Senaste nytt
Inlämningsuppgift för del 2 med möjlighet att få bonuspoäng ligger nu upplagd. Inlämning kommer inte tas emot efter tentamenstillfället.
Formulär för kursutvärdering ligger nu här. Det vore hemskt uppskattat om samtliga kursdeltagare lämnar in denna till Daniel Ahlberg, rum MVL:3070. En tidskriftshållare står utanför för att utvärderingen skall kunna lämnas annonymt.
Examinatorer och föreläsare
Johan Tykesson (johant@chalmers.se) på del 1 och Daniel Ahlberg (md1ahlda@chalmers.se) på del 2.
Övningsledare
Erik Jakobsson (erik.jakobsson@chalmers.se)
Formelsamling
Här är formelsamlingen som är tillåtet hjälpmedel på tentan i del 1.
Här är formelsamlingen som är tillåtet hjälpmedel på tentan i del 2. Nödvändiga tabeller kommer erhållas vid tentamenstillfället.
Inlämingsuppgifter
Inlämningsuppgift 1, del 1.
Inlämningsuppgift 2, del 1.
Inlämningsuppgift, del 2.
Teorilista
Exakt 4 poäng på tentamen del 1 hämtas från följande lista: teorilista
Teorilista för tentamen del 2: teorilista
Schema
Kurslitteratur
Probability, Statistics, and Stochastic Processes av Peter Olofsson.

Planeringen fylls på nedan efterhand som kursen fortgår. Se även schemat på TimeEdit
Föreläsningar
Datum
Avsnitt
Innehåll
1 sep 1.1-1.3 Utfallsrum, händelser, sannolikhetsaxiomen
2 sep 1.4 Kombinatorik och ändliga utfallsrum
8 sep 1.5 Oberoende, betingning.
9 sep 1.6 Lagen om total sannolikhet, Bayes sats. Avsnitt 1.6.2 och 1.6.3 ingår ej.
15 sep 2.1-2.3.1 Kontinuerliga och diskreta stokastiska variabler
16 sep 2.3.2-2.4 Funktioner av stokastiska variabler, väntevärde och varians, Chebyshevs olikhet.
22 sep 2.5 Speciella diskreta stokastiska variabler
23 sep 2.6-2.7 Exponential och normalfördelningen
29 sep 2.8-2.10 Övriga kontinuerliga stokastiska variabler
30 sep 3.1-3.4 Simultana fördelningar
6 okt 3.5 Betingade fördelningar och oberoende
7 okt 3.6-3.8 Funktioner av stokastiska vektorer, betingat väntevärde, kovarians. Avsnitt 3.7.4 ingår ej.
13 okt 3.9-3.10 Normalfördelningen i flera dimensioner. Multidimensionella stokastiska vektorer. Faltning. Avsnitt 3.10.2 ingår ej.
14 okt 3.11-3.12 Genererande funktioner. Poissonprocessen.
20 okt Ingen föreläsning. Frågestund inför tentan.
21 okt TENTAMEN DEL 1
28 okt 4.1-4.3 Stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen
29 okt 4.3.1-4.4 Deltametoden. Konvergens i fördelning.
3 nov 6.1-6.2 Skattning, skattningars kvalitet, standardavvikelse
4 nov 6.3.1-6.3.2 Konfidensintervall, jämförelse av väntevärden
10 nov 6.3.3-6.3.5 Konfidensintervall för varianser och okända sannolikheter; opinionsundersökningar, ensidiga konfidensintervall
11 nov 6.4 Skattningsmetoder
17 nov 6.5-6.5.1 Allmänt om hypotesprövning
18 nov 6.5.2-6.5.4 Jämförelse av populationer; korrelationer och beroenden
24 nov 6.6-6.7 "p"-värden och teststyrka; anpassningstest
25 nov 6.7 Anpassningstest
1 dec 6.8 Beroenden och linjär regression
2 dec 6.9 Subjektiv sannolikhet, Bayesiansk statistik
8 dec 6.10 Parameterfria metoder
9 dec 6.10 mm Parameterfria metoder. Frågor inför tentamen
15 dec TENTAMEN DEL 2
Rekommenderade tal till övningsledaren
Dag
  Övningar
1 sep Kap 1: 3, 9, 10, 15
8 sep Kap 1: 24, 28, 34, 43
15 sep Kap 1: 68, 79, 82, Kap 2: 4, 7, 12
22 sep Kap 2: 20, 26, 32, 45, 53, 54
29 sep Kap 2: 64, 70, 80, 82, 87
6 okt Kap 3: 5, 10, 14, 25, 35, 39
13 okt Kap 3: 43, 62, 72, 94, 98, 108, 118
20 okt Kap 3: 136, 137, 151. Frågestund inför tentamen
31 okt Kap 4: 6, 11, 17, 21, 24
5 nov Kap 6: 1, 4, 5, 7, 12, 15
12 nov Kap 6: 17, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 37
19 nov Kap 6: 40, 42, 43, 51, 53, 56
26 nov Kap 6: 63, 72, 76, 79, 83, 85
3 dec Kap 6: 102, 104, (108), 112, 119
10 dec Kap 6: Räkna tenta dec 2007 (finnes nedan). Elever uppmanas starkt att själva räkna tentan först!

