Aktuella meddelanden

Omtentamen 29 augusti 2012 med lösningar

Omtentamen 13 april 2012 med lösningar

Tentamen 13 januari 2012 med lösningar

Påminnelse: Dugga nu på tisdag (den 29/11) 13.15.

Länken 'TimeEdit' ovan fungerar inte. Använd detta istället.

Om du har svårigheter med att skriva ut sidan så lägg till /main.html till web-adressen och försök igen  
Examinator och föreläsare
Jeffrey Steif och Hasse Carlsson
Kurslitteratur

Persson, Böiers "Analys i en variabel" (inklusive övningshäfte), extra0 och extra1 med några lösningar samt
supegenskap , l'Hospitals regel och Integraldefinition.
Program

Preliminärt program för föreläsningarna, del 1
Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Dag
Avsnitt
Innehåll
torsdag 1/9, 13:15-15:00 1.1-1.5 (utom 1.4.4-5) funktionsbegreppet, graf till en funktion, absolutbelopp, polynom, rationella funktioner
fredag 2/9, 10:00-11:45 1.6-1.7 inversa funktioner, potensfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner
tisdag 6/9, 10:00-11:45 1.8-1.10 (utom gränsvärden) sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktionerna
fredag 9/9, 10:00-11:45 A.1-A.10 komplexa tal
tisdag 13/9, 10:00-11:45 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
fredag 16/9, 10:00-11:45 2.1-2.2 gränsvärden och kontinuitet
tisdag 20/9, 10:00-11:45 2.3, 2.4, 2.5.1 talet e, standardgränsvärden,tillämpningar av gränsvärdet
fredag 23/9, 10:00-11:45 3.1-3.3 derivatans definition och räknelagar
tisdag 27/9, 10:00-11:45 3.3-3.5 kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
fredag 30/9, 10:00-11:45 3.5-3.7, 4.1-4.2 medelvärdesatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
tisdag 4/10, 10:00-11:45 4.3, 4.4, 4.6 optimering, konvexa funktioner, etc
fredag 7/10, 10:00-11:45 4.5 numerisk lösning av ekvationer
tisdag 11/10, 10:00-11:45 appendix C+ supegenskap intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
fredag 14/10, 10:00-11:45 forts från föregående
tisdag 25/10, 10:00-11:45 5.1-5.2 primitiva funktioner
fredag 28/10, 10:00-11:45 5.3-5.4 primitiva funktioner
     
     
     


Rekommenderade övningsuppgifter, del 1 (uppdateras under kursens gång)
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar.
Dag
  Uppgifter
2/9 Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27,
6/9 Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71 samt extra0
9/9 Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-1.118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129,
13/9 Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.25, A.27, A.20, A.36, A.40, A. 45,A. 46, A.49, A.58, A.59
16/9 dugga, räkna ikapp
20/9 räkna i kapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8,
23/9, 27/9 Minimum: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.30, 2.25, 2.28; Extra: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
30/9, 4/10, 7/10 Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33, 3.34, 3.6, 3.7, 3.18, 3.19; Extra: 3.2, 3.3-5, 3.15, 3.16, 3.21-26, samt extra1
11/10, 14/10 Minimum: 4.1, 4.5, 4.8, 4.9; 4.13; 4.15; 4.19, 4.20, 4.21, textuppgifter som du tycker verkar roliga; Extra: 4.6,4.7, fler textuppgifter
25/10, 28/10 Minimum: 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
     
     
     
     
     
     
     
     Preliminärt program för föreläsningarna, del 2

Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 44 Tisdag 1/11, 10-12 6.1-3 Integralens definition och räkneregler
Fredag 4/11, 10-12 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Vecka 45 Tisdag 8/11, 10-12 6.5, 7.11 Generaliserade integraler
Fredag 11/11, 10-12 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 46 Tisdag 15/11, 10-12 7.4 Tillämpningar, Numerik
Fredag 18/11, 10-12 8.1-3 Linjära differentialekvationer av första ordningen
Vecka 47 Tisdag 22/11, 10-12 8.3-4 Separabla differentialekvationer
Onsdag 23/11, 9-12 Matlab     (i Euler) Numerik, Laboration 2
Fredag 25/11, 10-12 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Vecka 48 Tisdag 29/11, 10-12 2.5.4, 7.9 Serier, Riemannsummor
Fredag 2/12, 10-12 9.1 Serier (forts), Taylors formel
Vecka 49 Tisdag 6/12, 10-12 9.2-4 Taylors formel (forts)
Fredag 9/12, 10-12 9.5-6 Taylors formel och gränsvärden
Vecka 2 Måndag 9/1, 10-12 Reserv, Repetition
Tisdag 10/1, 10-12 Gamla tentor
Onsdag 11/1, 10-12 Frågestund
Fredag 13/1 Tentamen
Rekommenderade övningsuppgifter, del 2


Dag
  Uppgifter
Vecka 44
1-4 nov
Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc
Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 45
7-11 nov
Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21
Vecka 46
14-18 nov
Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43 48, 49, 50
Vecka 47
21-25 nov
Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21 samt ytterligare uppgifter från 1-22 efter egen smak
Vecka 48
28 nov-2 dec
Dugga tisdag den 29/11
Kap 8: 1-9, 11, 12, 18, 21- 25 samt ytterligare uppgifter från 11-20 & 26-33 efter egen smak
Vecka 49
5-9 dec
Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58    Övningar på serier
Vecka 2
9-13 jan
Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b, 39b,42, 48
Gamla tentor

Blandade övningar av överkurskaraktär hittar du i extra övningar
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Undervisningen i Matlab består av föreläsningar med tillhörande laborationstillfällen (se schemat).

Inledande material:
Laborationer:
Referenslitteratur (Matlab):
Om du vill ha en bok om Matlab att läsa rekommenderar vi någon av följande alternativ (förslagen nedan överlappar varandra, så det räcker med en bok)
Kurskrav
Kurskraven finns här  
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Under kursens gång ges två duggor- se programmet ovan. Duggorna är inte obligatoriska, men kan ge bonuspoäng (max 2 poäng) inför den skriftliga tentamen. Bonuspoängen får tillgodoräknas fram till och med augusti 2012.
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Visning av tentan sker strax efter att den är rättad. Kolla hemsidan för mer information om detta. Rättade tentor kan också återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Tentamina
Tentamen äger rum fredagen den 13 januari 2012. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Anmälan till tentamen görs via Studentportalen (GU).
Tag med giltig legitimation!

Gamla Tentor

Förra årets tentor:
Tentamen 14 januari 2011 med lösningar.
Omtentamen 30 april 2011 med lösningar.
Omtentamen 23 augusti 2011 med lösningar

Förförra årets tentor:
Tentamen 16 januari 2010 med lösningar.
Omtentamen 7 april 2010 med lösningar.
Omtentamen 24 augusti med lösningar.

Förrförrförra årets tentor:
Omtentan 26 augusti 2009 med lösningar.
Omtentan april 2009 med lösningar.
Tentan 17 januari 2009 med lösningar.