Diskussionsinlägg i klimatfrågan

Att vi - mänskligheten - befinner oss i ett skede av accelererande klimatförändring som till stor del är orsakad av vår förbränning av fossila bränslen råder det knappast längre någon rimlig vetenskaplig tvivel om. Kraftfulla åtgärder är av nöden. Nedan några texter i anslutning till detta som jag författat eller på annat sätt är inblandad i.