MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Inledande matematik V, lp I, läsåret 2004-2005.

Examinator och föreläsare Tel E-post
Sven Järner 772 35 61 jarner@math.chalmers.se


Övningsledare
Sven Järner
Elin Götmark
Christoffer Cromvik (läsvecka -2, -1). Elisabeth Wulcan (f.o.m. vecka 1).

Kurlitteratur: Matematisk analys, en variabel av Forsling-Neumark. (Säljs på Cremona.)

Kompendiet Vektoralgebra, ekvationssystem och matriser. (Säljs på DC f.o.m läsvecka 1)
  Kompletterande matrial.(Delas ut på föreläsningen.)

Innehåll

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs detaljerade vecko-PM ut efter hand.

Läsvecka -2 Kapitel 1.1 - 1.3, 1.5. Algebraiska räkningar, ekvationen och olikheter.
Läsvecka -1 Kapitel 1.4, 1.6 - 1.8. Summor och produkter, komplexa tal.
Läsvecka 1 Kapitel 2.1, 2.2, 2.4. Funktioner + stencil om logik.
Läsvecka 2 Kompendiet. Ekvationssystem, matriser och vektorer. Rondellen
Läsvecka 3 Kompendiet. Linjer och plan i rummet. Volym. Duggan
Läsvecka 4 Kapitel 2.3, 2.5, 2.6. De elementära funktionerna.
Läsvecka 5 Kapitel 3.1 - 3.5. Gränsvärden, kontinuerliga funktoner.
Läsvecka 6 Kapitel 4.1 - 4.7. Derivator.
Läsvecka 7. Repetition Övningstenta 1, Lösningar. Övningstenta 2, Lösningar.

Examination
Deltentamen den 4/9 2004 kl 8.30 - 10.30 (i V-huset).
Sluttentamen den 22/10 2004, kl 8.30 - 12.30 (i V-huset).

Deltentamen är ej obligatorisk men ger bonuspoäng till sluttentamen enligt följande. Maxpoäng är 25.
5 - 9 poäng ger 1 bonuspoäng, 10-14 ger 2, 15-20 ger 3 och slutligen 20 - 25 ger 4 bonuspoäng.

Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen frår deltentamen ovan. För godkänt, och betyget 3, krävs minst 20 p. För betyget fyra krävs 30p och för betyget 5 40p.Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel får användas på tentamen.

Tenta-041022, Lösningar.

Document last modified 2004-10-25 by Sven Järner