matematisk analys i en variabel och Flervariabelanalys).
Därutöver kommer att användas kompendiet Förberedande kurs i matematik av Rolf Pettersson (säljs vid första undervisningstillfället och på DC, pris 100 kr), samt ett häfte om linjära ekvationssystem som delas ut.
Rättelser till Adams.
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen!

Innehåll

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här kursomfånget, samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs detaljerade vecko-PM ut vecka för vecka.
RA= R. A. Adams: Calculus, a Complete Course
RP= R. Pettersson: Förberedande kurs i matematik
Följande avsnitt ses som orienterande, och tas inte upp vid tentamenstillfället:
1.5, 4.6, 4.7, 4.9


 Avsnitt
 Innehåll
Läsvecka -2  RP: kap 1
 Algebraiska räkningar.
Läsvecka -1  RP: kap 1
 RA: Appendix 1
 Algebraiska räkningar.
 Komplexa tal.
Läsvecka 1  RA: P7
 Utdelat material
 Trigonometri.
 Linjära ekvationssystem.
Läsvecka 2  RA: P4, P5
 RA: 1.1-1.5
 RA: 2.1-2.4
 Funktionslära.
 Gränsvärden och kontinuitet.
 Derivata och deriveringsregler.
Läsvecka 3
 RA: 2.1-2.9

 Derivering av trigonometriska funktioner. Medelvärdessatsen.
 Högre ordningens derivator. Tillämpningar av derivata.
Läsvecka 4  RA: 3.1-3.5
 Inversa funktioner. Exponential- och logaritmfunktionerna. Arcusfunktionerna.
Läsvecka 5  RA: 4.1-4.5
 RA: 4.6-4.7, 4.9
 Extremvärdesproblem.
 Numerisk ekvationslösning. Linjär approximation. L'Hospitals regler.
Läsvecka 6  RA: 10.1-10.4
 Geometri i planet och rummet, fortsättning.
Läsvecka 7
 Reservtid och repetition.

Examination

Examinationen utgörs av fyra duggor och en sluttentamen. Duggorna ges på torsdagen i läsveckorna -1, 2, 4, 6. Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga. Summan av poängen från de fyra duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppå till heltal: detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår (ordinarie i oktober 2006, omtentor i januari och augusti 2007), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är 7, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.

Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen. Glöm inte anmälan till tentan!
Här en länk om hur det går till att tentera på Chalmers. Där står också om anmälan.

Förra läsårets tentor:
Tenta 2005-10-21 med svar och lösningsförslag. Uppgift 5 och 6f kan överhoppas (pga ändrad kurslitteratur).
Tenta 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas.
Tenta 2006-08-30 med svar. Uppgift 6a kan överhoppas.
Svar till de två föregående tentorna kommer att läggas till.

Tentor under innevarande läsår:
Tenta 2006-10-27

Tre tentor hade tidigare getts på motsvarande kurs på andra program:
Tenta M/TD 2004-10-22med lösningar. Uppgift 1e kan överhoppas.
Tenta M/TD/V/Z 2005-01-14med lösningar.
Tenta V 2005-08-24med svar. Uppgift 6f kan överhoppas.