Tillämpad optimeringslära/Optimeringslära, 5 poäng In English please

Denna sida är skapad som stöd för kursen TMA946 Tillämpad optimeringslära/MAN280 Optimeringslära. Sidan innehåller, eller kommer att innehålla, samtliga dokument skapade med LaTeX, dvs. kurs- och laborationsinformation. Sidan innehåller också länkar till några bra hemsidor med optimering/operationsanalys, till hjälp vid inlärning såväl som vid lösandet av laborationsuppgifter.


Kursinformation (ny upplaga 030113)

 • DVI-version, PS eller PDF-format


  Email-lista för kursinfo

  Här kan du anmäla dig till kursens email-lista.
  Listan kommer användas för att förmedla information även till de vilka väljer att inte gå på samtliga föreläsningar.


  Errata-lista för kursboken av Nash och Sofer

 • DVI-version, PS eller PDF-format


  Lektionsprogram (extra inom parentes)

  Att fyllas i!


  Utdelat material under föreläsningar

 • Fö 3: Introduktion till LP med LEGO: DVI-version, PS eller PDF format

 • Fö 6: Heltalsoptimering: om Branch & Bound: PS, PDF; OH: PS, PDF

 • Fö 8-9: Om Frank-Wolfe-algoritmen: PS, PDF

 • Fö 8-9: Om Simplicial Decomposition: PS, PDF

 • Fö 10: Om Karush-Kuhn-Tucker (KKT)-villkoren: PS, PDF


 • Övrigt material

  Att fyllas i!


  Projektuppgift (Modellering)

  PM för del ett: ps eller pdf.


  Projektuppgift (AMPL)

  Uppgifter för del 2 på mexicolabben finns nu här, ps och pdf

  Hjälp

  Lite hjälp med att köra ampl finns här, PS, PDF.

  Inlämning

  Uppgiften lämnas in här. Tillåtna filformat är ps, pdf eller ren ASCII (Det som kommer ut ur notepad eller emacs). Filtypen anges med slutet på filnamnet, .ps, .pdf eller .txt.


  Lab 1 (Simplexmetoden)

  PM för lab ett: ps eller pdf.

  Filer

  Filer för problemet finns här.

  Tryckfel

  I tidigare versioner av lab-pm finns ett mindre tryckfel. I uppgift 7 står det bivillkor 2 och 3 omväxlande, det skall vara bivillkor 3 hela tiden.

  Info för hemmabruk

  Vi tror att programmet skall fungera på PC/mac, och har testat på en PC med Matlab 6. Inga garantier lämnas dock.

  Inlämning

  Uppgiften lämnas in här. Tillåtna filformat är ps, pdf eller ren ASCII (Det som kommer ut ur notepad eller emacs). Filtypen anges med slutet på filnamnet, .ps, .pdf eller .txt.


  Lab 2 (Olinjär optimering)

  PM för lab två: ps eller pdf. Instruktionerna är på engelska.

  Filer

  Filer för problemet finns här.

  Inlämning

  Uppgiften lämnas in här. Tillåtna filformat är ps, pdf eller ren ASCII (Det som kommer ut ur notepad eller emacs). Filtypen anges med slutet på filnamnet, .ps, .pdf eller .txt.

  Tentor

  Nästa tentamenstillfälle: 25 augusti (förmiddag) 2003, Hus V

 • Tentamen 980309 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 980527 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 980819 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 990308 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 990528 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 990827 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 000306 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 000524 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 000823 PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 010305 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 010523 DVI-version eller PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 010821 PS format, med facit : ps, pdf och dvi

 • Tentamen 020311 PS eller PDF format, med facit : ps och pdf

 • Tentamen 020529 PS eller PDF format, med facit : ps och pdf

 • Tentamen 020826 PS eller PDF format, med facit : ps och pdf

 • Tentamen 030310 PS eller PDF format

 • Tentamen 030528 PS eller PDF format

 • Tentamen 030825 PS eller PDF format


  Länkar

 • OR Links: Yahoos lista över OR-hemsidor

 • Trick: Michael Tricks OR-hemsida; massor av länkar

 • Trick: Michael Tricks OR-hemsida: interaktiva program

 • NEOS: NEOS hemsida med mycket läsbart om optimering


  Geometriskt stöd till några uppgifter ur ex.saml. (Brant. lutn., Newton)

  Att fyllas i!  Back to the Official Michael Patriksson Home Page