Aktuella meddelanden  
Kolla denna sida då och då. Den uppdateras under kursens gång (och då skriver jag här under "Aktuella meddelande" vad jag uppdaterat)
Examinator och föreläsare, övningsledare
Laura Fainsilber,  kursansvarig, föreläsare, och grupp 3.   epost:  laura "at" chalmers.se
                                            kontor MVL3031(på MV,  en trappa upp, vänd ryggen mot lunchrummet), 
                                            tel 031 772 3560   
Viktor Skokic, övningsledare grupp 1,  epost  viktor_skokic "at" hotmail.com
        Jakob Hultgren, övningsledare grupp 2,  epost  jakob.hultgren"at" hotmail.com
Charlotte Drakengren, assistent, epost  charlotte "at" mensa.se
Kurslitteratur
Johan Jonasson och Stefan Lemurell, Algebra och diskret matematik , Studentlitteratur, 2004. Kan köpas på Cremona.
I kursen ingår avsnitten 1-3 (utom 3.9) och 6--9 (inkl hela kap 9).
       Referenslitteratur: Det finns många kursböcker på engelska med namn "Discrete Mathematics" eller liknande. De kan ge andra infallvinklar på materialet. Följande finns till exempel på Chalmers e-bibliotek:
Hein "Discrete Structures, logic, and computability"
Preliminärt program för föreläsningarna  Schema (TimeEdit
Föreläsningar:  tisdagar kl.13-15 i HC3, onsdagar lv. 1, 3, 4, 6 kl.13-15, Fredagar kl.10-12, i HC3 utom 28 okt i VH.
Dag
Avsnitt
Planerad Innehåll (viss försjkutning kan ske)
 Tis 27 okt
1.1-1,6, 2.1--2.4
 Kursintroduktion.  Matematiska argument och bevis. 
 Ons 28 okt
1.7-1.9, 3.1-3.4   Tema logik börjar:  Predikatlogik.  Funktioner, variabler.   OBS! lokal: VH
 Fre 30 okt
 3.6--3.8  Relationer, Ekvivalensrelationer.  Partiella ordningar.
 Tis 3 nov
 6.1--6.4  Induktion, rekursion, motsägelsebevis. 
Fred 6 nov
Temaföreläsning 1:   Logik i datavetenskap, Thierry Coquand

 Tis 10 nov
7.1 Heltalsaritmetik börjar: delbarhet, division med rest.
 Ons 11 nov
7.2--7.3 Euklides algoritm, diofantiska ekvationer, primtal.
Fre 13 nov
7.2, 7.4 Primtal, aritmetikens fundatmentalsats.
Tis 17 nov
7.4-7.5
Kongruensräkning, kinesiska restsatsen.
Ons 18 nov
7.6 Eulers phi-funktion.
Fre 20 nov
7.7 RSA-krypto.
Tis 24 nov
Kap 7  Kombinatorik börjar: multiplikationsprincipen, permutationer  
Fre 27 nov
8.1, 8.2
Additionsprincipen, lådprincipen, kombinationer.
Tis 1 dec
Kap 8, stencil Kombinatiorik, grafer
Ons 2 dec

Temaföreläsning 2:  talteori och kryptering.  RSA-algoritmen, Björn von Sydow
Fre 4 dec
9.1--9.4 Grafer och träd
Tis 8 dec
Kap 9 Grafer och träd, Temaföreläsning 3:  Grafer bakom Google, Stefan Lemurell
Fre 11 dec

Samanfattning och repetition.
Tors 17 dec
8.30--12.30 Tentamen (preliminärt).  Se studieportalen

Rekomenderade övningar och kryssuppgifter
veckobladen med kryssuppgifterna länkas efter hand
 veckoblad1  
Forma en grupp med ~4 studenter som vill jobba ihop.  Börja med bokens övningar, kap 1, 2, 3, (utom 1.15, 1.16). Ni gjorde redan de flesta under introduktionskursen.  Kolla att ni fortfarande kan dem.  Ser ni på dem på ett nytt sätt nu, med lite mer erfarenhet?  Gör de andra!
 veckoblad 2 
Bokens övningar, kap 3, funktioner och relationer, alla uppgifter. Ni gjorde 1--16, 19 under introduktionskursen och förra veckan.  Kolla att ni fortfarande kan dem.  Ser ni på dem på ett nytt sätt nu, med lite mer erfarenhet? Gör de kvarvarande.
 veckoblad 3
Bokens övningar, kapitel 6, Induktions- och motsägelsebevis. Alla uppgifter.
För lite mer om induktivt definierade mängder, se J. Hein, kapitel 3.1 (Chalmers e-bibliotek, länk ovan, "litteratur") .   Titta även genom Kapitel 4 i boken: {\bf Talen från grunden}
 veckoblad 4
Heltal: delbarhet, primtal, diofantiska ekvationer, uppgifter 7.1, 7.2, 7.6--7.10
 veckoblad 5
Alla uppgifter i kap 7: heltalen
 veckoblad 6
Kap 8, kombinatorik.
 veckoblad 7
Alla uppgifter i kap 8, kombinatorik och kap 9, grafer.