Rekommenderade tal att räkna själva. Övningarna är kopplade till respektive föreläsning.
Datum
  Övningar
1 sep Kap 1: 1, 4, 7, 8, 14
2 sep Kap 1: 17, 18, 22, 25, 26, 27, 29
8 sep Kap 1: 33, 36, 41, 45, 53
9 sep Kap 1: 65, 73, 80, 83, 92
15 sep Kap 2: 1, 2, 3, 8, 14, 15
16 sep Kap 2: 21, 25, 27, 36, 38, 40
22 sep Kap 2: 43, 44, 47, 50, 55
23 sep Kap 2: 62, 65, 68, 71, 73
29 sep Kap 2: 81, 84, 88, 91, 96
30 sep Kap 3: 1, 6, 11, 17, 20
6 okt Kap 3: 23, 28, 33, 37, 38
7 okt Kap 3: 47, 51, 64, 73, 89
13 okt Kap 3: 104, 105, 113, 116, 129
14 okt Kap 3: 134, 138, 145, 148, 150
28 okt Kap 4: 1, 2, 5, 8, 9, 10
29 okt Kap 4: 16, 20, 22, 25
3 nov Kap 6: 2, 3, 6, 8, 13
4 nov Kap 6: 16, 18, 19, 26, 28
10 nov Kap 6: 32, 35, 36, 41, 44
11 nov Kap 6:46, 48, 50, 54,
17 nov Kap 6: 60, 62, 64, 68
18 nov Kap 6: 70, 75, 79
24 nov Kap 6: 80, 88, 90
25 nov Kap 6: 93, 94, 97, 98
1 dec Kap 6: 100, 101, 103, 105, (107, 109)
2 dec Kap 6: 110, 111, 113, 118
8 dec Kap 6: 120, 123, 125, 127, 129, (121, 122, 126)
9 dec Kap 6: 130, 133


Examination

Tentamen del 1: 21 oktober. Max poäng: 30. För G krävs 15 poäng, för VG 23 poäng.

Tentamen del 2: 15 december. Max poäng 30. För G krävs 15 poäng, för VG 23 poäng.

Slutbetyget beräknas på följande vis: För G krävs att summan av poängen på de bägge tentorna är minst 30, dessutom måste man ha godkänt på bägge delarna. För VG krävs minst 46 poäng totalt.

Man får 7.5 högskolepoäng för varje godkänd del.

Officiella examinationsregler på Chalmers: Examination room instructions

Gamla tentor

Ordinarie tenta från 2007, del 1

Första omtentan, del 1

Andra omtentan, del 1

Observera att följande tentor EJ är författade av årets examinator.

Ordinarie tenta från december 2007, del 2 (Räknas av Erik 10:e december. Försök själv innan!)

Tenta mars 2008, del 2

OBS. Gamla tentor på förra årets kurshemsida innefattar inte statistikdelen av denna kurs!

Tenta december 2008, del 2