Aktuella meddelanden
To 02/09: Här är uppdaterad lösning (med figur) till Tentan 2010-08-25.   
Må 26/10: Här är nu lösningar till Tentan 2009-10-22.
Sö 25/10: Vi börjar den nya kursen, Matematisk analys i en variabel E, TMV136, med en genomgång av den just genomförda tentan; Tentan 2009-10-22. Lösningarna till den tentan kommer efter genomgången att finnas här. Tyvärr framgick nog inte tydligt nog under kursen att tentalösningarna kommer att finnas här först efter genomgången; ngt som jag alltså tydligare borde sagt. Om denna förändring är bra eller inte diskuterar vi oxå vid genomgången.
Må 19/10: Fredriks Inlämningsuppgift i matlab är nu uppdaterad. Här är oxå en m-fil om redovisningen.
Fr 16/10: Extra frågestund även Måndag 19/10, 13-15 i sal EA.
To 15/10: Fredriks Lab3 .
On 14/10: Ny tid för Inlämningsuppgift i matlab (se nedan). Ny tid är: inlämnad senast klockan 16.00 tisdagen den 3:e november 2009. Det är alltså tisdag i läsvecka 2 i läsperiod 2. Den kan lämnas till mig vid föreläsningstillfällen eller i lådan utanför Fredrik(Lindgren)s kontor, MV:L2104, i Matematiska Vetenskaper.
On 14/10: Det blir en extra frågestund inför tentan på torsdag nästa vecka. Frågestunden blir Tisdag 20/10, 13-15 i sal EA.
Må 12/10: De senaste tentorna finns nu bland 'Gamla tentor' nedan.
Fr 9/10: Fredriks Inlämningsuppgift i matlab. Instruktioner om hur rapporten ska se ut finns ännu inte i dokumentet men kommer snart. Uppgiften ska vara inlämnad senast klockan 16.00 tisdagen den 3:e november 2009. Det är alltså tisdag i läsvecka 2 i läsperiod 2.  
To 8/10: Fredriks Lab2 .
Må 5/10: Här är Fredriks Lab1 .
To 1/10: Uppgifter som kommer räknas på övningar är tillagt (se nedan); studera dessa själv innan övning.
On 30/9: Nu finns anteckningar från Fredriks föreläsningar om matlab; preliminär version som kommer att 'fyllas på'.
Ti 29/9: Planering för kap. 4 har omdisponerats något.; se nedan.
Fr 25/9: Som påpekats bl a av vår kursutvärderare så har det insmugit sig ett fel i listan av övningsuppgifter att göra nedan, för Adams avsnitt 3.2 och 3.3; detta är nu åtgärdat (problemet berörde inte veckobladens listor över uppgifter att göra).
Ti 22/9: En lista med Teorem i kursen finns nu. De teorem som finns på listan är de teorem i kursen som man i första hand bör förstå och kunna bevisa; alla kursens teorem etc ingår dock i kursen, och kan alltså komma på tentan.
Må 21/9: Imorgon, ti 22/9, 8.00-09.45 är vi i sal Pascal i Matematiska Vetenskaper; det höga röda tegelhuset närmast biblioteket, första våningen.
Må 7/9: Nästa dugga blir på övningen, andra timmen, på måndag 14/9, nästa vecka. VeckoPM för lv 2 finns nu nedan. Det kommer att snart kompletteras med material ur Adams avsnitt 1.5; om den formella definitionen av gränsvärde.
To 3/9: Kurslitteraturen i Adams och SM som behandlar trigonometriska storheter saknar ett par problemtyper som är
väsentliga; vi lägger därför till SM, avsnitt 3.3 och 3.4 (om trigonometri) samt 5.2 (ekvationer involverande
elementära (bl a trigonometriska) funktioner). Vi inkluderar oxå övningarna till dessa avsnitt.
To 27/8: På måndagens, 31/8, har vi första duggan (om bonus etc, se examination nedan) på övningens andra timme; 30 min, tre uppgifter.
Lö 15/8: Första föreläsning på onsdag 19/8, 10.00 -11.45, i sal HC2 (Hörsalsvägen). 
Lö 15/8: Sidan under konstruktion.
Examinator och föreläsare
Vilhelm Adolfsson, tel 772 53 07, epost vilhelm at chalmers dot se
Övningsledare         
           Grupp a: Vilhelm Adolfsson
           Grupp b: Fredrik Lindgren

SI
           Kalle Anka, Robin Richardsson, Sebastian Gustavsson.
           Första möte: 27/8, 10.00, EL4. SI i Inledande matte ligger nu på följande tider:
           lv1: mån 13-15 samt to 15-17
           lv2:  tis 13-15 samt fred 13-15
           lv3 t o m lv7: tisd 13-15, to 15-17 samt fre 13-15.
 
