Nyheter

Här noteras det senaste.

2010-09-01
Lösningar till augustitentan har lagts ut (se Gamla Tentor)

2010-03-31
Visning av tentan kommer att ske måndagen den 19 april kl 12 i sal KE.
Sprid gärna detta till dina kursare!

2010-03-15
        En förhoppningsvis
        komplett lista med
        resultat från
        dugga 3 är utlagd.
        Lösningsförslag
        till tentan den
        13 mars är
        utlagda.

2010-03-12
        Det har blivit nåt
        problem med                   resultaten
        från Kf's dugga 3.
        Försöker åtgärda
        det så fort som                 möjligt!

2010-03-11
        Resultat från
        dugga 3 är utlagt.

2010-03-08
        Tentan 5e mars är
        rättad. Resultat fås
        på begäran.
        Några småfel i
        lösn.förslagen
        är tillrättade.

2010-03-05
        Tentan för "gamla"
        studenter är
        utlagd.

2010-03-04
        Sista föreläsningen
        har varit. Hann inte
        med avsnitt 16.5,
        som därmed inte
        kan examineras.
        Avsnitt 15.5-16.4
        ingår i kursen men           är lite mer av                   översiktlig
        karaktär.Senast uppdaterad:
Nyheter

            Kurs-PM (pdf)

            Planering (av föreläsningar och övningar, pdf)

            Schema  

            Kursbeskrivning (i studieportalen)

            Studioövningar

            Gamla tentor
 
                       Tenta 110111 och lösningsförslag
                        Tenta100828 och lösningsförslag                     

                       Tenta100313 och lösningsförslag           
                       Tenta100305 och lösningsförslag     
                       Tenta0901 och lösningsförslag
                       Tenta0808 och lösningsförslag
                       Tenta090416 och lösningsförslag

            Duggor    
   
                       Resultat: Dugga 1 och 2 och 3

                       Övningsdugga1 och lösningsförslag
                       Dugga1a(vit) och lösningsförslag
                       Dugga1a(gul) och lösningsförslag
                       Dugga1b(vit) och lösningsförslag
                       Dugga 1b(gul) och lösningsförslag
                       Dugga 2a(vit) och lösningsförslag
                       Dugga 2a(gul) och lösningsförslag
                       Dugga 2b(vit) och lösningsförslag
                       Dugga 2b(gul) och lösningsförslag  
                       Dugga 3a(vit) och lösningsförslag
                       Dugga 3a(gul) och lösningsförslag
                       Dugga 3b(vit) och lösningsförslag
                       Dugga 3b(gul) och lösningsförslag

            Kursutvärderare

                       Kursrepresentanter:
                         
                       Rachel Engeler, K           engeler <vid> student.chalmers.se
                       Ida Lindahl, Kf                idali <vid> student.chalmer.se
                       Colin Qvarnström, Kf      colinq <vid> student.chalmers.se
                       Elin Pernevik, Bt             pernevik <vid> student.chalmers.se
                       Sarah Witley, Bt              witley <vid> student.chalmers.se

                       Mittmöte hölls den 8e februari. Protokoll från mötet.
                     
                       
             Bevislista

                        OBS! Alla satser, bevis och definitioner som nämnts på
                        föreläsningarna ingår i kursen och kan därför komma
                        på tentan. Bevis av (minst) en av följande satser
                        kommer på tentan.

                        * Sats 5.3:5 i Lay
                        * Sats 6.1:3 i Lay
                        * Sats 6.2:4 i Lay
                        * Sats 12.6:4 i Adams (7e upplagan)
                        * Sats 12.7:6 i Adams
                        * Sats 13.1:1 i Adams
                        * Sats 13.3:4 i Adams