Aktuella meddelanden

Omtentamen 15 januari 2013 med lösningar.
Omtentamen 1 september 2012 med lösningar.
Tentamen 1 juni 2012 med lösningar.

Schemaändring, Onsdag 30 maj:
13-15 Föreläsning i Pascal som planerat
15-17 Räkneövning i MVF26
Det blir alltså ingen undervisning på förmiddagen men MVF26 är bokad. Eventuellt hinner jag komma dit en liten stund innan lunch.

Lärare
Hasse Carlsson
Kurslitteratur
Arne Persson, Lars-Christer Böiers:
Analys i en variabel, tredje upplagan
Studentlitteratur, Lund
samt övningsbok till denna.
Böckerna kan köpas på Cremona.

Dessutom ingår några stenciler som delas ut under kursens gång.
1: Diskussionsuppgifter      2: Supremum och infimum

Schema
Undervisningen är för det mesta på tisdagar och fredagar. Lektionerna är 8:00-11:45 och föreläsningarna 13:00-14:45.

För mer detaljerad information se det officiella schemat.
En mer kompakt version finns här.

Program

Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt
Innehåll
Må 2 april Kap 1.1-7 Kursöversikt, Elementära funktioner
 
Ti 3 april Kap 1.8-11 Mer elementära funktioner
 
Ti 10 april Kap 2.1-2 Gränsvärden, Kontinuitet
 
Fr 13 april Kap 2.3-4 Standardgränsvärden, Talet e
 
Ti 17 april Kap 3.1-3d Derivator, definition och räkneregler
 
Fr 20 april Kap 3.4-5 Derivator av elementära funktioner,
Medelvärdessatsen med tillämpningar
Ti 24 april Kap 4.1-2, 2.5.1 Kurvkonstruktion
 
Fr 27 april Kap 4.3-5, 2.5.2 Användning av derivator,
Numerisk ekvationslösning
On 2 maj Kap 5.1 Primitiva funktioner, Partiell integration
Fr 4 maj Kap 5.2-4 Primitiva funktioner, Variabelbyte
 
Ti 8 maj Kap 6.1-3 Definition av integraler
 
Fr 11 maj Kap 6.4 Beräkning av integraler
 
Ti 15 maj Kap 6.5 Generaliserade integraler
 
Ti 22 maj Kap 6.5, 2.5.4, 7.9 Generaliserade integraler (forts),
Något om serier
Fr 25 maj Kap 7.1, 7.3 Area och volymberäkningar
 
Ti 29 maj Repetition, Gamla tentor
 
On 30 maj Repetition, Gamla tentor
 
Fr 1 juni   Tentamen


Rekomenderade övningsuppgifter
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar. Programmet nedan innehåller många uppgifter. Om du inte hinner räkna igenom alla övningar så är det bättre att du hoppar över några uppgifter än att du kommer efter i programmet. Fråga gärna om råd.

Vecka
  Uppgifter
Vecka 14
2-3 april
Kap 1: 5, 7, 15c, 25, 26, 51bc, 61b-d, 64b, 65, 68
Vecka 15 10-13 april Kap 1: 75, 76, 78, 79a 84, 85, 87acef, 88, 89abc, 90ab,
            92, 106abd, 122 (bara arcsin), 123 (bara arctan),
            125, 128 144, 150,
Vecka 16 17-20 april DU: 1.1, 1.2, 1.3    
Kap 2: 3, 4, 8, 9a, 11, 12, 16, 17, 36dfg, 43a-c,f, 20, 21
Vecka 17 17-20 april DU: 1.4, 1.5,    
Kap 3: 3, 4, 7b, 9, 10, 11, 12, 13, 14ad,
            19, 21, 32, 37, 38,
Vecka 18 2-4 maj DU: 2.1, 2.2    
Kap 4: 5, 6ac, 9, 12c, 13, 15, 16, 19, 22
Vecka 19 8-11 maj DU: 2.3, 2.4    
Kap 4: 24, 25, 31, 33, 36, 39
Vecka 20 15 maj Kap 5: 1a-f, 2be, 3befhk, 4d, 6, 8abdeh, 9adeh, 10cefg, 11cg,
Vecka 21 22-25 maj Kap 5: 12, 13, 14,16, 17 acdh, 18a, 21
Kap 6: 1abcd, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
Vecka 22 29maj-1 juni Kap 6: 14, 15ad, 16d, 18a, 25b, 26ab, 32, 33, 41, 45
Kap 7: 2, 3, 5, 14, 17, 20, 21, 51, Gamla tentor

DU hänvisar till de utdelade Diskussionsuppgifterna.

Datorlaborationer

Kurskrav

finns här.
Examination

Analyskursen examineras dels genom tre duggor under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Duggorna kommer att innehålla uppgifter som alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete skall kunna klara. Skrivningstiden är 9.00-10.00 i den lokal som bokats för lektion aktuell dag.

Totalt kan dessa duggor ge 6 examinationspoäng. Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Schema för duggorna
datum tid plats
Vecka 16
Ti 17 april
9.00 - 10.00 MVF 26
Vecka 17
Fr 27 april
9.00 - 10.00 MVF 26
Vecka 20
Ti 15 maj
9.00 - 10.00 MVF 26

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av sex uppgifter, varav en är en så kallad teoriuppgift. Varje uppgift ger maximalt tre poäng, så tentamen kan ge ytterligare 18 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 10 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 18 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
Eftersom det är första gången kursen ges finns inga gamla tentor.
Men här finns två fingerade tentor:

Exempel 1 och Exempel 2