Aktuella meddelanden
111206: Nu har studienplanen uppdaterats med de saknade sidorna i kap 9 och det finns fler gamla tentor att ladda ner.
111129: OBS! Den sista föreläsningen är tisdagen den 6 december 13.15-15.00. Föreläsningen den 7 december stryks.
111123: Nu finns det extrauppgifter på statistikdelel inklusive facit
111110: Facit till extrauppgifterna finns nu på hemsidan,
Vikarie på föreläsningen på Måndag 13.15: Petter Mostad
111108: Schema-ändring nästa måndag/tisdag - Bioinformatik-föreläsning flyttad till Tisdag em, räkneövningen flyttad till Måndag 15.15
111107: Kursplan uppdaterad för det som återstår av sannolikhetsdelen, se länk till bioinformatiken för kursplan för denna
111107: Slides från föreläsning 5 uppdaterad med korrigerad täthetsfunktion för normalfördelningen
111106: Kursplan uppdaterad samt extrauppgifter finns nu till sannolikhetsdelen
111101: Kursplan uppdaterad med övningarna till i eftermiddag
111018: Hemsidan online!
Föreläsare
Malin Östensson, telefon: 772 53 16
Erik Kristiansson (examinator), telefon: 772 35 58
Övningsledare
Fredrik Boulund
Anna Larsson
Kurslitteratur
Jay L. Devore
Probability and Statistics for Engineering and the Sciences
Sjunde upplagan (international student edition), ISBN-13: 978-0-495-38223-2
Svar till vissa uppgifter med jämna nummer eller fel i facit (kommer snart)
 
Schema och Kursplan

Schema (TimeEdit)
Kursplan inklusive rekommenderade övningsuppgifter
Kursplan Bioinformatik

Kursmaterial
Hjälpvariabler för statistiska test och konfidensintervall
Extrauppgifter sannolikhetsteori med Facit
Extrauppgifter statistik med Facit
Slides sannolikhetsteori: Föreläsning 1, Föreläsning 2, Föreläsning 3, Föreläsning 4,
Föreläsning 5, Föreläsning 6, Föreläsning 7, Föreläsning 8,
Repetitionsföreläsning:uppgifter och lösningar
Plottar och resultat av regressionsanalys för uppgifterna 12.16, 12.32 och 12.37.

Innehåll
Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik (TMS145) syftar till att introducera sannolikhetsteori och modellbaserad statistisk inferensteori och ge praktiska färdigheter i sannolikhetsberäkningar och statistisk slutledning. Den i kursmomenet avsatta tiden för föresläsningar respektive övningar/datorlaborationer är ungefär lika stor. Matematiska statistikdelen innehåller: Sannolikhetslära, med delmomenten kombinatorik, oberoendebegreppet, betingning, Bayes-teori, diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en och flera dimensioner, speciella fördelningar, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. Grundläggande statistisk inferensteori med delmomenten beskrivande statistik, begrepp och metoder för parameterskattning, konfidens- och prediktionsintervall, statistisk hypotesprövning, statistisk regressionsanalys.
 
Kursen innehåller även ett bioinformatikmoment som till att ge en introducerande överblick av bioinformatikområdet. Tonvikt läggs på såväl förståelse som praktiska färdigheter, med ungefär lika delar föreläsningar och praktiska kursmoment. Dessa praktiska moment är i stor utsträckning datorbaserade. Bioinformatikmomenten i kursen utgörs av:
Analys av DNA- och proteinsekvenser med algoritmer och modeller samt strukturbioinformatik.
 
Kursen bedrivs med Matematisk Statistik som ansvarig institution, men i samarbete med Datalogi.
Examination
Examinationen i kursen består av två delar. Dels en skriftlig tentamen och en datorlaboration inom bioinformatik.
Tentamina
För tid och plats se kursportalen. Tag med giltig legitimation! Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.) Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Tenta 100818
Tenta 100410
Tenta 091215
Facit till tenta 091215
Tenta 090819
Tenta 090418
Tenta 081216
Facit till tenta 081216 Tenta 080329
Facit till tenta 080329
Tenta 071218
Facit till tenta 071218
Tenta 070823
Tenta 070414
Facit till tenta 070414
Tenta 061222
Facit till tenta 061222