Mats Andersson

IN PREPARATION!! 
 
 

Professor of mathematics at the Department of mathematics at the Chalmers University of Technology and University of Gothenburg.


Research:

I am a member of the SCV (Several complex variables) group, KASS . Here are lecture notes on lectures on Koppelman formulas on singular spaces. Here is a sketch of a survey article/book on integral formulas and residue theory. My list of publications is here and my CV is here.


Undervisning:

Detta läsår är jag inblandad i GU-kursen


Kompendier:

Ett resultat av tidigare undervisning är följande kompendier (och föreläsningsanteckningar, obs i mycket varierande skick, och grad av korrekthet)!):
Logik och geometri   eller i dvi-version som även innehåller figurer Logik och geometri .
Integral formulas and residues  

Andra texter:

Under ett antal år har jag varit intresserad av frågor som rör matematikdidaktik. Jag har inte själv bedrivit någon forskning inom detta gebit men här är ett par texter som antyder mitt intresse i alla fall. Först en en artikel som var publicerad i Nämnaren 200? Nya former för matematikstudier på högskolan som bl a tar upp de undervisningsformer vi använde på det nu tyvärr avsomnade NP-programmet. Flera av ideerna lever dock kvar på andra program. Det bör nämnas att vi som arbetade med NP-programet inte alls var ensamma om dessa ideer, utan variationer av dessa förekommer ???? har dykt upp Vidare en artikel som handlar om En matematikers syn på lärande i matematik som från början var ett fördrag inför ????? blbla satsning på matematikundervisning i de lägre skolåren, balbalba
Framåt jultid kan den hågade kika på följande lilla tomteberättelse med matematikdidaktisk anknytning som jag har knåpat ihop.
Besöksadress
Rum H5029
Matematiskt centrum
Chalmers Tvärgata 3
Göteborg

Postadress
Matematiska institutionen
Chalmers tekniska högskola
och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Tele
Telefon: 031-772 3571
Telefax: 031-16 19 73
Email:matsa@chalmers.seSenast ändrad 2014-06-27