Aktuella meddelanden
Omtentan 26 augusti 2009 med lösningar.
Omtentan 16 april 2009 med lösningar.
Tentan 17 januari 2009 med lösningar.
Om du har svårigheter med att skriva ut sidan så lägg till /main.html till web-adressen och försök igen  
Examinator och föreläsare
Mats Andersson och Hasse Carlsson
Kurslitteratur

Persson, Böiers "Analys i en variabel" (inklusive övningshäfte och extra1 ) samt supegenskap och l'Hospitals regel.
Preliminärt program för föreläsningarna, del 1
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Dag
Avsnitt
Innehåll

Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 4/11, 13-15 6.1-3 Integralens definition och räkneregler
Fredag 7/11, 13-15 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Vecka 46 Tisdag 11/11, 13-15 6.5, 7.11 Generaliserade integraler, Numerik
Fredag 14/11, 13-15 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 18/11, 13-15 7.5 Tillämpningar, Reserv
Fredag 21/11, 13-15 8.1-3 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Vecka 48 Tisdag 25/11, 13-15 8.3-4 Separabla differentialekvationer
Fredag 28/11, 13-15 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Vecka 49 Tisdag 2/12, 13-15 2.5.4, 7.9 Serier, Riemannsummor
Fredag 5/12, 13-15 9.1-4 Taylors formel
Vecka 50 Tisdag 9/12, 13-15 9.5-6 Taylors formel och gränsvärden
l'Hospitals regel
Fredag 12/12, 13-15 Reserv, Sammanfattning
Vecka 3 Måndag 12/1, 13-15 Repetition, Gamla tentor
Onsdag 14/1, 13-15 Repetition, Gamla tentor
Torsdag 11/1, 13-15 Frågestund


Rekommenderade övningsuppgifter, del 2


Dag
  Uppgifter
Vecka 45
3-7 nov
Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-13
Vecka 46
10-14 nov
Så många du hinner av Kap 6: 14-21
Vecka 47
17-21 nov
Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43 48, 49, 50
Vecka 48
24-28 nov
Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21, 23 samt ytterligare uppgifter från 1-31 efter egen smak
Vecka 49
1-5 dec
Kap 8: 1-9, 11, 12, 18, 21- 25 samt ytterligare uppgifter från 11-20 & 26-33 efter egen smak
Vecka 50
8-12 dec
Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58    Övningar på serier
Vecka 3
12-17 jan
Kap 9: 1, 2bc, 4, 9-11, 20, 22ad, 24, 28a, 31, 32a, 33, 35, 36, 41
Gamla tentor

Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar 2
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Laborationerna ska utföras på dator. Varje laboration redovisas i en skriftlig rapport. Denna ska innehålla svar på alla teoretiska frågor samt utskrift av fungerande (fungerande!) .m-filer
Laboration 1,   Laboration 2
med länk till Simpsons formel
Laboration 2 redovisas senast den 9 december.

Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Kurskraven finns här  
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Visning av tentan sker strax efter att den är rättad. Kolla hemsidan för mer information om detta. Rättade tentor kan också återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Tentamina
Tentamen äger rum lördagen den 17 januari 2009. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Du anmäler dig till tentamen på en blankett utanför expeditionen.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Regler vid själva tentamen finns här.
Observera: Detta är en Chalmerssida. Infon i länkarna gäller inte för er!


Gamla Tentor