Länk till Preliminär kursplan

Aktuella meddelanden
Samläsning mellan L9MA20 och LGMA20

Duggorna är tre stycken och är  desamma som "Kryssuppgifter", se nedan.


Kursstart Torsdag 22:a mars 2018, 10.00 i KC
Välkomna!

Obs! Första kryssuppgifterna utlagda för vt 2018, som redovisas den 13:e april..

Lärare
Linnéa Hietala, Reimond Emanuelsson
föreläsare Reimond Emanuelsson
Kurslitteratur
Arne Persson, Lars-Christer Böiers:
Analys i en variabel, tredje upplagan (upplaga 3:5)
Studentlitteratur, Lund
samt övningsbok till denna.
Böckerna kan köpas på Cremona.


Schema

För detaljerad information se det officiella schemat.

Program

Preliminärt program för föreläsningarna


Dag
Avsnitt

Innehåll
To 22 mars
vecka 12
Kap 1.1-1.11
Kursöversikt,
Lite elementär algebra, potenser och
logaritmer, Absolutbelopp

Funktioner, De elementära funktionerna

Fre 23 mars
Kap. 1.1-1.11

De elementära funktionerna forts
Må 26 mars
vecka 13
Kap 2.3-4
Gränsvärden, Kontinuitet
Standardgränsvärden, Talet e och talet pi
Må 26 mars, e.m.
Laboration

Laboration 1 med programmet Geogebra,
15.15-17.00
ons 28 mars
vecka 13
Kap 3.1-3.3
Gränsvärden, Kontinuitet forts.
Derivator, definition och räkneregler.
Betydelse för funktions graf.
 
Tis 10 april
vecka 15
Kap 3.4-3.6
Kap 4.1-4.2

Derivator av elementära funktioner,
Medelvärdessatsen med tillämpningar
Llokala extremvärden, största och minsta värde och asymptoter.

 
Fre  13 april
vecka 15
Kap 4.1-4.2,

Kurvkonstr. forts, teckenschema
Användning av derivator
Max- och minproblem. 
Kryssuppgift I (10.00-11.45)
Fre 13 april
och ti 17 april
Kap 4.6

Max- och minproblem tillämpningar
Konvex och konkav funktion
Ti 17 april
vecka 16
Kap 6.1-6.2

(Riemann-)integralens definition,
insättningsformeln,
Primitiva funktion.

Fre 20 april
vecka 16
Kap 5.1-5.4
Primitiv funktion.
Partiell integration  (P.I.)
Variabelbyte (V.S.)
 
Ti 24 april
vecka 17
Kap 6.5,


P.I. och V.S. forts, samt ytterligare metoder för integraler.
Generaliserade integraler,
Fre 27 april
vecka 17


Kryssuppgift II 10.00-11.45
Fre 4 maj
vecka 18
Kap 6.5

Generaliserade integraler (forts),
Ti 8 maj
vecka 19
Kap 7.4
Volymberäkningar
Längd av kurvor
Må 14 maj
vecka 20Ti 15 maj
vecka 20
Kap 7.5
Rotationsytor
Kryssuppgift III 10.00-11.45

Laboration 2 Geogebra 15.15-17.00

Fre 18 maj
vecka 20
7.7-7.8

Tillämpningar forts, masscentrum, tröghetsmoment
Ti 22 maj
vecka 21
 
Riemann- och Lebesgueintegralen, en jämförelse.
Lite om axiom, definition och sats, (induktionsaxiomet och supremumaxiomet)
Fre 25 maj
vecka 21


Repetition, gamla tentor
Fre 1/6


Tentamen 08.30-12.30


Rekomenderade övningsuppgifter
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar. Programmet nedan innehåller många uppgifter.
Om du inte hinner räkna igenom alla övningar så är det att du hoppar över några uppgifter än att
du kommer efter i programmet. Fråga gärna om råd.
Uppgifter med fet stil görs på tavlan.Vecka
  Uppgifter
Vecka 12
19-23 mars
Kap 1: 5, 8, 15c, 25, 26, 51bce, (1.53), 61bcd, 64bc, 64d, 65ad, 68
1.70ac, 84, 85, 87acef, 88, 89abc, 90ab,
92, 94, 96, 98, 100  
Vecka 13
26-30 mars
Kap 1:  106abd, 1.20, 122 (bara arcsin), 123 (bara arctan), 125ab, 127, 130, 144, 150cf   (DU: 1.3)
Kap 2: 3ab, 4, 5, 8begjk , 9a, 11af, 12, 16ab, 16c, 17, 19, 22ae, 25c, 29, 36dfg, 43ace