Skriva egna uppgifter
Under måndagsövningarna arbetar vi huvudsakligen med att konstruera egna uppgifter.
Tanken med detta är man själv ska ikläda sig lärarrollen, vilket kräver en djup
förståelse av kursinnehållet. Detta görs gruppvis i samma grupper som på
övningarna. Varje grupp konstruerar två uppgifter per tema, inklusive lösningar,
och testar dem på en annan grupp. Uppgifterna bedöms och poängsätts; en
bra uppgift som gärna är av teoretisk karaktär ger höga poäng medan en ''vanlig''
övningsuppgift stulen ur en bok ger låga poäng. Man kan få upp till 4p totalt. Instruktionsblad
Övningstillfälle och kryssuppgifter
 Tisdagar 15-17 och fredagar 13-15 är lärarledda övningstillfälle.  För det mesta räknar studenterna i små grupper. Övningsledaren  svarar på frågor och ger eventuellt kort genomgång. Det är bra om man redan provat några uppgifter, och gjort de som gick att göra.  Då kan man passa på att få hjälp med de man inte kan!  Jobba med bokens uppgifter först, sedan när ni kan materialet kan ni ta upp kryssuppgifterna, som ofta är mer övergripande.

En del av fredagspasset ägnas åt presentation av kryssuppgifterna.  Varje student kryssar på en lista för de kryssuppgifter han/hon kan presentera en lösning för.  Övningsledaren väljer en uppgift för varje student, bland de som kryssats.  Presentationen sker för övningsledaren och arbetsgruppen på 3-4 studenter.  Den som kryssat för minst 15 (resp. minst 11) av de 18 kryssuppgifterna, och kunnat redovisa vid behov, erhåller vid kursens slut 4 (resp 2) examinationspoäng.
Examination
Examination består av  presentation av kryssuppgifter (up till 4 poäng), inlämning av egna uppgifter (up till 4 poäng), och tentamen (50p).  För betyget 3 krävs minst 25 poäng, för betyget 4 krävs minst 35 poäng, för betyget 5 krävs minst 45 poäng. Bonuspoäng är en färskvara. De gäller för denna upplaga av kursen (tenta i december, omtentor i april och augusti).
Tentamina
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
April 2009 med lösningar.
December 2008 med lösningar.
December 2007, med lösningar
Här finns även äldre tentor

Tryckfel i boken

 • I lösningen till uppgift 25 på kapitel 3 ska Z+ bytas mot Z.
 • Sid 41 andra stycket: Ett likhetstecken saknas mellan de två mängduttrycken.
 • Sid 84 rad 1: Likhetstecken saknas i den distributiva lagen.
 • Sid 134 rad 1: a|b borde vara b|a.
 • I lösningen till uppgift 6.6 ska det i uttrycken för h(n+1) i nämnaren till den högra termen stå h(n-1) i stället för h(n)
 • På sista raden på sidan 140 saknas det tredje likhetstecknet. Det ska alltså stå ...60)=7... och inte ...60)7.. som det nu står.
 • I beviset av Sats 7.6.2 (Eulers sats) saknas ett likhetstecken mellan de två mängderna i ekvationen före raden som börjar ''Härav följer att ...''
 • Ett likhetstecklen saknas på rad 6 på sidan 153...
 • ...liksom mitt på sidan 155, där det står 31004, men ska stå 3=1004.
 • På sjunde raden av beviset av Sats 7.2.5 på sidan 143 ska n bytas mot a i olikheterna för b och c.
 • I facit till uppgift 6 kapitel 7 saknas ett likhetstecken: Där det nu står 124 ska det stå 1 = 24.
 • I svaret till uppgift 7.19(c) ska 16b-15a ersättas med 16a-15b.
 • På sidan 126, tredje raden nerifrån, saknas ett likhetstecken: ...(i-1))3 ska vara ...(i-1))=3.
 • Facit uppgift 6.5: Det går visst att hitta två olika hästar, x och y, men i fallet då n=1 finns det inget i det förda resonemanget som säger att de skulle ha samma färg.
 • Facit uppgift 3.5: På sista raden i det första stycket ska det stå X=(-1,0) och Y=(0,1).
 • Facit uppgift 3.6: På rad 4 ska X bytas mot A.
 • Facit uppgift 7.2,a): u=-3, v=17 (u och v har motsatt tecken om a och b är positiva)
 • I uppgift 9.10 ska det också krävas att ett uppspännande träd har samma nodmängd som $G$.