Aktuella meddelanden
Tentamen lördag 27 augusti med lösningar
Examinator och föreläsare
Roger Andersson, email: rogand@chalmers.se
Kurslitteratur
Särskilt framtaget material för kursen:
Matematik för naturvetare,
Jan Alve Svensson,
27 augusti 2010.
Kommer att delas ut kostnadsfritt vid kursens start.
Kursmaterialet som PDF-fil finns här:

Preliminärt program för föreläsningarna

Avsnitten nedan refererar till ovannämnda Matematik för naturvetare

Dag
Avsnitt
Innehåll
 17 augusti
 1.1 - 1.4  Tal och algebra
 19 augusti
 2.1 - 2.4
 Funktioner
 22 augusti
 2.5 - 3.3
 Funktioner och derivator
 23 augusti
 3.4 - 3.6
 Användning av derivator
 24 augusti
 4.1 - 4.2
 Primitiva funktioner och separabla differentialekvationer
     
     
     


Rekommenderade övningsuppgifter

Urvalet av uppgifter i programmet nedan är ganska omfattande. Du kommer kanske inte att kunna
räkna alla under undervisningstiden. Det betyder att du måste räkna dem på annan tid. Dessutom,
det finns fler uppgifter i kursmaterialet än de som tagits med nedan; om man känner att man behöver
mer övning räknar man lämpligen (del av) dessa övriga uppgifter oxå. Känner man omvänt att man
redan kan en typ av övningar hoppar man kanske över dem eller del av dem.
 
När man inte hinner räkna alla uppgifter är det en god idé att lämna dem för tillfället, och
i stället räkna uppgifter som hör till det som just gåtts igenom.

Dag
  Uppgifter
 17 augusti
 1.1.1 ac, 1.1.2 ac, 1.1.3 ade, 1.1.4 ad, 1.3.1 bcdf, 1.3.2-1.3.4, 1.4.1 acde, 1.4.2 a, 1.4.3, 1.4.4 abde, 1.4.5 ab, 1.4.6, 1.4.7 a, 1.4.8 ac
 19 augusti
 2.0.1, 2.0.3-2.0.4, 2.1.1 b, 2.1.2-2.1.3, 2.1.4 b, 2.1.5, 2.1.6 b, 2.2.1 ab, 2.2.2-2.2.5, 2.3.1, 2.3.2 ac, 2.3.3-2.3.5, 2.4.1, 2.4.2 bdf, 2.4.3, 2.4.4 g, 2.4.5 f
 22 augusti
 2.5.1 abc, 2.5.2, 2.5.2, 2.5.3 abc, 2.5.4, 2.6.1 ac, 2.6.2, 2.6.3 abdf, 2.6.5, 3.3.1, 3.3.2 ab, 3.3.3 acegi
 23 augusti
 3.4.1-3.4.3, 3.4.4 ac, 3.6.1
 24 augusti
 4.0.1-4.0.6, 4.1.1-4.1.2, 4.2.1-4.2.4
   
   
   


Kurskrav

Examination
Tentamen består av 6 uppgifter. Några uppgifter kan bestå av flera deluppgifter. Varje uppgift kan ge 6 poäng, så det maximala antalet poäng är 36.
För godkänt resultat på kursen krävs 15 poäng.
Tentamina
Tentamen äger rum lördagen 27 augusti kl. 08.30 - 11.30.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
Tentamen 2010-08-28 med förslag till lösning

Tentamen 2009-09-19 med förslag till lösning

Tentamen 2009-08-29 med förslag till lösning

Presentationer

2011-08-17

2011-08-19

2011-08-22

2011-08-23

2011-08-24