Differentialgeometri, VT06 
 
 
  Innehåll

  Litteratur Till innehåll 

Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry , Springer, London etc., 2001.

  Program  Till innehåll 

  Schema för föreläsningarna

  Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Stoff Avsnitt
19/1 Reguljära kurvor i rummet, båglängd. 1.1-1.4
23/1 Frenets treben till en kurva, krökning och torsion. 2.1-2.3
25/1 Isoperimetriska olikheten, fyrvertexsatsen. 3.1-3.3
6/2 Reguljära ytor. 4.1, 4.2, 4.7
8/2 Tangentplan. Exempel på ytor. 4.3-4.5
13/2 Första fundamentalformen, isometrier 5.1-5.3
15/2 Konforma avbildningar. Area. 5.4, 5.5
20/2 Andra fundamentalformen, normalkrökning. 6.1-6.3
22/2 Gauss- och medelkrökning. 6.4, 7.1, 7.2
27/2 Gaussavbildningen. 7.3-7.6
1/3 Geodeter. 8.1-8.3
6/3 Geodeter som kortaste väg. 8.4, 8.5
8/3 Minimalytor. 9.1-9.4
14/3 Theorema egregium, Mainardi-Codazzis ekvationer. 10.1-10.4
15/3 Gauss-Bonnetsats. 11.1-11.3
20/3 Gammal tenta.  

  Schema för lektionerna

Dag Uppgifter
26/1 Kap 1: 1,2,3,5,6,7,10,11,14
9/2 Kap 2: 1,2,4,5,15,16 Kap 3: 3,8
16/2 Kap 4: 1,2,3,4,10,13,16,26
23/2 Kap 5: 1ii,iv,6,7,11,14, Kap 6: 6,7,9,13,24
2/3 Kap 7: 3,7,12i,18,5,19
9/3 Kap 8: 1,5,6,7,13,18
16/3 Kap 10: 5,6,7,9,10

  Tentamina Till innehåll 

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen äger rum törsdagen den 23 mars.
Samtliga satser som ingår i kursmaterialet ska kunna formuleras och bevisas. Definitonerna ska kunna formuleras. För mer detaljerad information se sidan om vad som är viktigt.

  Tentor Till innehåll 

  Inlämningsuppgifter Till innehåll 

Under kursen kommer tre inlämningsuppgifter att förekomma.

Man har cirka två veckor på sig att lösa dem. De rättas och poäng bedöms. Syftet är att öva problemlösning.

Varje uppgift kan ge sex poäng. Om poängsumman är 9 eller mer får man 1 bonuspoäng vid tentamen. Är den 14 eller mer får man 2 bonuspoäng. Bonuspoängen kan användas vid ordinarie tentamen för att uppnå betyget godkänd, men inte för betyget väl godkänd.

  Kommentar och tillägg Till innehåll 

Kommentar och tillägg till boken

Den isoperimetriska olikheten.

Geodesics as shortest curves, ett enklare bevis för Thm. 8.2, hämtad från en motsvarandede kurs i Köpenhamn.

  Vad är  viktigt? Till innehåll 

  Länkar Till innehåll 


Jan Stevens,
Tel 7725345, Rum 5028
Last modified: Feb 22 2006 by Jan Stevens