Aktuella meddelanden
 

Tentan den 28 augusti är färdigrättad. Skrivningarna och resultat kan hämtas på Studiecentrum vid Matematiska vetenskaper. Öppettider: vardagar 8:30 13:00. Telefon: 031-772 35 00. Epostadress: mvguexp.math@chalmers.se.

Nästa tentamenstillfälle är lördagen den 18 september 2010 Lokal ännu inte bestämd. Anmälan gör till Studiecentrum vid Matematiska vetenskaper. Öppettider: vardagar 8:30 13:00. Telefon: 031-772 35 00. Epostadress: mvguexp.math@chalmers.se.

Tentan den 28 augusti med förslag till lösningar finns under rubriken Gamla tentor.

Kursmaterialet är uppdaterat (10-08-27). Två skrivfel korrigerade: på sidan 41 (10/5 ska vara 10) och svaret på uppgift 4.2.1a.

Tentamen är lördagen den 28 augusti i M-huset (Maskinhuset på Chalmersområdet) kl 8:30 – 11:30. Anslag innanför entréer visar exakt lokal. Tag med legitimation!

Exempel på gamla tentor finns under rubriken Examination.

Bildspel från föreläsningarna finns under rubriken Utdelat material.


  Kurslitteratur

Särskilt framtaget kursmaterial: Matematik för naturvetare. OBS: Kommer att updateras. Kostnadsfritt. Delas ut i samband med kursstart.
 
  Program
Dag Tid Stoff                 
18/8 10:00-11:30 Föreläsning. Tal och algebra (avsnitt 1.1-4).
  11:30-12:00 Presentation. Torgny Bohlin: Adaptation och optimeringsmodeller i ekologi.
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
1.1.1ac,1.1.2ac,1.1.3ade,1.1.4ad,1.3.1bcdf,1.3.2-4,1.4.1acde,1.4.2a, 1.4.3,1.4.4abde,1.4.5ab,1.4.6,1.4.7a,1.48ac.
20/8 10:00-12:00 Föreläsning. Funktioner (avsnitt 2.1-4).
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
2.0.1,2.0.3-4,2.1.1b,2.1.2-3,2.1.4b,2.1.5,2.1.6b,2.2.1ab,2.2.2-5, 2.3.1,2.3.2ac, 2.3.3-5,2.4.1,2.4.2bdf,2.4.3,2.4.4(g),2.4.5(f).
23/8 8:00-9:30 Föreläsning. Funktioner och derivator (avsnitt 2.5-3.3)
  9:30-10:00 Presentation. Stephan Nylinder: Evolutionens genvägar - hur man beskriver komplicerade förlopp med enkla metoder.
  10:15-12:00 Självverksamhet.Uppgifter:
2.5.1abc,2.5.2,2.5.3abc,2.5.4,2.6.1ac,2.6.2, 2.6.3abdf, 2.6.5,3.3.1,3.3.2ab,3.3.3acegi.
24/8 10:00-12:00 Föreläsning. Användning av derivata (avsnitt 3.4-6).
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
3.4.1-3,3.4.4ac,3.6.1.
25/8 10:00-11:30 Föreläsning.Primitiva funktioner och separabla differentialekvationer (avsnitt 4.1-2).
  11:30-12:00 Presentation. Anna Wåhlin:Kan golfströmmen sjunka? Hur temperatur och salthalt påverkar havets densitet. .
  13:00-15:00 Självverksamhet. Uppgifter:
4.0.1-6, 4.1.1-2,4.2.1-4
28/8 8:30-11:30 Tentamen

  
  Schema

  må 16/8 ti 17/8 on 18/8 to 19/9 fr 20/8 må 23/8 ti 24/8 on 25/8 to 26/8 fr 27/8
8:00-9:45           KC        
10:00-12:00     KC   KC KC KC KC    
13:00-15:00     KC   KC   KC KC    

 
  Examination

Kursen examinineras genom en avslutande skriftlig tentamen. Vid tentamen inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation!

Tentamen äger rum lördagen den 28 augusti kl. 8:30-11:30. Skrivningstiden är tre timmar. Skrivningen består av sex uppgifter. Några uppgifter kan bestå av flera deluppgifter. Varje uppgift kan ge 6p, så att det maximala poängtalet är 36p.

Betygsgränsen för betyget Godkänd är 15p .


 
  Gamla tentor

  Utdelat material
 
Kurstexten. Version 9 augusti 2010.
Kurs-PM.

 
Genomgångar. Använd CTRL+l (ett litet L) i Acrobat reader för att öppna i fullskärm och bläddra med piltangenterna! CTRL-l för att stänga igen.
  Bemanning

Föreläsare, kursansvarig och examinator: Jan Alve Svensson.