           Deltagande på 4 st SI-möten ger 1 bonuspoäng på sluttentan.

Kursutvärderare

           Stefan Scheeh, steschl at student dot chalmers dot se
Kurslitteratur 
Häftena Sommarmatte 2009 del 1 (länk!) och del 2 (länk!). Dessa har de flesta av er fått tillhanda
under sommaren; skulle ni inte tidigare fått dem, så finns de alltså här!
Calculus, a Complete Course, seventh edition 2009, av Robert A Adams.
Linear Algebra and its Application, third edition 2003, av David C Lay.
På Cremona och DC kan man köpa både Adams och Lay för ca 1200 kr, vilket innebär en
hyfsad rabatt.
Boken i linjär algebra används mest i läsperiod 3, men vi tar lite material ur kapitel 1 för denna kurs.
Vill man trots rabatterbjudandet vänta med Lay, så hittar man kapitel 1 fritt på webadressen
media.pearsoncmg.com/aw/aw_lay_linearalg_updated_cw_3/lla03u_ch01.pdf
Rättelser till Adams.
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen!

Preliminärt program för föreläsningarna
Observera att veckonumren är klickbara - de öppnar filer med en mera detaljerad kursplan och med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen.
SM: Sommarmatte del 1 inklusive avsnitt 5.3 om olikheter ur Sommarmatte del 2
RA eller C: Calculus av Adams
DL: Linear Algebra av Lay
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
        -2  SM: kap. 1
 Aritmetik och algebra.
        -1  SM: kap. 2 + 5.3.4
 RA: Appendix 1
 Ekvationer. Olikheter.
 Komplexa tal.
         1
 RA: P7; DL: 1.1 - 1.2  Trigonometri. Linjära ekvationssystem.
         2
 RA: P4, P5
 RA: 1.1-1.5
 RA: 2.1-2.4
 Funktionslära.
 Gränsvärden och kontinuitet.
 Derivata och deriveringsregler.
         3
 RA: 2.1-2.9  Derivering av trigonometriska funktioner. Medelvärdessatsen.
 Högre ordningens derivator. Tillämpningar av derivata.
         4
 RA: 3.1-3.6  Inversa funktioner. Exponential- och logaritmfunktionerna. Arcusfunktionerna.
         5
 RA: 4.1-4.6, 4.8
 
 Relativa ändringshastigheter. Numerisk ekvationslösning.
 Extremvärden. Konkavitet/konvexitet. Grafritning. Extremvärdesproblem.
         6
RA: 10.1-10.4  Geometri i planet och rummet.
         7

 Reservtid och repetition.

Rekommenderade övningar:

Vecka

Demo
på övningar

  Uppgifter

0.1


SM: 1.1: 1abc, 2a; 1.2: 1ad, 4a; 1.3: 1cd, 2abc, 3ab; 1.5: 1abc, 2acde, 3ab; 1.6: 1abcde, 2abde, 3bce; 1.7: 1bcfg, 2ade, 3ae; 1.8: 1abd, 2abcdf; 1.9: 1a, 2c, 3ab, 4ab, 5c, 6a, 7ac, 8a, 9ac, 10ac, 11ac, 12ace, 13a, 14c, 15ab

0.2


SM: 2.1: 1acd, 2b; 2.2: 1acd, 3ad, 4a; 2.3: 2efgh, 3c; 2.4: 1ah, 2; 2.5: 2abc, 3abc, 4ac; 5: 1abehi

1


C: App.1: 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44, 48, 54, Extra 1 (se PM)
P7: 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 31, 43 23, 25, 27, 29, 45, 51 13, 15, 17, 53, 54
L: 1.1 PP3, 1, 12, 13, 15, 19; 1.2 1, 15 7, 11, 13 25, 26, Extra 2(se PM)

2


C: P4: 6, 7, 11, 13, 8, 26, 37, 45; P5: 6, 7cd, 9, 24, 27, 32, 33, 35
1.1: 1-4, 9-11; 1.2: 3-6, 9, 13, 15, 31, 53-55, 75, 17, 18, 22, 25, 33,34, 57, 58, 37, 39, 67; 1.3: 35-46, 2, 3, 4, 5, 11-14, 21, 22, 25, 6, 8, 9, 28, 29, 33; 1.4: 1-3, 8, 13, 19, 17, 21, 27, 30, 20, 34; 1.5: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 31-33; 2.1: 1, 3, 5, 23; 2.2: 1-6, 11, 34, 36, 43, 17, 20, 27, 47, 50, 25.

