Kurs-PM för Flervariabelanalys E, TMA043

Information om kursen från Studieportalen


Lösningar till omtentan som vi hade den 31 augusti 2007.


Lösningar till tentan som vi hade den 23 oktober 2006.


Kursansvarig, examinator, handledare och övningsledare: Alexei Heintz . Olika sätt att kontakta mig

Övningsledare: Marcus Warfheimer

Kurslitteratur:

Undervisning: Föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer. Du hittar detaljerad information om innebörden av föreläsningar och övningar på ett schema som kommer att kompletteras lite under kursens tid.

Observera, att på måndag i första veckan blir det föreläsning 10-12, och övningarna 13-15. Det kan bli tvärtom senare. Administrationen lovar att bestämma det under första undervisningsveckan.

En del av övningarna kommer att lösas vid övningstillfällena men Du måste också räkna så mycket som möjligt på egen hand.

Laborationer: I kursen ingår också tre obligatoriska laborationer.Där Du får utföra en del analytiska och numeriska beräkningar, och grafiska ilustrationer till begrepp i kursen. Numeriska beräkningar kommer att genomföras med hjälp av Matlab. Du kan få hjälp med laborationerna under handledningspassen. Det är givetvis tillåtet att arbeta med laborationerna under andra tider och i andra lokaler.

Laborationerna skall utföras i grupper om högst två personer. Laborationerna skall redovisas muntligt, som är snabbare, eller skriftligt i en välskriven rapport. Matlabkoden och ideer bakom lösningar skall ordentligt kommenteras vid redovisning, respektive i rapporten. Använd vettiga variabelnamn.

För varje laboration finns ett redovisningstilfälle för muntlig reduvisning och sista datum när labrapporten kan lämnas in. Om Du har kört fast, be om hjälp under handledningstimmarna.

Laboration 1 Grafer, nivåytor, parametriserade ytor, normalvektorer, tangentplan

Laboration 2 Ickelinjära ekvationer

Exempelprogram till Laboration 2

Laboration 3. Dubbelintegraler.

Tentamen: kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Inga fullständiga bevis krävs på tentan, men man måste kunna formulera och tillämpa huvudresultat i kursen samt lösa typiska problem.

Nyckelbegrepp ock typiska problem i differential kalkul.

Nyckelbegrepp ock typiska problem i integralkalkul och vektoranalys.

Hjälpmedel på tentamen: formelblad som medföljer tentamen. Inga andra hjälpmedel (inte heller räknare).

Tentan blir den 23 oktober, på eftermiddag.

Lösningar till tentan som vi hade den 23 oktober 2006.