MVE545, Matematisk analys, del 2, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Ti 26/6: Tentavisning: Resultatet för tentan 180602 har nu kommit i ladok; tog lite extra tid för det är ju ett nytt ladoksystem och inkörningsperiod. För årskursare var det 58% godkända; 3: 34%; 4: 19%; 5: 5%.

Tentavisning blir det på matteinstitutionen på Lindholmen, kl 11.00, nu på på torsdag 28/6. Osäker på om det möjligen är sommarlåst till huset, Jupiter, och skulle det vara det så träffas vi utanför ingången till huset på Hörsalsgången 5.

Må 26/3: Det mesta vad det gäller kursens aktiviteter sker på Ping-Pong. Där finns bl a videor (med Jennys fina handstil!) med delar av det vi gjort på föreläsningar. Finns under Dokument i vänstekolumnen och under respektive föreläsning där (Fl1, Fl2 osv.).

To 15/3: Kursen börjar må 19/3 med föreläsning i sal Omega, Lindholmen, 10.15 - 12.00. Vi börjar med Bestämd Integral (se Program nedan), avsnitt 5.1 och 5.2 i kurslitteraturen (Stewart, se Kurslitteratur nedan). 

Lärare

Kursansvarig:  Vilhelm Adolfsson, rum 4014, Matematiska Vetenskaper, tel: 772 5307, mail


Övningsledare:
Filip Wikman, epost mail

Kursrepresentanter:
Erik Börne, mail, Hedda Hedrino, mail 

Kurslitteratur

Calculus Early Transcendentals (8th international metric edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel. Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm. Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Program

OBS: Programmet är preliminärt. Avsnitten som ingår kommer inte att ändras, däremot kan innehållet förskjutas, och då uppdaterar jag hemsidan.

Föreläsningar: (Samtliga föreläsningar äger rum i sal Omega. På måndagar är föreläsningen 10.15 - 12 och tisdagar 8.15 - 10. Dessutom en enda föreläsning på annan tid; to 3/5, 8.15 - 10.)

Dag Avsnitt
Innehåll
Må 19/3
5.1-5.2
area, bestämd integral, (repetition av primitiv funktion, primitiv till 1/(x^2+1))
Ti 20/3
5.3-5.5
analysens huvudsats, insättningsformeln, substitution
Må 26/3 5.5, 7.1-7.2 udda/jämna funktioner, partiell integration, trigonometriska integraler
Ti 27/3 7.3
trigonometriska substitutioner,
Må 9/4 7.3, 7.4 forts trigonometriska substitutioner, integration av rationella funktioner
Må 9/4
Tentamensanmälan LP4 öppnar; stänger on 9/5 (kolla ev. ändringar i god tid!)
Ti 10/4 7.4, 6.1 forts integration av rationella funktioner, areaberäkning
Må 16/4 7.7, 7.8 numerisk integration, generaliserade integraler
Ti 17/4 7.8, 9.1, 9.2
forts generaliserade integraler, introduktion till differentialekvationer, modellerande mha ODE, Eulers metod för approximation av lösning av BVP till ODE av formen y'=F(x,y), y(x_0)=y_0.
Må 23/4 9.3, separabla differentialekvationer,
Ti 24/4 repetition, 9.5, duggan, linjära, ordinära differentialekvationer, linjära ODE av första ordningen.
To 3/5 17.1 forts linjära ODE av första ordningen, linjära ODE av andra ordningen
Må 7/5 repetition, 17.2 genomgång av duggan, forts linjära ekvationer av andra ordningen; homogena. 
Ti 8/5 17.2 forts linjära ekvationer av andra ordningen; inhomogena. 
On 9/5
Tentamensanmälan LP4 stänger
Må 14/5 17.3 tillämpningar med differentialekvationer
Ti 15/5
reserv, repetition
Må 21/5
repetition

OBS: I avsnitt 7.2 lägger vi inte så stor vikt vid metoderna på andra hälften av sidan 481 och framåt.
I avsnitt 7.3 behöver ni bara kunna den första substitutionsmetoden för trigonometriska funktioner (den med x = a sin θ); samt exempel 4, exempel 5 (solution 1) och exempel 7.

Rekommenderade övningsuppgifter: (torsdagar 22/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5 (alla i Svea118); on 28/3, 15.15 i Svea226; on 9/5, 13.15 i Svea219.)
 

