Matematiska metoder (E1) del C, TMA042, 2001
 

Här finns all viktig information och allt utdelat material.

OBS:  All demonstration sker i storgrupp (ti, HA1, utom i v3, v6), på räknestugorna on/to räknar ni själva.
           Utnyttja även må/ti - tiderna för arbete i smågrupp, ni får hjälp även där via SI.

OBS   Laborationerna skall göras angiven tid; häfta ihop lösningarna till uppgifterna;
           för sent inlämnade lösningar rättas ej. Var och en skall lämna in labben, grupparbete godkännes ej.

OBS   En övningstentan anordnas lö 10/2. Den går i salarna ML 11 - ML 17, kl 8.45 - 10.45.
           Övningstentan är rättad (165 skrev, 100 hade <6p !), finns hos mig, Bernhard, (ej på exped.).

TENTAN (03-05) är färdigrättad (se resultatet, reviderat 01-04-06); den skall hämtas ut från mottagnings- rummet (dagligen 12.30-13.00). Titta på dina lösningar, jämför med dem du får med i tentan, lär dig....
 

Studieförtroendemän är:
Anders Jansson   e0anders@etek.chalmers.se
Carl-Johan Roos   e0roos@etek.chalmers.se
 

Utdelat material (*.pdf -filer):

schema
gamla tentor
januari-tentan (delvis)

Veckans problem:
Utnyttja räknestugan på måndagarna resp. på tisdagarna för att räkna tillsammans i smågrupper, gå igenom repetitionsfrågorna och försök att räkna extrauppgifterna, men naturligtvis även för att diskutera och räkna veckans problem.

veckans problem 1
veckans problem 2
veckans problem 3
veckans problem 4
lösning till ö 4:20
veckans problem 5  (vpc4b: fel svar på utdelat papper)
lösning till veckans problem 5 (vpc5b: fel svar på utdelat papper)
 
 

DATORLABBORATION: Uppgift 1 och 2 skall ni lämna in fr 2/2 (förel),
                                                uppg.3,4 skall ni göra nu (v6,7) och lämna till mig må 26/2 kl 15.00.
datorlaboration uppg. 1,2
maple exempel till uppg. 1,2 (*.mws -fil)
MATLAB exempel till uppg. 1,2
datorlaboration uppg. 3,4
maple exempel till uppg. 3,4 (*.mws-fil)
 
 
 
 
 

[DIR] Parent Directory       dec 00     -