Matematik

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet

Linjär algebra TD, VT 2006

Personal

Examinatorer Tel
Epost
Kontor i MV
M
Carl-Henrik Fant 772 35 57 carl-henrik.fant@chalmers.se L3037
TD
Johan Berglind
772 35 84
johanbe@math.chalmers.se
L2131
Föreläsare
Carl-Henrik Fant

Övningsledare
grupp A:  Carl-Henrik Fant
epost:  carl-henrik.fant@chalmers.se
grupp B:  Henrik Seppänen
epost:  henriks@math.chalmers.se
grupp C:  Hugo Strand
epost:  hugstr@student.chalmers.se
grupp D:  Magnus Röding
epost:  roding@student.chalmers.se
grupp E:  Anna Tidstam
epost:  tidstam@student.chalmers.se
grupp TD:  Johan Berglind  tel: 772 3584
epost:  johanbe@math.chalmers.se
 
Kurslitteratur 
    LayLinear Algebra and its applications (3:d edition),  Addisson-Wesley, 2003.
    (Även 2:a uppgraderade upplagan av Lay fungerar bra.)
Kursens omfattning
  • Lay:  Kapitel 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7,5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2.
 
Innehåll 
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering.
 
Syfte och mål 
Kursens övergripande syfte och mål framgår av kurs-PM i     studieportalen.
Mer detaljerade kunskapsmål inom olika områden framgår av vecko-PM och OH-bilder.
Schema
Föreläsningar i sal HB1:    Må  13 - 15, Ti 13 - 15, On  10 - 12 (ej 15/2), On  15/2 8-10
Övningar:      Ti.  15 - 17 ,  Fr.  8 - 10 i sal ML12


Preliminärt program, Vecko-PM och sammanställningar av OH-bilder läggs ut efterhand. (H1,H2, H3 syftar på genomgång av vissa delar av numerisk linjär algebra. Denna genomgång kommer att läggas i slutet av några föreläsningar.)

Vecko PM
Innehåll Avsnitt i Lay OH-bilder
Vecka 1  Linjära ekvationssystem  1.1 - 1.9 OH_V1
Vecka 2
 Matrisalgebra  2.1 - 2.5
OH_V2
Vecka 3
 Determinanter 
 3.1 - 3.3, H1
OH_V 3
Vecka 4  Vektorrum  4.1 - 4.6
OH_V 4
fackverk
Vecka 5  Basbyte, Egenvärden och egenvektorer, 
 4,7, 5.1 - 5.4, 5.7, H2
OH_V 5
Vecka 6
 Rn, Projektion och minsta kvadratmetoden, Symmetriska matriser och diagonalisering, 
 6.1 - 6.6,
 7.1, H3
OH_V 6
Vecka 7  Kvadratiska former, Repetition  7.2 OH_V 7Utvärdering 
Du kan alltid vända dig till någon av lärarna för att diskutera kursen, undervisningen etc. Referensgruppen nedan, utsedd av programledningen, kommer att träffa lärarna vid minst två tillfällen för att diskutera  sådana frågor. Har du synpunkter kan du också kontakta någon av dem. 
Anna Lundberg annalun@student.chalmers.se
Otto Lundman olundman@student.chalmers.se

Examination 
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen, som består av  sex till åtta uppgifter om totalt  50 poäng. Av dessa  är 75-80 %  av problemkaraktär. Resterande 20-25 % är frågor av teoretisk natur. Dessa kan avse redogörelse för vissa kursmoment (definitioner och satser samt bevis av satser) eller att avgöra om givna påståenden är sanna eller falska.  Gränsen mellan teori och problem är diffus.
Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng. För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.

Duggor
Tisdagarna läsveckorna 2, 4 och 6   ges duggor under ordinarie övningstid.
Duggorna kan ge upp till xxx bonuspoäng på sluttentan. Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för såväl godkänt som överbetyg och kan tillgodoräknas tills kursen ges nästa läsår.
Tentamina 
Tentamensdatum anges i kurs-PM i     studieportalen.
Vid tentamina är inga hjälpmedel tillåtna (ej heller miniräknare).
Eget papper får inte medföras. Om du upptäcker att du av misstag har otillåtet hjälpmedel med på tentan skall du omedelbart, utan något som helst dröjsmål, kalla på salsvakten och anmäla detta.
          Följande länk berättar om hur det går till att tentera på Chalmers: Att tentera


Gamla Tentor


Ordlista  med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i  kursen.

 Senast Uppdaterad: 060112