Matematikintroduktion D1, HT09


  Innehåll


  Aktuella meddelanden Till innehåll

17/9 De som inte klarat tentan kan kolla här vad som  krävs för att bli godkänd på kursen. Samma gäller för de som inte hade möjlighet att gå upp på tentan. Ni som inte fick er tenta på övningen idag kan hämta den på expeditionen för Matematiska vetenskaper fram till 13:00 varje vardag.
31/8 Tesen för tentan med lösningar.
19/8 Här finns ett utdrag ur textboken som täcker introkursen. (Fonten kan vara kass med vissa webb-läsare men OK vid utskrift.)
  Kursdokument Till innehåll
Kursens mål:
Kursens främsta mål är att lära eleverna grunderna i det matematiska språket som förberedelse inför kursen i diskret matematik och senare matematikstudier. Dessutom repeteras en del algebraiska räkneregler och en del annat från gymnasiematematiken.
Relevans:
För att kunna läsa och förstå matematisk litteratur måste man behärska grunderna i det matematiska språket och det är en god idé att lära sig dessa redan från början.
Förkunskapskrav:
Inga förutom allmän behörighet.

  Litteratur och kursinnehåll Till innehåll

Johan Jonasson & Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, Studentlitteratur 2004. Kapitel 2 och avsnitten 3.1-3.5. Boken kan köpas på Cremona och på DC och kommer också att användas i Inledande diskret matematik.

R.Pettersson: Matematik, kort förberedande kurs för blivande teknologer, kapitel 1. Finns i PDF-format här.

  Program Till innehåll

Kursen består av 3 stycken föreläsningar på totalt 7 timmar samt 3 tillfällen för gruppövningar i Idéläran. Under gruppövningarna arbetar man tillsammans i faddergruppen på de rekommenderade övningarna. Detta arbetssätt med gruppövningar kommer att fortsätta även i senare matematikkurser så det blir även en introduktion till ett förmodligen nytt arbetssätt. Utöver dessa timmar kommer det också att vara räknestugor inför tentan med hjälp från faddrarna.

  Schema för föreläsningarna Till innehåll

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Tid Stoff Avsnitt
19/8 9-12 Föreläsning 1: Mängder, funktioner. 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
21/8 10-12 Föreläsning 2: Funktioner, operatorer. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
25/8 13-15 Föreläsning 3: Operatorer, summor, repetition. 3.4, 3.5

  Schema för gruppövningarna Till innehåll

De rekommenderade övningarna är uppdelade i två typer. De av typ A är ganska enkla uppgifter för att testa förståelsen av begreppen, medan de av typ B kan vara lite svårare och ofta av lite mer teoretisk karaktär. Det rekommenderas att man i första hand arbetar med de av typ B under gruppövningarna och de av typ A kan man testa på egen hand.

Gör så många övningar ni hinner med, men det är alltid bättre att hoppa över övningar man inte hinner med och vara i fas med kursen. Sitt heller inte alltför länge med en uppgift. Man ska ge varje uppgift en rejäl chans, men inte mer än 30 minuter.

Utöver dessa övningar så finns det en gammal tenta att öva på nedan. Dessutom bör man arbeta igenom kapitel 1 i "Matematik, kort förberedande kurs för blivande teknologer" som innehåller repetition av viktiga algebraiska räkneregler man måste behärska.

Dag Tid A-uppgifter B-uppgifter
21/8 8-10 Kapitel 2: 1, 2, 10 Kapitel 2: 4, 5, 6, 8, 9
Kapitel 3: 2 Kapitel 3: 1
24/8 13-15 Kapitel 3: 3, 4, 8 Kapitel 3: 5, 7, 9, 10, 11, 12
27/8 16- Phaddermatte  
28/8 8-10 Kapitel 3: 15, 19 Kapitel 3: 16
28/8 10-15 Räknestuga  

  Gamla tentor Till innehåll

Här är ett exempel från förra året på en tenta med lösningar.

  Examination
Till innehåll

Tentamen är på fömiddagen lördagen den 29 augusti.

Tesen för tentan med lösningar.

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng och för betyget godkänt krävs minst 20 poäng.

De som inte klarat tentan kan kolla här vad som  krävs för att bli godkänd på kursen.

Rättade tentor kommer att delas ut vid lämpligt tillfälle under läsperiod 1. Efter det kan de hämtas på expeditionen för matematik. Öppettiderna är må-fr 8.30-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

  Lärare Till innehåll

Föreläsningar: Stefan Lemurell, (tel. 5303).
Gruppövningar: Stefan Lemurell, (tel. 5303).
Gruppövningar: Göran Starius


Denna sidas adress:
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tma220/0910/

Stefan Lemurell <sj@chalmers.se>
Last modified: Mon Aug 31 11:02:14 MET DST 2009

Valid HTML 4.01!