TMA074, Matematisk statistik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Lösning till tentan Augusti 2019 finns här.

Lösning till tentan Januari 2019 finns här.

Visning av tentan November 2018 kommer vara på fredag 23/11 14:00-14:30 i rum MVL23.

Lösning till tentan November 2018 finns här.

Notera att grupperna på övningen Fredag 26/10 är ihopslagna så att det endast är övning i FL11. Alltså ingen övning i KS32.

Notera att grupperna på övningen Tisdag 23/10 är ihopslagna så att det endast är övning i FL52. Alltså ingen övning i KS2.

Notera att övningen Tisdag 16/10 är i FL52 och SB-D209. Det är vanlig övning i FL52, och ni kan gå till SB-D209 för att få hjälp med projektet.

Lärare

Kursansvarig: David Bolin (david.bolin@chalmers.se)

Övningsledare: Helga Kristín Ólafsdóttir (khelga@chalmers.se) och Andrea Krogdal (andreakrogdal@hotmail.com)

Kurslitteratur

Introduction to probability and statistics (4 ed) av J.S. Milton och J.C. Arnold

Räkna med variation av L. Zetterqvist och J. Lindström

Formelsamling

Svar till övningar med jämna nummer i IPS.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Kursen har två föreläsningar samt två övningar i veckan. Läsveckorna 3,4,5,6 och 7 är det även en datorövning per vecka.
Nedan anges programmet för kursen som uppdateras efter hand. För föreläsningar anges innehållet samt vilka kapitel i kursboken som tas upp och för övningar anges de rekommenderade övningsuppgifterna. För övningsuppgifterna anger RMV att uppgiften är i boken räkna med variation och IPS att uppgiften är i Introduction to probability and statistics.
Dag och platsFöreläsningÖvningsuppgifter
Vecka 1/36 Måndag 13:15-15:00
FB
F1 Introduktion och deskriptiv statistik
Kap 1 samt delar av 6.2, 6.3
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL52 och FL64
Ö1   RMV: 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.9
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F2 Räknelagar för sannolikheter
Kap 2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö2   RMV: 2.6, 2.10, 2.14, 2.18, 2.22, 2.24, 2.31, 2.32, 2.44
Vecka 2/37 Måndag 13:15-15:00
FB
F3 Diskreta fördelningar
Kap 3.1-3.2, delar av 3.4, 3.5-3.8.
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL52 och FL64
Ö3   RMV: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.29
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F4 Kontinuerliga fördelningar
Kap 3.3 och Kap 4.1-4.3
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö4   RMV: 3.38, 3.40, 3.42, 3.48, 3.49, 3.52, 3.53, 3.61, 3.62, 3.63
Vecka 3/38 Måndag 13:15-15:00
FB
F5 Normalfördelningen och CGS
Kap 4.4-4.6, delar av Kap 6.2 och 7.4
 
  Tisdag 10:00-11:45
KS2 och FL52
Ö5   RMV: 3.72, 3.73, 3.79, 3.81, 3.83, 3.86, 3.94, 3.103, 3.110, 3.116
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F6 Sannolikhetsteori för flera variabler
Kap 5.1-5.4
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö6   RMV: 3.123, 3.125, 3.129, 3.132
IPS: 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.15, 5.29
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L1   Datorövning 1
Vecka 4/39 Måndag 13:15-15:00
FB
F7 Punktskattningar
Kap 7.1, 7.2
 
  Tisdag 10:00-11:45
KS2 och FL52
Ö7   RMV: 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.14, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F8 Konfidensintervall
Kap 7.3 (ej delar om mgf),7.4, 8.1, 8.2
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö8   RMV: 4.26, 4.27, 4.30, 4.31, 4.34, 5.6, 5.7, 5.9
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L2   Datorövning 2
Vecka 5/40 Måndag 13:15-15:00
FB
F9 Hypotesprövning
Kap 8.3-8.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
KS2 och FL52
Ö9   RMV: 4.37, 4.41, 4.43, 4.44, 4.48, 5.1, 5.8, 5.12
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F10 Jämförelser
Kap 10.1 - 10.5
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö10   RMV: 4.42, 5.4, 5.14, 5.29, 5.32, 5.38, 5.44 5.50, 5.52
  Fredag 13:15-15:00
HB105 och HB110
L3   Datorövning 3
Vecka 6/41 Måndag 13:15-15:00
FB
F11 Mer om tester och jämförelser
Kap 8.7, 9, 10.6
 
  Tisdag 10:00-11:45
KS2 och FL52
Ö11   RMV: 5.54, 5.56, 5.59, 5.63, 5.74
IPS: 8.53, 8.55, 9.19, 10.37, 10.43
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F12 Regression
Kap 11.1 - 11.5
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L4   Datorövning 4
Vecka 7/42 Måndag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö12   RMV: 6.1, 6.2, 6.11, 6.12, 6.15, 6.18
  Måndag 13:15-15:00
FB
F13 Multipel regression
Kap 12
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL52 och SB-D209
Ö13   RMV: 6.22, 6.26, 6.31, 6.34
IPS: 12.3, 12.5, 12.37-12.42
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F14 Variansanalys
Kap 13.1 och 14.1 (delar)
 
  Fredag 08:00-09:45
KS11 och KS32
Ö14   IPS: 13.4, 13.7, 14.3, 14.4-14.9
Vecka 8/43 Måndag 13:15-15:00
FB
F15 Faktorförsök
Kap 14.4
 
  Tisdag 10:00-11:45
FL52
Ö15   RMV: 7.1, 7.3, 7.4, 7.9, 7.10
  Onsdag 10:00-11:45
KB
F16 Repetition och kommentar
 
  Torsdag 13:15-15:00
KD1
L5   Återlämning av projekt
  Fredag 08:00-09:45
KS11
Ö16   Repetition och räkning av extenta (lösning)

Studieresurser

Datorlaborationer och projekt

Projektbeskrivning.

Datafiler till projekt:
datagr01.mat, datagr02.mat, datagr03.mat, datagr04.mat, datagr05.mat
datagr06.mat, datagr07.mat, datagr08.mat, datagr09.mat, datagr10.mat
datagr11.mat, datagr12.mat, datagr13.mat, datagr14.mat, datagr15.mat
datagr16.mat, datagr17.mat, datagr18.mat, datagr19.mat, datagr20.mat
datagr21.mat, datagr22.mat, datagr23.mat, datagr24.mat, datagr25.mat


Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen samt ett projekt (grupparbete). Projektet är ett obligatoriskt moment i kursen, men påverkar inte graderingen 3,4 el 5.

Tillåtna hjälpmedel för tentamen är Formelsamling, som bifogas med tesen vid skrivningstillfället, samt en Chalmers-godkänd miniräknare.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

Följande studentrepresentanter hra utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen:

Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:
Nya övningsuppgifter. I år används den nya boken Räkna med variation under övningarna. Förutom klassiska övningsuppgifter har boken även en hel del digitala resurser som kan användas av studenterna för att träna mer på materialet som gås igenom i kursen.
Projektuppgiften och datorövningarna har uppdateras och förtydligats.

Gamla tentor

Tenta och kortfattade lösningar (december 2017)
Tenta och kortfattade lösningar (oktober 2017)
Tenta och kortfattade lösningar (december 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (oktober 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (augusti 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (januari 2016)
Tenta och kortfattade lösningar (oktober 2015)