MAL 200/220 HT 01

Dokumentläsare för denna sida:

Acrobat Reader läser PDF-dokument. Både Postscript och PDF kan med fördel läsas med Ghostview/GSView. Som regel är alla filer nedan i pdf-format.
OBS! Om Du har problem med att öppna filer med Acrobat Reader 4.x försök med Acrobat Reader 3.x. Filer kan öppnas med version 4 om de kopieras till hårddisken. GSView öppnar ps-filer direkt från denna sida om Acrobat Reader 4 inte är installerat.

Kurserna ges av matematiska institutionen i samarbete med institutionerna för ämnesdidaktik, metodik och specialpedagogik.

Syftet med dessa kurser är att du ska få en bas av matematisk kunskap och utveckla din förmåga till matematiskt och didaktiskt tänkande.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med explorativt lärande menas ett sätt att förhålla sig till kunskapssökandet som efterliknar det undersökande och utforskande arbetssätt som kännetecknar hanterandet av genuina frågor inom vardagsliv och forskning.

En basresurs i lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med fyra - sex studenter i varje. Arbetet i dessa grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar som delas ut under kursernas gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp med eller utan lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - ``efterläsningar''.

Utgångspunkten är du själv och dina erfarenheter. Syftet är att utveckla din individuella kunskap och matematiska förmåga! Resurserna för detta är du själv, din grupp, lärarna, litteraturen,...

Kurslitteratur:

 • A. Vretblad, Algebra och geometri

 • K. Dahl, S. Nordqvist, Matte med mening

 • J. Brzezinski, Talsystem och restaritmetiker

 • Bo Stenström, Euklidisk geometri

  samt stenciler:

  DEL 3/1:

  ÖVNING 1: MATEMATIKENS SPRÅK
  ÖVNING 2: MÄNGDER OCH MÄNGDOPERATIONER
  AVSNITT 3: INDUKTION OCH DEDUKTION
  ÖVNING 3: INDUKTION OCH DEDUKTION
  AVSNITT 4: ÄNDLIGT OCH OÄNDLIGT
  ÖVNING 4: ÄNDLIGT OCH OÄNDLIGT
  ÖVNING 5: MATEMATISK INDUKTION
  ÖVNING 6: DELBARHET OCH PRIMTAL
  ÖVNING 7: KOMPLEXA TAL  DEL 4/2:

  ÖVNING 8: POLYNOM OCH POLYNOMEKVATIONER
  ÖVNING 9: MÄNGDER MED ALGEBRAISKA OPERATIONER
  ÖVNING 10: RELATIONER OCH FUNKTIONER
  ÖVNING 11: EUKLIDISK GEOMETRI
  Vi följer kompendiet "EUKLIDISK GEOMETRI".
  ÖVNING 12: TALBEGREPPET
  Vi följer kompendiet "TALSYSTEM OCH RESTARITMETIKER"
  ÖVNING 13: RESTARITMETIKER
  ÖVNING 14: KOMBINATORIK

  Kursinnehåll:
  I delkurs 3 ingår grundläggande logik, ekvationslösning, mängder, bevisföring - induktion och deduktion, matematisk induktion, heltalsaritmetik, komplexa tal, en inledning till polynom och polynomekvationer.
  I delkurs 4 studerar vi polynom och polynomekvationer, funktions- och relationsbegreppet, geometri, konstruktion av och struktur hos de olika talmängderna, restaritmetiker samt kombinatorik.
  Under båda delkurserna kommer vi att diskutera olika moment relaterade till innehållet i delar av Kristin Dahls bok.

  Inlämningsuppgifter:
  Under kursens gång delas ut några inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter ger dig chansen att kontrollera dina kunskaper, öva skriftlig framställning samt etablera bättre kontakter med läraren. Om du godkänns på 75% av inlämningsuppgifter (varje uppgift tilldelas ett antal poäng) får du 2 bonuspoäng på skrivningen (gäller t o m 1/9 2002), som dock ej kan användas för att uppnå betyget VG.


  Del 4:

  Inlämningsuppgift 1 ; lämnas in senast tisdagen den 27 november 2001.
  Inlämningsuppgift 2 ; lämnas in senast fredagen den 14 december 2001.

  Examination:
  Tentamen på delkurserna 3/1 och 4/2 sker i skriftlig form. Del 3/1 tenteras tisdagen den 30 oktober och del 4/2 fredagen den 18 januari 2002.

  Text och lösningar av januaritentan.

  Teorikrav på skrivningen (del 4)

  Lektionerna har lärarhandledning under två av de fyra timmarna, oftast 10 - 11.30.  GAMLA TENTOR (del 4):
  1. juni 98 (text), (text och lösningar).
  2. augusti 98 (text).
  3. januari 00 (text), (text och lösningar).
  4. april 00 (text), (text och lösningar).
  5. januari 01 (text), (text och lösningar).


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Last modified: Wed Jan 30 12:37:31 MET 2002