Matematik

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet

Linjär algebra TD, VT 2005

 
Inledning 
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering.
Examinator och Föreläsare
Carl-Henrik Fant
Matematiskt Centrum, rum 2428, telefon 772 3557
 
Övningsledare
grupp A:  Carl-Henrik Fant
epost:  chf
grupp B: Erik Broman, tel 772 5323 epost:  broman
grupp C: Elisabeth Wulcan tel 772 4990
epost:   wulcan
grupp D:
Yosief Wondmagegne, tel 772 5338 epost:  wondma
grupp E: Johan Berglind, tel 772 3584
epost:  johanbe
grupp TD: Maria Roginskaya, tel 772 5364 epost:  maria
 
Kurslitteratur 
    LayLinear Algebra and its applications (3:d edition),  Addisson-Wesley, 2003.
    (Även 2:a uppgraderade upplagan av Lay fungerar bra.)

Kursens omfattning
  • Lay:  Kapitel1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7,5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2.

Schema
Föreläsningar:       Må  13 - 15 i sal HB1, Ti 13 - 15 i sal HB2, On  10 - 12 (ej V4) i sal HB1
Övningar:      Ti.  15 - 17 ,  Fr.  13 - 15 i sal ML7


Preliminärt program, länkar till vecko-PM öppnas efterhand.
Vecko PM
Innehåll Avsnitt i Lay OH-bilder
Vecka 1  Linjära ekvationssystem  1.1 - 1.9 OH_V1
Vecka 2
 Matrisalgebra  2.1 - 2.5,
OH_V2
fackverk
Vecka 3
 Underrum, dimension och rang, determinanter 
2.8 - 2.9,  3.1 - 3.3 OH_V 3
Vecka 4  Vektorrum  4.1 - 4.7
OH_V 4
Vecka 5  Egenvärden och egenvektorer  5.1 - 5.4, 5.7
OH_V 5
Vecka 6
 Rn, Projektion och minsta kvadratmetoden  6.1 - 6.6 OH_V 6
ny version
02/25
Vecka 7  Symmetriska matriser och diagonalisering  7.1 - 7.2
OH_V 7
8
Repetition


Examination 
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen, som består av  sex till åtta uppgifter om totalt  50 poäng. Av dessa  är 75-80 %  av problemkaraktär. Resterande 20-25 % är frågor av teoretisk natur. Dessa kan avse redogörelse för vissa kursmoment (definitioner och satser samt bevis av satser) eller att avgöra om givna påståenden är sanna eller falska.  Gränsen mellan teori och problem är diffus.
Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng. För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.

Dugga/gruppövningar
Lördagen den 12/2 9-11 ges en dugga för M, V och Z på kapitlen 1 - 3  i kursboken.
TD får i stället arbeta med gruppövningar som redovisas för övningsledaren (Maria Roginskaya).
 Dessa gruppövningar ger motsvarande bonuspoäng till tentamen. I samråd med Maria kan även TD-studenter få deltaga. Duggan kan innehålla Matlabuppgift eller uppgift som behandlas i Huitfeldts kompendium.

Tentamina 
Tentamensdatum anges i kurs-PM i     studieportalen.
Vid tentamina är inga hjälpmedel tillåtna (ej heller miniräknare).
Eget papper får inte medföras. Om du upptäcker att du av misstag har otillåtet hjälpmedel med på tentan skall du omedelbart, utan något som helst dröjsmål, kalla på salsvakten och anmäla detta.
          Följande länk berättar om hur det går till att tentera på Chalmers: Att tentera


Gamla Tentor


Ordlista  med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i  kursen.

 Senast Uppdaterad: