Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen

Sidan uppdaterades senast onsdag 12 april kl 16.30

Tentamen 13:e januari, tes och svar.

Tentamen 11:e april, tes och svar.

Utöver sex gamla tentor med lösningar finns nu också en övningstentamen.
I uppgift 3 skall det förstås vara (n^2+n+2)/2 områden.
Nu finns det svar (men inte lösningar).
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Det enda obligatoriska momentet är tentamen. Tre skriftliga duggor, vecka 46, 48 och 50 är frivilliga men kan ge bonuspoäng till tentamen.

Studentrepresentanter:
Robert Agrell
David Granqvist
Anton Annlöv
Sofia Larborn
Joakim Mattsson

Lärare
Kursansvarig:       Johan Berglind, e-mail: johan.berglind@chalmers.se
Övningsledare:     Johan, Åsa Lideström, Linnea Hietala, hietala@chalmers.se
Labhandledare:
Kurslitteratur
Jonasson och Lemurell:  Algebra och Diskret Matematik, Studenlitteratur, 2:a upplagan. Kapitel 1 - 7.

Till boken finns en hemsida, diskretmatematik.se, med bland annat lösningar på en del övningsuppgifter.


Program


Preliminär plan över Föreläsningar
Vecka
Avsnitt
Innehåll
44 
31 oktober - 4 november
1.2 - 1.9

2.1 - 2.3
måndag:  Logik

fredag:  Mängdlära
45
7 - 11 november
3.1 - 3.4, 3.6 - 3.9


tisdag:   Funktioner och relationer.

fredag:  Mer om funktioner och relationer.
46
14 - 18 november
3.5, 4.1
4.2
5.1 - 5.3
tisdag:    Induktion.
onsdag:  Rekursioner. Mer om induktion.
fredag:   Delbarhet, primtal, Diofantiska ekvationer.
47
21 - 25 november
5.4 - 5.5

5.6
tisdag:    Mer om diofantiska ekvationer. Kongruens.
onsdag:  Gästföreläsning. Koen Claessen: SAT och applikationer av satslogik.
fredag:   Kinesiska restsatsen. Eulers phi-funktion.
48
28 november - 2 december
5.7
6.1 - 6.3
tisdag:     Kryptologi och RSA-systemet.
onsdag:   Kombinatorik.
fredag:    Mer om kombinatorik.
49
5 - 9 december
7.1 - 7.2
7.3 - 7.4
7.5 - 7.7
tisdag:     Grafer och träd.
onsdag:   Vägar och riktade grafer.
fredag:    Matriser och isomorfier.
50
12 - 16 december

tisdag:    Repetition.
fredag:   Repetition.

Rekommenderade övningsuppgifter
Vecka
Uppgifter
44
Kapitel 1:   3, 4, 6, 7abdfg, 8a, 10, 11, 12b, 15, 17, 18a.     Kapitel 2:  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16abc.
45
Kapitel 3:  1, 2, 4, 5acd, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 24ab, 25, 26, 29a, 31, 33, 36, 37, 39, 44.
46
Kapitel 3:  17, 18.   Kapitel 4:   3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 17, 22, 23.     Kapitel 5:   1b, 3, 5, 7, 11a, 13, 15.
Räkna även på de förberedande uppgifterna inför andra duggan.
47
Kapitel 5:  19, 21, 24, 25ab, 26c, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 46, 47, 50.
48
Kapitel 6:   1, 2a, 3ac, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 21.
Räkna även på de förberedande uppgifterna inför den tredje duggan.
49
Kapitel 7:   1bd, 3bd, 4 - 14, 16.
50
En samling tänkbara tentamensuppgifter. Och svar.Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
På kursen ges tre duggor: måndag kl 13.15 den 14:e nov, 28:e nov samt 12:e dec. Skrivtiden är normalt sett 45 minuter. På varje dugga kan man som mest få 6 poäng. Poängen summeras sedan och delas med tre och avrundas nedåt för att komma fram till bonuspoängen till tentamen.
Den första duggan omfattar kapitel 1 - 3 i kursboken.

ExaminationRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
...
januari 16
tes
lösningar
augusti 15
tes
lösningar
april 15
tes
lösningar
januari 15
tes
lösningar
december 13
tes
lösningar
december 12
tes
lösningar
...