3


C: 2.3: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 34, 42, 45, 29, 31, 46, 52; 2.4: 1, 5, 13, 33, 10, 17, 24, 25, 35, 38; 2.5: 4, 7, 12, 16, 20, 25, 29, 41, 45, 48, 53, 58; 2.6: 1, 3, 9, 15, 28, 29, 30; 2.7: 6, 11, 21, 26, 16, 31, 36; 2.8: 8, 11, 14, 4, 6, 18; 2.9: 1, 3, 5, 10 17

4


C: 3.1: 3, 4, 11, 21, 29, 34; 3.2: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21;  3.3: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 43, 46, 52, 56, 59, 61; 3.4: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16; 3.5: 2, 3, 7, 13, 15, 19, 23, 40(även h(x) = arctan(tan(x))); 3.6: 2, 7abd

5

3.5: 7; 3.6: 5,7a; 4.6: 21; 4.3: 17, 19.

C: 4.1: 1, 6, 13, 20, 37; 4.2: 1, 9, 21, 22, 23, 26, 27; 4.3: 3, 4, 15, 33; 4.4: 2, 7, 12, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 48; 4.5: 1, 9, 10, 17, 22, 41; 4.6: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 21, 24; 4.8: 1, 3, 7, 18, 21, 28, 39, 40, 49

6

4.3: 27; 4.2: 3, 7 
10.1: 5, 11, 13.
10.2: 31, 10.3: 3.

C: 10:1: 3, 5, 7, 8, 25; 10.2: 1, 3, 13, 10, 14, 23, 24, 19; 10.3: 1, 3, 4, 15, 16, 26, 27, 12, 14; 10.4: 2, 4, 5, 26, 27, 7, 17, 28, 29, 30

7
10.4: 8, 9, 27.

Reservtid och repetition.

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Fredriks Inlämningsuppgift i matlab.
Fredriks Lab1 . Fredriks Lab2 . Fredriks Lab3 .
Anteckningar från Fredriks föreläsningar om matlab.

Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av
Per Jönsson, Studentlitteratur.
          Matlab är ju ett program som i första hand utvecklats för att hantera matriser (eller talscheman) och detta är ngt
som behandlas mer utförligt först i kursen Linjär algebra i lp III; även om vi pratat lite om grunderna och bl a Cramer's regel.
En matlab-bok som inte från början förutsätter så stor vana vid matriser är MATLAB for Engineers, (Second ed) av Holly Moore, Pearson. 
Kurskrav
          Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
          Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning. 
Examination
Examinationen utgörs av fyra duggor och en sluttentamen samt ett matlabmoment. Duggorna ges
(på torsdagen? (eller efterföljande måndag)) i läsveckorna -1, 2, 4, 6.
Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga. Summan av
poängen från de fyra duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppåt till heltal: detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs
bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus, 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår
(ordinarie i oktober 2008, omtentor i januari och augusti 2009), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs
minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är vanligen 7, varav vanligen 2 är
teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha
karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.
Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen (för ordinarie tentan, se också nedan!).
Glöm inte anmälan till tentan! 
Tentamina
Ordinarie tentamen:
TMV156 Inledande matematik E
Kursmoment: 0106
22 Okt 2009
08:30
Johanneberg 4 timmar 02 Okt 20

Se eventuella uppdateringar på Studieportalen.
Håll reda på kurskoden så att du får rätt tenta i tentasalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

           Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
           Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
           Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. 
           Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
           Ett samlat granskningstillfälle kommer dock att ordnas i samband med någon föreläsning under läsperiod 2. Då kan också klagomål framföras.      
           Observera att om man hämtar ut sin tenta kan man inte längre rättligen ha klagomål på rättning/resultat.
Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
Anonyma tentor tillämpas på Chalmers. Mera information här.
 
Gamla Tentor
Tentan 2009-08-26 med lösningar.
Tentan 2009-01-17 med lösningar.
Tentan 2008-10-24 med lösningar.
Tentan 2008-08-27 med lösningar.
          Tentan 2008-01-18 med lösningar.
Tentan 2007-10-26 med lösningar.
Obs: uppgift 1e, (ii) och (iii) skiljer sig något på Z och V/AT, och 1a och 7c är lite avvikande på V/AT.
Tentan 2007-08-29 med lösningar.
Tentan 2007-01-19 med lösningar.
Tentan 2006-10-27 med lösningar.
Tentan 2006-08-30 med svar.
Tentan 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas (beroende på byte av kurslitteratur).
Tentan 2005-10-21 med svar och lösningsförslag.
Några gränsvärden.