Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del C, 2005-06

 

[vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7, Matlab]

Lärare

Föreläsare och examinator:
Nils Svanstedt
Telefon: 772 5346
Email: nilss@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~nilss
Nya Matematikhuset, Chalmers Tvärgata 3, rum 2080

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul, Springer 2003, (AMBS) (finns på Cremona).
Övrigt kursmat erial

Hueckel-material
Se Hueckelintro.doc

Uppdaterad !! Losningar till veckoproblemen i AMBS vecka 1-2
vecka 3
vecka 4
vecka 5
vecka 6
skrivna av David Heintz.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB och GNU Octave (på Chalmers start-CD).

Översiktlig kursplan

v 1
Dynamiska system, stabilitet
Egenvärdesproblem
v 2
Ortogonalitet, ON-baser, Minsta kvadrat
Hückel-approximationen
v 3
Vektorvärda funktioner av flera variabler. Kap 54, 55
Kurvor och ytor. Kap 54, 55
v 4
Optimering, Steepest descent. Kap 60
Divergens , rotation och Laplace operator. Kap 61
v 5
Steepest Descent. Kap 61
Kurvintegralen, Ytintegralen. Kap 63, 65
Multipelintegraler. Kap 64, 66
v 6
Gauss och Greens satser. Kap 67, 68
Intro till Poissons ekvation
v 7
Stokes sats. Kap 69
Potentialfält. Kap 70
Fredag 3 mars: Tentajour 9-12 (lokal meddelas senast torsdag)

Examination

Skriftlig tentamen torsdag 2006-03-09 e V.

Tentamen 060309

Lösningar 060309

Tentamen 060309 (inskrivna ht-02 eller tidigare)

Lösningar 060309 (inskrivna ht-02 eller tidigare)

040828 (ps) inklusive lösningar,
040311 (ps) inklusive lösningar,
050114 lösningar
050317 lösningar

Länkar:

Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen.
A reformed mathematics education at Chalmers, uppsats presenterad vid Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2001.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik


Editor: Nils Svanstedt Last modified: Thu Feb 16:51:07 MET 2006