Aktuella meddelanden
Tentan 2008-08-27 med lösningar.

Tentan 2008-01-18 med lösningar.
Tentan 2007-10-26 med lösningar
Obs: uppgift 1e, (ii) och (iii) skiljer sig något på Z och V/AT, och 1a och 7c är lite avvikande på V/AT.

Examinator och föreläsare
 Lennart Falk, tel 772 3564, epost falk*chalmers.se
Övningsledare
 Grupp a (må, to): Lennart Falk
 Grupp b (ti, to): Magnus Goffeng, epost goffeng*student.chalmers.se
 Biträdande lärare: Sven Hörbeck, Frölundagymnasiet.
Kurslitteratur
Del av kompendiet Förberedande kurs i matematik av Rolf Pettersson (delas ut i början av kursen).
Calculus, a Complete Course, sixth edition 2006, av Robert A Adams.
Linear Algebra and its Application, third edition 2003, av David C Lay.
På Cremona kan man köpa både Adams och Lay för 1100 kr, vilket innebär 255 kr rabatt.
Boken i linjär algebra används mest i läsperiod 3, men vi tar lite material ur kapitel 1 för denna kurs.
Vill man trots rabatterbjudandet vänta med Lay, så hittar man kapitel 1 fritt på webadressen
media.pearsoncmg.com/aw/aw_lay_linearalg_updated_cw_3/lla03u_ch01.pdf
Rättelser till Adams.
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen!
Preliminärt program för föreläsningarna (kan revideras under kursens gång)
Observera att veckonumren är klickbara - de öppnar filer med en mera detaljerad kursplan och med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen.
RP: kompendiet Förberedande kurs i matematik
RA: Calculus av Adams
DL: Linear Algebra av Lay
Vecka
Avsnitt
Innehåll
 RP: kap 1  Algebraiska räkningar.
 RP: kap 1,
 RA: Appendix 1
 Algebraiska räkningar.
 Komplexa tal.
 RA: P7
 DL: 1.1-1.2
 Trigonometri.
 Linjära ekvationssystem.
 RA: P4, P5
 RA: 1.1-1.5
 RA: 2.1-2.4
 Funktionslära.
 Gränsvärden och kontinuitet.
 Derivata och deriveringsregler.
 RA: 2.1-2.9  Derivering av trigonometriska funktioner. Medelvärdessatsen.
 Högre ordningens derivator. Tillämpningar av derivata.
 RA: 3.1-3.5  Inversa funktioner. Exponential- och logaritmfunktionerna. Arcusfunktionerna.
 RA: 4.1-4.5
 RA: 4.6-4.7, 4.9
 Extremvärdesproblem.
 Numerisk ekvationslösning. Linjär approximation. L'Hospitals regler.
 RA: 10.1-10.4  Geometri i planet och rummet.
7 (inget PM)
   Reservtid och repetition.


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlabövningstillfällen med handledning måndag 8/10 och tisdag 9/10 kl 8.00-9.45 i ES61-ES63. Närvaro och aktivitet vid dessa tillfällen ger godkännande av laborationsmomentet i TMV156 (annars individuell redovisning). Dessa övningar (se labövningshäfte nedan!) är avsedda att ge en första introduktion till matematikspråket MATLAB, som övas i större skala i kommande kurser, och som används i ett flertal teknikkurser i E-programmet. Övningsmaterialet plus ytterligare stöd för detta finns under rubriken Datorlabbar (menyn till vänster).

Matlab: föreläsningsbilder
Labövningshäfte  Vid första kontakten med denna övning, kan du hoppa över uppgifterna 17bc, 23, 25. Du kan också vänta med
kommandona "subplot" och "figure" i övning 21 och 24 (men gör dessa övningar i övrigt!).
Ex på funktionsfil
Ex på scriptfil
Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.


Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.

Examination
Examinationen utgörs av fyra duggor och en sluttentamen. Duggorna ges på torsdagen i läsveckorna -1, 2, 4, 6.
Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga. Summan av
poängen från de fyra duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppåt till heltal: detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs
bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår
(ordinarie i oktober 2007, omtentor i januari och augusti 2008), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs
minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är 7, varav vanligen 2 är
teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha
karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.


Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen (för ordinarie tentan, se också nedan!). Glöm inte anmälan till tentan!

Tentamina
Tentamen äger rum fredagen den 26/10 kl 8.30-12.30 i V-huset. Där finner man mera detaljerade anslag om salar.
Håll reda på kurskoden TMV156, så att du får rätt tenta.
Vid tentamen på denna kurs är inte miniräknare tillåtna som hjäpmedel.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Ett samlat granskningstillfälle kommer dock att ordnas i samband med någon föreläsning under läsperiod 2. Då kan också klagomål framföras.

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
I höst prövas anonyma tentor på E- och D-programmen. Detta kommer att genomföras generellt på Chalmers.
Mera information här.

Gamla Tentor
Tentan 2007-08-29 med lösningar.
Tentan 2007-01-19 med lösningar.
Tenta 2006-10-27 med   lösningar.
Tenta 2006-08-30 med svar.
Tenta 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas (beroende på byte av kurslitteratur).
Tenta 2005-10-21 med svar och lösningsförslag.
Några gränsvärden.