Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

ALA-A, news update, 2005

[home, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7]

2005-10-09: Ändrat planering för vecka 7.
Sammanfattning.
Övningstentamen 2005.
De som inte klarat Matlab-testet får läsa på och göra ett nytt försök på ordinarie studiolektion torsdag vecka 7.
2005-09-30: Övningstest i matlab.
2005-09-26: ändrat lite på vecka 5.
2005-09-23: Bytt ut facit: postscript.
2005-09-22: COMSOL-CD delas ut denna vecka.
David's solutions - week 5.
David's solutions - week 6.
2005-09-21: David's solutions - week 4.
2005-09-19: David's solutions - week 3.
2005-09-18: lecture 3.2.
2005-09-14: planering vecka 4-7 klar. Matlab-test flyttat till vecka 6!! Tentamensdatum annonserade i kurskatalogen och kurshemsidan.
Jan S kommer förhoppningsvis kunna dela ut CD-paket med COMSOL Multiphysics (före detta Femlab) och COMSOL Script (Matlab-liknande script-program) i vecka 4. Det finns inte tillräckligt många så teknologerna får bilda grupper och kopiera till varandra.
2005-09-10: planering vecka 3.
2005-09-09: David's solutions - week 1. David's solutions - week 2.
2005-09-07: Hur man installerar Octave på PC.
2005-09-06: planering till vecka 2 komplett, lagt in nytt material till Studio 2.2 och 2.3.
2005-09-04: lagt in lecture notes på vecka 1.
2005-09-01: lagt in Mathematical notation (ps) på vecka 1 och 2.
2005-08-30: lagt in Introduktion till Matlab (föreläsning av J. Södersten) på kurshemsidan.
2005-08-29: Christoffer och Stig byter plats i datorstudio. Se Teachers and schedule.

/stig


Last modified: Wed Sep 4 11:08:20 MET DST 2002