Vecka 15
9-13 april
 Fr.o.m. Onsdag 7/4: Kap 3: 1c, 3, 4, 7b, 9, 10ab, 11acf, 12cef, 13a, 14ad, 19, 23, 25, 29, 32, 37, 38,  
Vecka 16
16-20 april
Kap 4: 4abc, 6a, c, 9&13, 12ae, 15ace, 16, 19, 22, 24, 25, 31, 33, 39,  
Vecka 17
23-27 april
Kap 4: 4.45 (tisdag)
Kap 5
: 1a-f, 2be, 3befhk, 4d,
1h, 1i, 4e, 5b, 5h (fredag)
6, 8abdeh, 9adeh, 10cefg, 11cg,   
Vecka 18
4 maj
 Kap 5:  12, 13, 14, 15d), 16ac, 17acdh, 17e), 18a, 21, 22a), 23a),
24cd), 26d),  27a), 30ab), 32, 34, 36a), 38, 41b)
Vecka 19
7-8 maj

Kap 6: 1abce, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11b , 14,    ( DU: 2.4),
16a, 18c)

Vecka 20
14-18 maj
Kap 6: 15ad, 16d, 18a, 25b, 26ab,, 28a 32, 33, 41, 45, 47
Kap 7: 1, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 27, 33, 35, 41
Vecka 21
21-24 maj,
Kom ikapp, Gamla tentor; telgma2020160603.pdf
falgma2020160603,pdf
telgma2020160825.pdf

falgma2020160825.pdf

Föreläsningsanteckningar och kurskrav
Föreläsning I
FöreläsningII
FöreläsnngIII
FöreläsningIV
FöreläsningV
FörleläsningVI
FöreläsningVII
FöreläsningVIII
FöreläsningIX
FöreläsningX
logoptenslagar.pdf
 Teoriuppgifter
Kommentarer till kryssuppgift I             

trigonometriska identiteter
Geogebra

Första datalabben är på måndag 26 mars. Här är
uppgifterna.
Andra datalabben är på tisdag 15 maj. Här är uppgifterna.
Examination

Analyskursen genom en avslutande skriftlig tentamen. "Kryssuppgifter" finns v id tre tillfällen, se schemat. 

Kryssuppgifterna kommer att innehålla uppgifter av delvis liknande karaktär som övriga uppgifter. Totalt kan dessa kryssuppgifter ge 3.0 examinationspoäng. 

Regler för kryssuppgifterna

Vid tillfället för kryssuppgifter (vissa fredagar enl. schemat) kryssar man i de uppgifter (av 3 till 4 stycken), som man har gjort för att sedan vara beredd att göra på tavlan.

Din totalpoäng på kryssuppg.
0-2.5 3-6,5 7-10,5 11-14,5 15-18,5 19-22,5 23-28
Examinationspoäng 0 0.5
1.0
1.5
2.0 2.5 3.0

Poängen är giltig under ett år, dvs t.o.m. omtentamen i augusti i samma kalenderår.

Schema för kryssuppgifterna
datum tid plats
Vecka 15
9 mars

10.00-11.45
MVF 26
Vecka 17
27 april

10.00-11.45
MVF 26
Vecka 20
15 maj

10.00-11.45
MVF 26


    

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av sex-sju uppgifter, varav en-två är teoriuppgifter. Tentamen är på  24 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa. 

För betyget G på kursen krävs totalt 11 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 18 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
När tentan är rättad ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor och föreläsningsanteckningar
Årets (2016-2017) tentor
Tentamen 20170602 med lösningar
Tentamen 20180103 med lösningar  (OBS! lösningarna är felnumrerade, fel i lösningarna för uppg 3,4 och 6. Lösningarna kommer bli rättade så småningom).
Tentamen 20180601
Förra årets tentor:
Tentamen 20160603 med lösningar
Omentamen 20160825 med lösningar.
Omtentamen 20170103 med lösningar
Tentamen 20180601 med lösningar

Omtentamen 20190107 med lösningar
ellipsoellipsoid.pdf
ellipsoellipsoid.nb