Linjär Algebra Z1 (TMV 140) - VT08Kursutvärderingen kan fyllas i här när den blir tillgängligtKontaktinformation

Schema

Kurslitteratur

Kursinnehåll

Program

Schema för läsveckorna

Demonstrationsuppgifter

Svaren till de jämna uppgifterna

Duggor

Tentamina

Gamla tentor

Gamla kurshemsidor

Formelsamling (PDF)

Ordlista (PDF)   Kontaktinformation

Kursansvarig :   Peter Hegarty, Rum MV:L3032, Tel.: x5371, hegarty@math.chalmers.se

Övningsledare :   Aron Lagerberg, Rum MV:H4031, Tel.: x5365, aronl@math.chalmers.se


   Kurslitteratur

David C. Lay, Linear Algebra and its Applications (3rd edition update), Addison-Wesley (2006).


   Kursinnehåll

Lay : Kapitel 1.1-1.5, 1.7-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9 (frivillig, samma material täcks i kapitel 4), 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.6, 7.1.


   Program

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datalabbar. Upplägget på övningarna är precis som på inledande kursen. De s.k. "storsalsövningarna" från i fjol har strukits "by popular demand".

Datalabberna kommer att handledas under veckor 6-9. Under den tiden ska man redovisa sina labbar. Tre labbar ska redovisas och man måste få godkänd på alla dessa tre för att kunna bli godkänd på hela kursen. Det blir också en 4:e labb, men den är frivillig (dock rekommenderad naturligtvis !) och behöver inte redovisas. Officiellt kommer labbarna att delas ut en per vecka mellan veckor 6-9, men de kommer att finnas på hemsidan (se nedan) redan från kursens början så att man sätta igång med dem direkt om man känner för det. En del bakgrundsmaterial om numerisk linjär algebra och Matlab kommer också att tas upp på föreläsningar.

Under kursens gång kommer vid tre tillfällen att ges en dugga . En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter som vardera ger maximalt två poäng. Således kommer man under kursens gång att kunna samla ihop maximalt 18 poäng på duggor. Detta ger i sin tur bonuspoäng på ordinarie tentamen enligt formeln antal bonuspoäng = (antal duggapoäng)/3. M.a.o. max 6 bonuspoäng kan erhållas från duggorna. Duggorna kommer att hållas innan fredagsföreläsningarna veckorna 5,7 och 9.


   Schema för läsveckorna

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt. Klickar man på länkerna till vänster i tabellen nedan så hittar man vecko-PM (pdf filer bara) med mer detaljerad information om de olika läsveckorna, med bland annat rekommenderade övningar för självstudier. Dessa veckoPM kommer nog att behöva uppdateras ständigt under kursens gång : information om uppdateringar skickas ut via email. Dessutom finns länkar till Matlab uppgifterna.

OBS! Följande schema är ungefärligt.

Vecka Stoff Avsnitt
4  PM Linjära ekvationssystem Lay : 1.1-1.5, 1.7.
5  PM Linjära ekvationssystem (forts.), Matrisalgebra. Lay : 1.8-1.9, 2.1-2.2.
6  PM

Matlab 1

Matrisalgebra (forts.), Determinanter. Lay : 2.3, 2.5, 3.3.
7  PM

Matlab 2

Determinanter (forts.), Vektorrum. Lay : 3.1-3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.
8  PM

Matlab 3 (frivillig)

Vektorrum (forts.), Basbyten. Lay : 4.2-4.7 (se också 2.8-2.9), 5.4.
9  PM

Matlab 4

Egenvärden och egenvektorer. Diagonalisering och symmetriska matriser.

Tillämpningar, bl.a. till system av kopplade linjära differentialekvationer.

Lay : 5.1-5.4, 5.7, 7.1.
10  PM Euklidiska rum, Projektion och minsta kvadratmetoden.

Repitition.

Lay : 6.1-6.6.
12/03 Tentamen  


   Demonstrationsuppgifter

Finns här (senast uppdaterad 7/3) pdf


   Svaren till de jämna uppgifterna

Finns här (senast uppdaterad 5/3) pdf


   Duggor

Dugga 1 (1/2) : Vit Orange och lösningar

Dugga 2 (15/2) : Vit Orange och lösningar

Dugga 3 (29/2) : Vit Orange och lösningar


   Tentamina

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng (plus eventuella bonuspoäng) och för betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.

Rättade tentor skall kunna granskas vid ett överenskommet tillfälle.

Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen kan lämnas skriftligt.


Tenta 12/03/08 med lösningar   
PDF

Tenta 23/08/08 med lösningar    PDF

Tenta 15/01/09 med lösningar    PDF


   Gamla Tentor

Här inkluderas tentorna från de tre sista åren (utom två av tre från 2006 som jag inte ännu spårat upp). I princip allting i dessa tentor är fortsatt relevant.

190108

250807

170307

170107 och lösningar

xx0806 och lösningar

xx0306 och lösningar

130106 och lösningar

200805 och lösningar

190305 och lösningar


   Gamla Kurshemsidor

2007

2006

2005   Något om LaTeX

Anvisningar En svensk manual (LTH) Manualer LaTeX för Windows LaTeX hemsida

   Andra länkar

Intressant länk om bevisteknik (PDF) Att skriva matematik Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences


Om du har kommentarer, påpekanden eller annat att säga om kursen, tryck   här

Peter Hegarty <hegarty@math.chalmers.se>
Last modified: Tue Oct 7 18:24:07 MET DST 2003