MAN500 Differentialgeometri (5 poäng)

Kursen ger en introduktion till differentialgeometri i planet och rummet och behandlar kurvor, ytor, första och andra fundamentalformen, Gaussavbildningen, krökning, geodeter och Gauss-Bonnets sats.