Aktuella meddelanden
       Uppdaterad senast 7 september 14.30

    En dugga gavs på eftermiddagen 25 juni i Euler; skrivtid 13.15 - 15.00

    Svar eller lösningar  till duggan.

    Längre ned på sidan finns några gamla tentor att öva på.

    Tentamen 17 augusti, tes och lösningar
   
    Omtentamen äger rum 19 september
       
 
Examinator och föreläsare

       Johan Berglind
      e-mail:  johan.berglind@chalmers.se

 
Kurslitteratur
       Strayer: Elementary Number Theory (Waveland Press)  Boken finns tillgänglig på Akademibokhandeln.
      Kursen omfattar kapitel 1 - 6, dock inte avsnitt 3.3 - 3.7, inte heller 6.4 - 6.6.
      Något om bland annat faktoriseringsalgoritmer, primtalstest och krypteringsalgoritmer tillkommer;
      länkar till respektive dokument kommer att finnas på denna hemsida.

      Extra material:

     
Faktoriseringsalgoritmer                  Slantsingling              ElGamal krypteringsalgoritm

      Exempelsamling till duggan             Svar till exempelsamlingen

      Inlämningsuppgifter
     

Preliminärt program för föreläsningarna
       Första tillfället:  tisdag 9 juni 10.00 i Euler
.....
Dag
Avsnitt
Innehåll
 tis 9 juni
1.1 - 1.3 samt Appendix 1
Introduktion. Delbarhet, primtal. Induktion.
 ons 10 juni
1.4 - 2.2
Euklides algoritm, aritmetikens fundamentalsats. Kongruenser.
tors 11 juni
2.3 - 2.4
Kinesiska restsatsen. Wilsons sats.
 tis 16 juni
2.5 - 2.6
Fermats lilla sats, Eulers sats. Carmichael-tal och primtalstest.
ons 17 juni
3.1 - 3.2 samt 8.2
Eulers phi-funktion. RSA-systemet.
tors 18 juni

Faktoriseringsalgoritmer. Andra tillämpningar.
tis 23 juni
4.1 - 4.2
Kvadratiska rester och Legendre-symbolen.
ons 24 juni
4.3
Kvadratiska reciprocitetsatsen.
tors 25 juni

Användning av kvadratiska reciprocitetsatsen. Singla slant. Dugga.

....
Dag
Avsnitt
Innehåll
 tis 4 augusti
 5.1 - 5.2
 Primitiva rötter.
 ons 5 augusti
 5.3 - 5.4
 Satsen om primitiva rötter. Index.
 tors 6 augusti
   Mer om index. Ännu en krypteringsalgoritm: ElGamal.
 tis 11 augusti
6.2 - 6.3
Diofantiska ekvationer.
 ons 12 augusti
  Repetition.
tors 13 augusti
  Repetition.


Rekomenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
 tis 9 juni
Demonstrationsuppgifter            1.1:   8, 10b.                    1.2:   27, 28.                    
Övningsuppgifter                        1.1:  1a-d, 2, 5, 9, 10ac, 12.              1.2:  16ad, 23, 30.             1.3:  32bf, 33,
                                                             36a, 38, 41.
 ons 10 juni
Demonstrationsuppgifter           1.3:   39, 42a         1.4:    54d.            1.5:    61d, 64, 83.        2.1:    14, 26a.
Övningsuppgifter                       1.4:  54ace, 55.         1.5:    59bdf, 60d, 61c, 69, 70, 78*, 79.          
                                                     2.1:   1bcd, 2ad, 3b, 5a, 6b, 8, 13, 17, 23, 26b.
 tors 11 juni
Demonstrationsuppgifter          2.2:   28d, 29b.               2.3:    33c.                  2.4:    42d.
Övningsuppgifter                       2.2:    28ac, 29acde.             2.3:    33 bd, 34a, 35, 36.            2.4:   42ace, 44,
                                                             45, 47c, 48.
 tis 16 juni
Demonstrationsuppgifter           2.4:  47b.             2.5:   51d.         2.6:     68b.
Övningsuppgifter                        2.5:   51ac, 52, 53a, 57a, 58, 59.                2.6:    68ac, 69ac, 71a, 76.
 ons 17 juni
Demonstrationsuppgifter            3.2:    10g, 13e.
Övningsuppgifter                         3.2:    10acfh,  13abc, 14, 17.
 tors 18 juni
 
 tis 23 juni
 Demonstrationsuppgifter            4.1:     3, 5c, 8.                   4.2:    14f.
Övningsuppgifter                          4.1:     5ab, 7a.                   4.2:      12, 13, 14ade, 16a, 17a, 20.
 ons 24 juni
 Demonstrationsuppgifter            4.2:     18.                           4.3:    28b, 35b.
Övningsuppgifter                          4.3:     28ace.
tors 25 juni
Övningsuppgifter                          4.3:     30, 32, 33, 35ac.

....
Dag
  Uppgifter
 tis 4 augusti
 Demonstrationsuppgifter               5.1:     1b, 3c, 4.                5.2:     11c.
Övningsuppgifter                             5.1:     1ac, 2a, 3ab, 7.       5.2:     10c, 11ab.
 ons 5 augusti
 Demonstrationsuppgifter               5.2:      12, 14ab.                5.3:      23cd.                 
Övningsuppgifter                             5.2:       13, 16a, 18ab.       5.3:     23ab, 27.
 tors 6 augusti
 Demonstrationsuppgifter               5.4:      29b, 30cf, 32c, 38.
Övningsuppgifter                             5.4:      29a, 30ae, 31a, 32a, 34, 36a.
 tis 11 augusti
 Demonstrationsuppgifter               6.2:       11cd.                6.3:     14c.
Övningsuppgifter                            6.2:       11ab.                6.3:     14ab.
   
   

Kurskrav

Examination
Tentamen utgör det enda obligatoriska examinationsmomentet.
Tentamen omfattar 25 poäng och för att få godkänt krävs minst 12 poäng.
Det finns emellertid två frivilliga moment, en dugga som äger rum 25 juni och ett antal inlämningsuppgifter.
Dessa moment ger bonuspoäng till tentamen; duggan ger maximalt två poäng, inlämningsuppgifterna maximalt en.
          Dugga 25 juni                          Lösningar till dugga 25 juni

          Inlämningsuppgifter

Tentamina
Tentamen äger rum måndag 17 augusti.
Vid tentamen är typgodkänd miniräknare tillåten.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
         Första övningstentamen
                uppgift 8b är felformulerad; det som skall visas är att varje n på den givna formen är superperfekt.

      Andra övningstentamen                 Lösningar
       Tentamen aug 07                          Lösningar
       Tentamen sept 07                          Lösningar