Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.


Tentamen 21 augusti, tes och lösningar


Kursen examineras med en skriftlig tentamen i augusti. Denna tentamen är det enda obligatoriska momentet.

Lärare
Kursansvarig:   Johan Berglind 
                      e-mail:  johan.berglind@chalmers.se

Kurslitteratur
Strayer: Elementary Number Theory   

Boken kan beställas via Cremona bokhandel på Chalmers. För att få hit boken i tid bör beställningen göras senast 26 maj.
När boken har anlänt finns den att hämta i Cremonas butik.

I kursen behandlas kapitel 1, 2, avsnitt 3.1, 3.2, kapitel 4, 5 samt avsnitt 6.2 och 6.3.

Extra material:     Faktoriseringsalgoritmer.  


Program


Preliminärt program för föreläsningarna
Dag Avsnitt
Innehåll
mån 10 juni
1.1 - 1.3,
Appendix 1
Introduktion. Delbarhet, primtal. Induktion.
ons, tors 12 + 13 juni
1.4 - 2.2
Euklides algoritm, aritmetikens fundamentalsats. Kongruenser.tis 18 juni
2.3 - 2.4
Kinesiska restsatsen. Wilsons sats.
ons 19 juni
2.5 - 2.6
Fermats lilla sats. Eulers sats. Carmichael-tal och primtalstest.
tors 20 juni

Kryptologi. RSA - systemet. Faktoriseringsalgoritmer.
tis 24 juni
3.1 - 3.2
Eulers phi-funktion.
ons 25 juni
4.1 - 4.2
Kvadratiska rester och Legendre-symbolen.
tors 26 juni
4.3
Kvadratiska reciprocitetsatsen.
fred 27 juni

Sammanfattning och tillämpningar.

tis 6 aug
5.1 - 5.2
Primitiva rötter.
ons 7 aug
5.3 - 5.4
Satsen om primitiva rötter. Index.
tors 8 aug

Mer om index.
tis 13 aug
6.2 - 6.3
Avslutande exempel från kap 5.Diofantiska ekvationer.
ons 14 aug

Repetition. Vi räknar bland annat tentamen sept 09 och övningstentamen nr 1.
tors 15 aug

Repetition.


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Uppgifter
tis 11 juni
Demonstrationsuppgifter                  1.1:  8, 10b.          1.2:   23, 27.        1.3:  33d, 42a.            1.4:    54d.      
Övningsuppgifter                                 1.1:  2, 3a, 5a, 10a, 12.            1.2:    16bd, 24, 28.          1.3:   32b, 38, 41.   
 1.4:    54ace, 55.                1.5:     59bdf, 60d, 61c, 70, 78(svår!).
ons 12 juni
Demonstrationsuppgifter                   1.5:   64, 83.       2.1:    6c, 14, 26a.       2.2:    28d, 29b.     
Övningsuppgifter                                 2.1:    1ae, 2a, 3b, 5a, 6b, 8, 13, 17, 23, 26b.         2.2:     28ac, 29ace.   
 2.3:   33bd, 34a, 35, 36.                2.4:     42ace, 44, 47c, 48.
tors 13 juni
Demonstrationsuppgifter                  2.3:    34b.            2.4:    42d, 47b.       2.5:   51d
Övningsuppgifter                                2.5:     51ac, 52, 53a, 57a, 58b, 59.        2.6:    68ac, 69ad, 71b, 76.
tis 18 juni
Demonstrationsuppgifter                 
ons 19 juni
Demonstrationsuppgifter                2.5:     51d, 57b, 58.              2.6:     68b.


tis 25 juni
Demonstrationsuppgifter                 3.2:     10g, 13e, 21. 
Övningsuppgifter                               3.2:      10acfh, 13abc, 14, 17, 20a.
ons 26 juni
Demonstrationsuppgifter                 4.1:      3, 5c, 8.                     4.2:        14f.
Övningsuppgifter                               4.1:     5ab, 7a.                       4.2:       12, 13, 14ade, 16a, 17a, 20.
tors 27 juni
Demonstrationsuppgifter                 4.2:     18, 21.                       4.3:         28b, 35b.
Övningsuppgifter                                4.3:      28ace, 30, 32, 33, 35ac.
tis 6 aug
Demonstrationsuppgifter                 5.1      1b, 3c, 4.                            5.2     11c
Övningsuppgifter                                5.1       1ac, 2a, 3ab, 7.                 5.2    10c, 11ab
ons 7 aug
Demonstrationsuppgifter                 5.2      12, 14a.                       5.3    23cd
Övningsuppgifter                                5.2      13, 16a, 18ab.             5.3     23ab, 27.
tors 8 aug
Demonstrationsuppgifter                 5.4      30cf, 32c, 38.
Övningsuppgifter                               5.4       29a, 30ae, 31a, 32a, 34, 36a.
tis 13 aug
Demonstrationsuppgifter                 6.2       11cd.                       6.3       14c.
Övningsuppgifter                                6.2      11ab.                        6.3       14ab.


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination


Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor

 
aug 09
tes
lösningar
sept 09
tes
lösningar
aug 07
tes
lösningar
sept 07
tes
lösningar
övningstent 1
tes (i uppgift 8b är det egentligen omvändningen som frågas efter)
lösningar
övningstent 2
tes
lösningar