TMA521/MAM340 Projektkurs: Optimeringslära TM, 5p, lp2 ht 2001Kursansvariga

Ann-Brith Strömberg <anstr@math.chalmers.se>, tel.: 772 5372, rum 5266, Ann-Briths hemsida
Michael Patriksson <mipat@math.chalmers.se>, tel.: 772 3529, rum 5218, Michaels hemsida
Schema (kan komma att justeras ytterligare)

Vecka Dag Tid Sal Ungefärligt innehåll Litteratur Föreläsare
v 44 Tisdag 30/10 10.00-11.45 [OH-bilder] MD7 Introduktion; axplock ur tidigare års projekt; tillämpningsöversikt; en intuitiv introduktion till relaxeringar [BFJ91] M, A
  Fredag 2/11 13.15-15.00 MD7 Lätt- och svårlösta optimeringsproblem; matroider; skärningar av matroider; nätverkskonstruktion [Wol98] 3, [Law76] 7.1-7, förel.ant. M
v 45 Måndag 6/11 13.15-15.00 S1 Exempel på relaxeringar; möjlighet att börja välja projekt [NaS96] 2.2-3, 10.1-2, 14.5, 15.5, förel. ant. M, A
  Onsdag 7/11 15.15-17.00 [OH-bilder] S2 Lagrangetekniker; relaxationer; styrkan hos formuleringar/relaxeringar, subgradientmetoder; primala tillåtenhetsheuristiker; icke-styrbarhet [Wol98] 10, förel.ant. A
  Fredag 9/11 13.15-15.00 [OH-bilder] MD7 Fortsättning från onsdagens föreläsning   A
v 46 Måndag 13/11 13.15-15.00 S1 Strikt konvex optimering löst via Lagrange-dualen; styrbarhet via regularisering [Sva82], [BT89] sid. 243-253, förel.ant. M
  Onsdag 14/11 15.15-17.00 S2 Styrbarhet via ergodiska sekvenser; optimalitet för icke-konvex optimering;; kärnproblem [LPS99], [Jun00], [LaP01], förel.ant. M
  Fredag 16/11 13.15-15.00 [OH-bilder] MD7 Kolumngenerering; Dantzig-Wolfe [Las70] 3.1-4,[Litet kompendium om kol.gen.], förel. ant. A
v 47 Måndag 20/11 13.15-15.00 S2 Presentationer av projektsynopsis   Alla
  Onsdag 21/11 15.15-17.00 S2 Benders dekomposition; applikationer: heuristiska versioner [Las70] 7.3.1-2 M
  Fredag 23/11 13.15-15.00 [OH-bilder] MD7 "Branch and Price" [BJN+98], [Wol98] 7, 11.4 A

Vi kommer att schemalägga en ytterligare presentation av samtliga projekts fortskridande, och en presentation av vart och ett av dem när de blir klara. Mer information om sista inlämningsdatum kommer senare.

Last modified: Mon Mar 17 16:02:02 MET 2003