Gamla tentor till Inledande diskret matematik IT


Dessutom finns det en samling övningsuppgifter inför tentan 2005. Dessa kommer man åt genom att klicka här. Vill man se lösningar till (de flesta av) de uppgifterna kan man göra det genom att klicka här.

Last modified: Mon Nov 13 2006