Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

30/3, Föreläsningen tisdagen den 31/3 för Grupp 6-10 kommer att ske på ordinarie tid 13.15-15.00, men hållas av Klas istället för Vilhelm.

24/4, Här är lösningen till en partialbråksuppdelningsuppgift där nämnare har högre grad än två.

11/5, Extratillfället för Grupp 6-9 blir onsdagen den 13/5, 10:15 i sal SVEA-240.

18/5, Här är en länk till tentan som kommer gås igenom under de två sista föreläsningarna.

18/5, Här är ett bevis av areasatsen.

22/5, Här är dagens tenta med lösningar.

22/5, Resultaten för den ordinarie tentan är nu inlagda i LADOK. Det blev höga resultat. Här är statistiken för alla studenterna som skrev:

Antal betyg 5: 67
Antal betyg 4: 60
Antal betyg 3: 53
Antal betyg U: 22
Totalt antal: 202

För de som vill granska sin tenta innan omtentan hänvisar vi till Studieexpeditionen Matematik på Johanneberg. Notera på Johanneberg. Information om adress och öppettider finns här. Måndagen den 8/6 skickas tentorna till Lindholmen, så efter det datumet finns de att granska på Lindholmens studieexpedition.

5/6, Här är dagens omtenta med lösningar.

Lärare
Kursansvarig: Klas Modin

Föreläsare: Klas Modin (grupp 1-5), Vilhelm Adolfsson (grupp 6-9)

Övningsledare:
Grupp 1: Olle Hellblom (ollehellblom@gmail.com)
Grupp 2: Sebastian Andersson (gusanderse@student.gu.se)
Grupp 3: Elin Björnsson (hejelincarlsson@hotmail.com)
Grupp 4: Elisabeth Sax (e.sax@hotmail.se)
Grupp 5: Märta Lundgren (marta.tra.lundgren@gmail.com)
Grupp 6: Kristoffer Boman (boman.kristoffer@gmail.com)
Grupp 7: Elisabeth Sax (e.sax@hotmail.se)
Grupp 8: Sofia Lignell (sofialignell@hotmail.se)
Grupp 9: Annika Lundqvist (annika.lundqvist@intize.org)
Kurslitteratur
Håkan Blomqvist: Matematik för Tekniskt Basår, del 2
Program

Föreläsningar
Vecka Avsnitt
Innehåll
13
Kap. 12.1
Kap. 12.2
Talföljder
Summor
14
Kap. 12.3
Kap. 12.6-12.7
Matematisk induktion
Serier
17
Kap. 9.1-9.2
Kap. 9.3
Kap 9.4
Kap 9.5
Kap. 9.6
Kap. 9.7
Primitiv funktion
Obestämd integral
Integreringsregler
Partiell integration
Varibelsubstitution
Rationella funktioner
18
Kap. 10.1
Kap. 10.2
Kap. 10.3
Kap. 10.5
Kap. 10.6
Areasatsen
Bestämd integral
Integreringsregler
Areaberäkningar
Volymberäkningar
19 Kap 11.1-11.2 Separabla differentialekvationer
20
Kap. 11.3
Kap. 11.4
Linjära differentialekvationer av första ordningen
Linjära differentialekvationer av andra ordning
21

Reserv
Repetition


Rekommenderade övningsuppgifter
Vecka Uppgifter
13
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 ,12.9 ,12.10, 12.11, 12.12 a,b,d,f
14
12.21 a,d,e,f,i,j, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.28
17
9.1 a,c,e,g, 9.2 a,c,e,g, 9.3 a,e,g, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8 a,c, 9.9, 9.11, 9.13 , 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25
18
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.19
19
11.1, 11.2 , 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11
20
11.12, 11.13 a,c, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22 a,b, 11.23
21


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Inga datorlaborationer i denna kursen.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
Inga duggor i denna kursen.

Examination
Tentamen 22/5, kl. 08:30, Lindholmen-salar
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
20140520 med lösningar
20130604 med lösningar
20130520 med lösningar
20120604 med lösningar.
20120521 med lösningar.
Teorifrågor