SANNOLIKHETSTEORINS GRUNDER

OBS! Denna websida innehåller inaktuell information, rörande 1999 års kurs. Kontakta Torgny Lindvall för få aktuell information för den kurs som går vårterminen 2000.

Schema: Föreläsningar äger rum från och med onsdagen den 20 januari (1999), till och med onsdagen den 3 mars. Dessutom tillkommer ett extra föreläsningstillfälle Föreläsare och examinator: Olle Häggström, rum 1411 på Matematiskt Centrum, tel 772 5311, epost olleh@math.chalmers.se .

Kurslitteratur: Kompendiet "Sannolikhetsteorins grunder" av Olle Häggström och Torgny Lindvall. Hela kompendiet ingår i kursen (med vissa smärre strykninger, se tentamens-PM).

Postscriptfiler till kompendiet:

Kompendiet, första upplagan (januari 1999)

Rättelseblad till första upplagan

Kompendiet, andra upplagan (mars 1999)

Följande tabell över vilka delar av kompendiet som kommer att behandlas på vilka föreläsningar är ungefärlig, och kan komma att förskjutas/modifieras efter hand.

Förel Datum Del av kompendiet
1 20 jan Kapitel 0 och Avsnitt 1.1
2 25 jan Avsnitt 1.2
3 27 jan Kapitel 2
4 29 jan Avsnitt 3.1
5 1 feb Avsnitt 3.1 forts
6 3 feb Avsnitt 3.2-3.3
7 8 feb Kapitel 4
8 10 feb Kapitel 5 och Avsnitt 8.3
9 15 feb Avsnitt 6.1
10 17 feb Avsnitt 6.2
11 22 feb Avsnitt 6.3
12 24 feb Avsnitt 7.1
13 1 mars Avsnitt 7.2-7.3
14 3 mars Avsnitt 8.1


Examination: Skriftlig tentamen, med 6 uppgifter om vardera 5 poäng (totalt 30 poäng). Inga hjälpmedel är tillåtna. För GU-studenter krävs 15 poäng för godkänt och 22 poäng för väl godkänt. För chalmerister krävs 12 poäng för godkänt (betyg 3), och 18 respektive 24 poäng för betyg 4 och 5 (skälet till att godkäntgränserna är olika är att kursen ger 5 p för GU-studenter och 4 p för Chalmerister; de förstnämnda förväntas alltså tränga in aningen djupare i kursinnehållet). Minst 2 av de 6 uppgifterna kommer att vara övningsuppgifter hämtade (så gott som ordagrant) från kompendiet.

Detaljerat tentamens-PM

Exempel på tentamen

Tentamen 12 mars 1999

Tentamen 7 april 1999

Tentamen 6 september 1999

Tid och plats för tentamen var fredagen den 12 mars, 14.15-19.15, i sal MG. Omtentamina ägde rum onsdagen den 7 april, 8.45-13.45, i sal VV, samt måndagen den 6 september 1999, klockan 8.45-13.45 i sal TL1.

Aktuell kursinformation kommer ständigt att finnas på adress http://www.math.chalmers.se/~olleh/slhgrunder.html
Last modified: Tue Dec 14 08:59:34 MET 1999