Göteborgs universitet
Matematik/TW HT08

LMA210, Linjär algebra, 4.5 hp

Program

Läsanvisningar

Tentamen

är skriftlig och innehåller 8 uppgifter om tillsammans 25 poäng. För G krävs 11p, för VG 18.
Inga hjälpmedel.
Fredagen den 3 oktober, troligen kl 8.30-13.30 i V-huset.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Här är gamla tentor:
7 oktober 2005
16 januari 2006
14 augusti 2006
6 oktober 2006
20 januari 2007
6 oktober 2007
17 januari 2008

Vidare är följande bokuppgifter tänkbara tentamensuppgifter:
1. 93
3. 11&12 13 17
2. 32 34 36 37 42 47 51 61
4. 7 21 12a 19b
5. 1 4 5 10 30 31
6. 3 4 28 32
7. 13 16a 22ab 29