Aktuella meddelanden

Nu finns det lösningar till vissa av de gamla tentorna.


Viktigt meddelande: i listan över rekommenderade uppgifter ska 44.1 och 44.18 bytas ut mot 43.1 respektive 43.18!

Information om kursen
Information om tentamen
Exercise 23.20 in the list is missing in the 6th edition of Durbin. Here is a scanned version of p. 119 in Durbin, 5th edition, containig that exercise.
Examinator och föreläsare
 Per Salberger

Preliminärt program för föreläsningarna

Dag

Avsnitt

Innehåll

19/1


19 janA 19 janB

21/1


21 jan

26/1


26 jan

28/1


28 jan

2/2


2 feb

4/2


4 feb

9/2


9 feb

11/2


11 feb

16/2


16 feb

18/2


18 feb

23/2


23 feb

25/2


25 feb

2/3


2 och 4 mars

4/3


Se 2/3

9/3


9 mars
Rekommenderade övningsuppgifter
Rekommenderade uppgifter
V23.20
Examination
Se kurs-PM.
Tentamina

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
file://///file00.chalmers.se/home/salberg/.win/Desktop/tenta%20mars%202006.pdf

Gamla tentor

Mars 2004
April 2004
Augusti 2004
Januari 2005
Januari 2006
Mars 2006 + lösningar
September 2006 + lösningar
Augusti 2007
Januari 2008