Aktuella meddelanden

Tentamen 16 januari 2010 med lösningar.
Omtentamen 7 april 2010 med lösningar.
Omtentamen 24 augusti med lösningar.
Om du har svårigheter med att skriva ut sidan så lägg till /main.html till web-adressen och försök igen  
Examinator och föreläsare

Mats Andersson och Hasse Carlsson
Kurslitteratur

Persson, Böiers "Analys i en variabel" (inklusive övningshäfte och extra1 ) samt
supegenskap , l'Hospitals regel och Integraldefinition.
Preliminärt program för föreläsningarna, del 1
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Dag
Avsnitt
Innehåll
tisdag, 1/9, 13-15 1.1-1.5 (utom 1.4.4-5) funktionsbegreppet, graf till en funktion, absolutbelopp, polynom, rationella funktioner
fredag 4/9 1.6-1.7 (utom 1.6.4) inversa funktioner, potensfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner
tisdag 8/9 1.8-1.10 (utom gränsvärden) sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktionerna
fredag 11/9 A.1-A.10 komplexa tal
tisdag, 15/9 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
fredag, 18/9 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
tisdag, 22/9 2.3 talet e
fredag, 25/9 2.4, 2.5.1 standardgränsvärden, tillämpningar av gränsvärdet
tisdag, 29/9 3.1-3.4 derivatans definition och räknelagar
fredag, 2/10 3.5 kedjeregeln, extrempunkter
tisdag, 6/10 3.5-7, 4.1-2 medelvärdesatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
fredag, 9/10 4.5 numerisk lösning av ekvationer, labintro
fredag, 13/10 4.5 numerisk lösning av ekvationer, labintro
fredag, 16/10 appendix C supegenskap intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
tisdag, 27/10 appendix C, 4.3, 4.4, 4,6 forts från föregående, samt optimering, konvexa funktioner etc, ev lite om primitiva funktioner
tisdag 30/10 5.1-5.2, 5.3-5.4 primitiva funktioner
     
     
     


Rekommenderade övningsuppgifter, del 1 (uppdateras under kursens gång)
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar. Om du inte har hunnit räkna igenom alla övningar på föregående tema så fråga din övningsledare om råd.
Dag
  Uppgifter
4/9 Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27, 1.42, 1.43
8/9 Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71 samt extra0
11/9 Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-1.118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129,
15/9 Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.25, A.27, A.20, A.36, A.40, A. 45,A. 46, A.49, A.58, A.59
18/9 dugga, räkna ikapp
22/9 räkna i kapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8,
25/9, 29/9 Minimum: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.30, 2.25, 2.28; Extra: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
2/10, 6/10, 9/10 Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33, 3.34, 3.6, 3.7, 3.18, 3.19; Extra: 3.2, 3.3-5, 3.15, 3.16, 3.21-26, samt extra1
13/10, 16/10 Minimum: 4.1, 4.5, 4.8, 4.9; 4.13; 4.15; textuppgifter som du tycker verkar roliga; Extra: 4.6,4.7, fler textuppgifter
27/10, 30/10 Minimum: 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
     
     
     
     
     
     
     
     

Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 2/11, 13-15 6.1-3 Integralens definition och räkneregler
Fredag 6/11, 13-15 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Vecka 46 Tisdag 10/11, 13-15 6.5, 7.11 Generaliserade integraler, Numerik
Fredag 13/11, 13-15 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 17/11, 13-15 7.4 Tillämpningar, Reserv
Fredag 20/11, 13-15 8.1-3 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Vecka 48 Tisdag 24/11, 13-15 8.3-4 Separabla differentialekvationer
Fredag 27/11, 13-15 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Vecka 49 Tisdag 1/12, 13-15 2.5.4, 7.9 Serier, Riemannsummor
Fredag 4/12, 13-15 9.1-4 Taylors formel
Vecka 50 Tisdag 8/12, 13-15 9.5-6 Taylors formel och gränsvärden
l'Hospitals regel
Fredag 11/12, 13-15 Reserv, Sammanfattning
Vecka 3 Måndag 12/1, 13-15 Repetition, Gamla tentor
Onsdag 13/1, 13-15 Repetition, Gamla tentor
Torsdag 14/1, 13-15 Frågestund
Lördag 16/1 Tentamen
Rekommenderade övningsuppgifter, del 2


Dag
  Uppgifter
Vecka 45
2-6 nov
Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 46
9-13 nov
Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21
Vecka 47
16-20 nov
Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43 48, 49, 50
Vecka 48
23-27 nov
Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21, 23 samt ytterligare uppgifter från 1-31 efter egen smak
Vecka 49
30 nov-4 dec
Kap 8: 1-9, 11, 12, 18, 21- 25 samt ytterligare uppgifter från 11-20 & 26-33 efter egen smak
Vecka 50
7-11 dec
Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58    Övningar på serier
Vecka 3
11-16 jan
Kap 9: 1, 2bc, 4, 9-11, 20, 22ad, 24, 28a, 31, 32a, 33, 35, 36, 41
Gamla tentor

Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar 2
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Laborationerna ska utföras med hjälp av dator. Varje laboration redovisas i en skriftlig rapport.
Laboration 1,
Laboration 2 med länk till Simpsons formel
Laboration 2 redovisas senast den 1 december.

Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Kurskraven finns här  
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Visning av tentan sker strax efter att den är rättad. Kolla hemsidan för mer information om detta. Rättade tentor kan också återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Tentamina
Tentamen äger rum lördagen den 16 januari 2009. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Du anmäler dig till tentamen på en blankett utanför expeditionen.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Regler vid själva tentamen finns här.
Observera: Detta är en Chalmerssida. Infon i länkarna gäller inte för er!


Gamla Tentor

Omtentan 26 augusti 2009 med lösningar.
Omtentan 16 april 2009 med lösningar.
Tentan 17 januari 2009 med lösningar.