Aktuella meddelanden


Lärare
Kursansvarig: Håkan Samuelsson Kalm och Hasse Carlsson
Övningsledare: David Witt Nyström
Labhandledare:
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.
Dessutom: extra0 och extra1 med några lösningar samt supegenskap, l'Hospitals regel och Integraldefinitionen

Program
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 i övningsboken ger en indikation om vad man förväntas kunna. Som studiehjälp finns det "veckoquiz" man kan öva sig på. Gå till MapleTA:s loginsida och logga in med info du fått i din GU-mail.

Föreläsningar, del 1 (preliminärt)
Dag Avsnitt
Innehåll
Ti 4/9, 10-12
1.1-1.5 (ej 1.4.4-5)
funktionsbegreppet, graf till funktion, absolutbelopp, polynom, rationell funktion
Fr 7/9, 10-12
1.6-1.7, 1.8.1
inversa funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner
Ti 11/9, 10-12
1.8-1.10 (ej gränsvärden)
sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktioner
Fr 14/9, 10-12
A.1-A.10
komplexa tal
Ti 18/9, 10-12
2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Fr 21/9, 10-12
2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Ti 25/9, 10-12
2.3-2.4, 2.5.1
talet e, standardgränsvärden, tillämpningar av gränsvärden
Fr 28/9, 10-12
3.1-3.3
derivatans definition och räkneregler
Ti 2/10, 10-12
3.3-3.5
kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
Fr 5/10, 10-12
3.5-3.7, 4.1-4.2
medelvärdessatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
Ti 9/10, 10-12
4.3-4.4, 4.6
optimering, konvexa funktioner, etc
Fr 12/10, 10-12
4.5
numerisk lösning av ekvationer
Ti 16/10, 10-12
appendix C+ supegenskapen
intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
Fr 19/10, 10-12

forts. från föregående
Ti 30/10, 10-12
5.1-5.2
primitiva funktioner
Fr 2/11,10-12
5.3-5.4
primitiva funktioner


Rekommenderade övningsuppgifter, del 1 (preliminärt)
Dag Uppgifter
Fr 7/9, 13-15
Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27
Ti 11/9, 13-15
Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71, extra0
Fr 14/9, 13-15
Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129
Ti 18/9, 13-15
Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.20, A.25, A.27, A.36, A.40, A.45, A.46, A.49, A.58, A.59
Fr 21/9, 13-15
dugga; räkna ikapp
Ti 25/9, 13-15
räkna ikapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8
Fr 28/9, 13-15
Minimum: 2.8-11, 2.14-17, 2.25, 2.28, 2.30; Extra: 2.2, 2.5-7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
Ti 2/10, 13-15
forts. från föregående
Fr 5/10, 13-15
Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33-34, 3.6-7, 3.18-19; Extra: 3.2-5, 3.15-16, 3.21-26, extra1
Ti 9/10, 13-15
forts. från föregående
Fr 12/10, 13-15
forts. från föregående
Ti 16/10, 13-15
Minimum: 4.1, 4.5, 4.8-9, 4.13, 4.15, 4.19-21, roliga textuppgifter; Extra: 4.6-7, fler textuppgifter
Fr 19/10, 13-15
forts. från föregående
Ti 30/10, 13-15
Minimum: 5.3, 5.9-13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37; Extra: 5.36, 5.39, 5.40
Fr 2/11, 13-15
forts. från föregående


Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 6/11, 10-12 6.1-3 Integralens definition och räkneregler
Onsdag 7/11, 13.15-15 Dugga Sal KB
Fredag 9/11, 10-12 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Vecka 46 Tisdag 13/11, 10-12 6.5, 7.11 Generaliserade integraler
Fredag 16/11, 10-12 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 20/11, 10-12 7.4 Tillämpningar, Numerik
Fredag 23/11, 10-12 8.1-3 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Vecka 48 Tisdag 27/11, 10-12 8.3-4 Separabla differentialekvationer
Onsdag 28/11, 10-12 Matlab    
Sal Euler
Numerik, Laboration 2
Datasalarna MVF24&25 är bokade 13.15-15
Fredag 30/11, 10-12 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Vecka 49 Tisdag 4/12, 10-12 2.5.4, 7.9 Serier, Riemannsummor
Fredag 7/12, 10-12 9.1 Serier (forts), Taylors formel
Vecka 50 Tisdag 11/12, 10-12 9.2-4 Taylors formel (forts)
Fredag 14/12, 10-12 9.5-6 Taylors formel och gränsvärden
Vecka 2 Måndag 7/1, 10-12 Reserv, Repetition
Tisdag 8/1, 10-12 Gamla tentor
Onsdag 9/1, 13-15 Frågestund
Fredag 13/1 Tentamen


Rekommenderade övningsuppgifter, del 2


  Uppgifter
Vecka 45
6-9 nov
Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 46
13-16 nov
Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21
Vecka 47
20-23 nov
Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43, 48, 49, 50
Vecka 48
27-30 nov
Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21 samt ytterligare uppgifter från 1-22 efter egen smak
Vecka 49
4-7 dec
Dugga tisdag den 4/12
Kap 8: 1-9, 11, 12, 18, 21- 25 samt ytterligare uppgifter från 11-20 & 26-33 efter egen smak
Vecka 50
11-14 dec
Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58    Övningar på serier
Vecka 2
7-11 jan
Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b, 39b,42, 48
Gamla tentor
Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Se också Kurskrav
Examination

Analyskursen examineras dels genom tre duggor och två inlämningsuppgifter under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Länk till inlämningsuppgift1.
Inlämningsuppgift 2 med länk till Simpsons formel.

Duggorna och inlämningsuppgifterna bör alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete kunna klara. Totalt kan dessa duggor ge 6 examinationspoäng. Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter och kan ge ytterligare 25 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 14 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 22 examinationspoäng.


Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Gamla tentor