MAN 030 : Flervariabelanalys (del 2)

Schema

Kursplan

Lektionsprogram

Några stenciler med övningar om kapitel 10 i PB delades ut under kursen.

Sammandrag av föreläsningarna postscript pdf

Sketch lösningar till övningarna postscript pdf

Inlämningsuppgift nr. 1 postscript pdf Lösningar kan hämtas från mig.

Tenta 17/01/00 postscript pdf och lösningar postscript pdf

Tenta 05/02/00 postscript pdf och lösningar postscript pdf

Tenta 18/04/00 postscript pdf och lösningar postscript pdf

Gamla tentor med lösningar kan hämtas från mig

Ett Möbius band eller Gör ditt eget (och läs lite New Age skit som bonus !)

Supplementär material (behövs EJ för tentan) :

Iterated integrals and integrability (in english) postscript pdf

Volumes of spheres and geometric number theory (in english) postscript pdf plus a stencil handed out in class.

Något av historiskt interesse postscript pdf

Sammandrag av föreläsning 9 : a) tensorer b) Maxwells ekvationer postscript pdf

Några supplementära frågor postscript pdf

If you have comments or suggestions, email me at hegarty@math.chalmers.se

This page created with Netscape Navigator Gold