TMV143, Linjär algebra, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

05/03 Schema för denna vecka:
         Tisdag
              10-12 föreläsning Repetition (begreppen ni lyfte upp på SI passet)
              13-15 övningar problem lösning av begreppen från SI passet
         Onsdag
              10-12 problem solving
              13-15 Matlab
         Torsdag
             13-17 Matlab

26/02 Maple-TA dugga är tillgänglig under följande period
                Assignment 3 (Prov 3): 26 februari 2018 - 11 mars 2018

13/02 Maple-TA dugga är tillgänglig under följande period
                Assignment 2 (Prov 2): 13 februari 2018 - 27 februari 2018

12/02 Tentamen äger rum måndag den 12e mars, 14.00-18.00. Lokal: sal SB!

5/02 På grund av CHARM så är både föreläsning och övningar på onsdag 7e februari inställda. SI-passen hålls som vanligt!

31/01 Maple-TA dugga är tillgänglig under följande period
                Assignment 1 (Prov 1): 31 januari 2018 - 15 februari 2018

Lärare

Kursansvarig: Marija Cvijovic, tel. 772 53 21, rum 2111, MV, email: marija{snabel-a}chalmers.se

Övningsledare: Felix Held, Barbara Schnitzer

Labbhandledare: Felix Held, Barbara Schnitzer och Johannes Borgqvist

SI-ledare: Casper Lindberg och Patrik Pettersson

Kursrepresentanter: Albin Olsson (albinol{snabel-a}student.chalmers.se) och Victor Troksch (troksch{snabel-a}studnet.chalmers.se)

Kurslitteratur

David C. Lay: Linear Algebra and its applications (5'th edition), Addisson-Wesley, 2016.
Även tidigare upplagan bör fungera bra. Dubbelkolla dock uppgiftsnummer!
Följande avsnitt ingår: 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2.
Engelsk-svensk ordlista. Observera att tentamen ges på svenska, och det ingår att kunna de svenska namnen på de grundläggande begreppen.

Program

Föreläsningar

Dag
Avsnitt Innehåll
Mån 15/1
1.1-1.3
föreläsning 1
Linjära ekvationssystem. Eliminationsmetoden (repetition från inledande kurs)
Tis 16/1
1.4-1.5, 1.7
föreläsning 2
Vektorer;Linjära ekvationssystem på vektor- och matrisform
Homogena och inhomogena ekvationer
Ons 17/1
1.7-1.9
föreläsning 3
Linjärt beroende och oberoende
Linjära avbildningar
Mån 22/1
2.1-2.2
föreläsning 4
Matrisalgebra 
Tis 23/1
3.1,3.2,3.3
föreläsning 5
Determinanter. Determinant som area och volym
Ons 24/1 2.2, 2.3
föreläsning 6
Inversa matriser.Villkor för inverterbarhet
Mån 29/1 3.3, 2.5
föreläsning 7
Cramers regel
LU-faktorisering
Tis 30/1 vecka1+vecka2
föreläsning 8
Repetition
Ons 31/1 2.8-2.9
föreläsning 9
Vektorrum,Underrum, nollrum, kolonnrum
Mån 5/2 4.1-4.3
föreläsning 10
Vektorrum, dimension
Rangsatsen
Tis 6/2 4.4-4.6, 4.7
föreläsning 11
Baser och koordinatsystem
Basbyte
Mån 12/2 5.1-5.3
föreläsning 12
Egenvärdesproblem
Tis 13/2 5.4
föreläsning 13
Diagonalisering
Ons 14/2 5.7
föreläsning 14
Tillämpningar av diagonalisering till
system av differentialekvationer
Mån 19/2 föreläsning 15 Repetition
Tis 20/2 6.1-6.2
föreläsning 16
Skalär produkt, ortonormerade baser
Ons 21/2 6.3
föreläsning 17
Ortogonal projektion, ortogonala matriser
Gram-Schmidts ortogonaliseringsmetod
Mån 26/2 6.4, 6.5-6.6
föreläsning 18
Minsta kvadratmetoden
Tis 27/2 7.1-7.2
föreläsning 19
Symmetriska matriser och kvadratiska former
Ons 28/2 4.9
föreläsning 20
Markovkedja
Mån 5/3 vecka1-7
föreläsning 21
Randpunkt, inre och yttre punkter. Öppna och slutna mängder.Omgivning till en punkt.
Tis 6/3
Repetition
Ons 7/3
Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter: uppgifterTMV143

