LMN 100 : Matematik for lärare, tidigare åldrar - VT05
Schema osv

OBS! Tanken med att ha alla möten på förmiddagen är att ni ska ha tid att arbeta på övningarna under eftermiddagarna. Det rekommenderas starkt att ni gör detta i era basgrupper, som troligen innebär för de flesta av er att ni stannar kvar på Pedagogen.


   Delkurs 2 : Geometri

PS    PDF      Översikt

PS    PDF      Föreläsningsanteckningar (senast uppdaterad 2/11) och tillägg PS PDF

PS    PDF      Övningar (senast uppdaterad 3/11, 17:15) och facit (senast uppdaterad 8/11, 17:15) PS    PDF     

Extraövningar inför omtentan PS    PDF (svensk version MSW) och facit PS    PDF

Här hittar du en ganska bra motivation till var formeln för volymen av en pyramid kommer ifrån

   Delkurs 3 : Talteori och algebra

Anteckningar och övningar från vårens kurs delades ut under föreläsningarna. Följande anteckningar och uppgifter ska betraktas som kompletterande material

PS    PDF      Föreläsningsanteckningar (senast uppdaterad 13/11)

PS    PDF      Övningar (senast uppdaterad 13/11) och facit (senast uppdaterad 15/11) PS    PDF

PS    PDF      Facit för alla vårens uppgifter (senast uppdaterad 15/11)

PS    PDF      Rättningar till alla faciten (senast uppdaterad 18/11)

   Gamla tentor

PS    PDF      Tentamen 2005-04-15 och facit PS    PDF

PS    PDF      Tentamen 2005-06-10 och facit PS    PDF

Facit för tentamen 2005-08-xx (har ej filen för sjäva tentan kvar) PS    PDF

   Delkurs 4 : Kombinatorik och Sannolikhetslära

Övningar i kombinatorik (från våren) PS    PDF och facit PS    PDF

Extraövningar PS    PDF och facit PS    PDF

Hemtentan PS    PDF och facit PS    PDF