Avsnitt Uppgifter
5.1
1, 5, 7, 13, 17, 21, 25.
5.2
1, 17, 19, 21, 29, 33, 35, 37, 39,  41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 70, 71, 73. 
5.3
1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 37, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 78.
5.4
1, 5, 9, 11, 27, 33, 37, 49, 51, 53, 61. 
5.5
1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 55, 57, 59, 65, 69. 
7.1
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 33, 37, 51.
7.2
1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 41, 42, 56.
7.3
2, 4, 11, 23, 27, 29. 
7.4
1, 3b, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 31.
6.1
1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 27, 29, 31, 33, 35.
7.7
1, 3, 7ab, 19, 21 a-c) (gör bara Mittpunktsapproximation, M_n).
7.8
1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 39.
9.1
1, 5.
9.2
1, 3, 5, 19, 21.
9.3
1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 45, 47.
9.5
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 33.
17.1
1, 3, 7, 17, 19, 21, 25, 31.
17.2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
17.3
1, 13.

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga datorlaborationer ingår i kursen.


Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.


Teorikrav för kursen:

På godkäntnivå ska du kunna:
- bevisa insättningsformeln med hjälp av analysens huvudsats (s. 396 i boken)
- bevisa satsen om integration av udda och jämna funktioner (s. 417)
- bevisa formeln för partiell integration (s. 472)
- bevisa formeln för variabelsubstitution i integraler (s. 413). 


På överbetygsnivå ska du dessutom kunna:
- definiera vad som menas med en bestämd integral och förklara de ingående beteckningarna (s. 378 i boken)
- bevisa analysens huvudsats (s. 394)

Sammanfattning av det viktiga i kursinnehållet när det gäller problemlösning. Du ska kunna:
- hitta primitiva funktioner, med hjälp av:
    - elementära primitiva funktioner
    - variabelbyte
    - partiell integration
    - partialbråksuppdelning
- beräkna bestämda integraler
- utnyttja att funktioner är jämna och udda i integralberäkningar
- beräkna areor i planet
- använda mittpunktsmetoden och trapetsmetoden för att få numeriska närmevärden till integraler
- avgöra om generaliserade integraler (av båda typerna) är konvergenta eller divergenta genom
    - direkt beräkning
    - jämförelse med lättare integraler
- avgöra vilken av följande egenskaper en differentialekvation har: linjär, homogen, separabel
- lösa separabla differentialekvationer
- lösa linjära differentialekvationer av första ordningen
- lösa homogena linjära differentialekvationer av andra ordningen med konstanta koefficienter
- lösa inhomogena linjära differentialekvationer av andra ordningen med konstanta koefficienter med de högerled som förekommer i boken
- formulera en differentialekvation matematiskt utifrån en skriftlig beskrivning av ett samband

Förutom skillnaderna i teorikrav kan sägas att tentauppgifter på överbetygsnivå kan kombinera flera tekniker, innehålla svårare räkningar, eller kräva mer kreativitet i lösningen eller i tolkningen av problemet. Det kan också förekomma uppgifter där du ska avgöra om ett påstående är sant eller falskt.
Duggor


Duggor

Det kommer att vara en icke-obligatorisk dugga som kan ge bonuspoäng till tentan. Duggan omfattar kursinnehållet fram till och med avsnitt 7.8. Bonuspoängen kan användas för att komma upp till godkäntnivå men inte till betyg 4 eller 5. Bonuspoängen gäller för den ordinarie tentan och de två omtentorna till kursen, men inte efter det. Duggan är på 8 poäng, och bonuspoängen får du genom att halvera din poäng på duggan.

Här är exempelduggor från tidigare år; övningsduggan från 2015 (då det inte fanns några tidigare duggor att öva på) MVE415b-2015-ovndugga.pdf, med lösning MVE415b-2015-ovndugga-losn.pdf; samt duggan från 2015 MVE415b-150506-dugga.pdf, med lösning MVE415b-150506-dugga-losn.pdf.
Observera att uppgift 2 är lite oegentligt konstruerad; det är ju i själva verket en generaliserad integral (då ju sin(x) är 0 i intervalländpunkterna och i intervallmittpunkten); men poängen är ju att integranden är udda på ett jämnt intervall så integralen är noll (om den är ngt).

Duggan från 2016 MVE415b-160503-dugga.pdf.
Duggan från 2017 MVE415b-dugga-170502.pdf, lösning MVE415b-dugga-170502-lösn.pdf.

Examination

Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2.

Om en student inte får 23 p på Del 1 så kommer Del 2 inte att rättas.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Lösningar bara (i stort sett) för läsårens huvudtentor.


MVE545-180822.pdf
MVE545-180602.pdf, lösning
MVE415b-171006.pdf
MVE415b-170815.pdf
MVE415b-170602.pdf, lösning
MVE415b-161007.pdf
MVE415b-160816.pdf
MVE415b-160603.pdf, MVE415b-160603-losn.pdf
MVE415b-150818.pdf, MVE415b-150818-losn.pdf
MVE415b-150604.pdf, MVE415b-150604-losn.pdf
MVE415b-övntenta-2015.pdf, MVE415b-övntenta-2015-lösn.pdf