Under övningar vi ska försöka hinna med följande:

Vecka
Uppgifter
1
1.1: 7, 19,25; 1.2:  22; 1.3: 21; 1.4: 19, 31; 1.5: 21; 1.7 33, 36; 1.8: 19,31; 1.9: 13
2
2.1 16; 2.2 10, 23, 31; 2.3 12, 21; 2.4 25; 2.5 1, 7
3
2.8 22; 2.9 15; 3.1 25, 29; 3.2 25; 3.3 18
4
4.1 15; 4.2 15; 4.3 25, 31; 4.4 11, 25, 29
5
4.5 29; 4.6 9; 4.7 5, 19; 5.1 13,21, 29; 5.2 21, 20; 5.3 21, 27
6 6.1 17, 24, 29; 6.2 21, 27, 29; 6.3 11, 21
7 6.4 3, 17, 22; 6.5 13, 19; 6.6 7
8 7.1 17, 26, 28; 7.2 5, 9, 21

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

I kursen ingår obligatoriska laborationer med Matlab. De examineras genom redovisning på den schemalagda tiden för datorlaborationer.
För att få betyg på Matlab måste man vara godkänd på samtliga redovisningar som ingår.

Länk till sidan med allt Matlab material:
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Elektroteknik/ht17/

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Då verksamheten med Maple T.A. givit mycket bra resultat på kurser som liknar denna, kommer vi att använda systemet i kursen. Det innebär att tre uppsättningar av uppgifter, kallade assignments, kommer att finnas tillgängliga för att lösa i Maple T.A. Varje assignment kommer att ligga ute för lösning under 14 dagar, sedan går det inte längre att göra uppgifterna. Du kan ta "provet" hur många gånger du vill, och rekommendationen är att du gör "provet" tills du blivit godkänd.

För att få en assignment godkänd, krävs att du löser 5 av 7 eller 6 av de 8 (beroende av Assignment) uppgifterna korrekt. Du kan göra en assignment hur många gånger du vill, och har varje gång 3 timmar på dig att lösa uppgifterna. Alla uppgifterna är liknande tentamensproblem, men talen som ingår i dem genereras slumpmässigt, så du kommer att mötas av nya tal varje gång du gör en assignment.

Om du vill, kan du skriva ut  uppgifterna på papper och lösa dem, och sedan logga in och skriva in svaren, alternativt kan du lösa uppgifterna direkt vid datorn, du väljer själv hur du vill göra. I båda fallen gäller dock att svaren måste vara på plats inom tretimmarsgränsen.

Maple T. A. håller rätt på hur många av svaren som är korrekta och informerar dig om när du klarat en assignment. Klarar du alla de tre assignments, kommer det att ge dig 3 bonuspoäng. 

OBS! För att få bonuspoängen, måste DU KLARA ALLA DE TRE ASSIGNMENTS som ges.

Examination

Tidpunkt för skriftlig tentamen står förhoppningsvis att finna i studieportalen.

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna (ej heller miniräknare). Eget papper får ej medföras. Glöm inte att ta med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Matlab är en separat moment i kursen. Laborationer  examineras genom redovisning på den schemalagda tiden för datorlaborationer.
För att få betyg på Matlab måste man vara godkänd på samtliga redovisningar som ingår.

För godkänt på kursen krävs att du är godkänd på den skriftliga tentamen, dvs erhållit minst 25 poäng (betyg 3). För betyg 4 krävs dessutom minst 33 poäng totalt, och för betyg 5 minst 42 poäng totalt.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

TMV143 tentor 2012-2017